FOLKETÆLLINGER SOM ER GÅET TABT

Følgende sognes og købstæders (kbst.) folketællinger er ikke bevarede:

Kongeriget Danmark:

Folketællingen 1787:
        Bornholms Amt: Christiansø Sogn

Folketællingen 1801:
        Randers Amt: Fuglslev Sogn (kun delvis)
        Tønder amt: Brede Sogn
        Frederiksborg Amt: Frederiksborg Slotssogn

  Folketællingen 1834:
          Københavns Amt: Hele København by tabt undtagen 
                  Skt. Annæ Østre og Skt. Annæ Vester kvarterer

  Folketællingen 1840:
          Hjørring Amt: Læsø (hele øen), Frederikshavn kbst.
          Thisted Amt: Mors (hele øen og Nykøbing Mors kbst.)
          Randers Amt: Mariager kbst., Grenå kbst.
          Ringkøbing Amt: Husby Sogn, Sønder Nissum Sogn
          Ribe Amt: Varde kbst.
          Odense Amt: Middelfart kbst.
          Svendborg Amt: Fåborg kbst.
          Sorø Amt: Korsør kbst. (kun delvis)
          Frederiksborg Amt: Frederikssund kbst.
          Bornholms Amt: Svaneke kbst.
          Præstø Amt: Præstø kbst.
          Maribo Amt: Rødby kbst.

  Folketællingen 1845:
          Ringkøbing Amt: Husby Sogn, Sønder Nissum Sogn
          Ribe Amt: Jordrup Sogn, Lejrskov Sogn

  Folketællingen 1850:
          Ålborg Amt: Hyllebjerg Sogn
          Vejle Amt: Hornum Sogn, Stouby Sogn 
          Svendborg Amt: Kværndrup Sogn

  Folketællingen 1880:
          Randers Amt: Hobro kbst. 
          Københavns Amt: Brønshøj Sogn

  Folketællingen 1890:
          Københavns Amt: Gentofte Sogn

  De manglende folketællinger er/bliver med skravering anført på amtskortene, som fortløbende opdateres efterhånden som folketællingerne bliver edb-indtastede i Kildeindtastningsprojektet. Se adressen: http://www.dis-danmark.dk/kipkort  Kilde:  Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i Slægtsforskning. Udg. Kbh. 1963, s. 152f
              Ole Degn: Alle skrives i mandtal. Folketællinger og deres brug. Arkivernes
                               informationsserie, Kbh. 1991, s. 12ff