Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Er du sikker på, at du vil rapportere dette indlæg?

Månedsløjtnant

Indsendt af: J. Fredslund-Hansen

Dato: 24/08/06 19:21

Dette enme var fremme for et par år siden og Erik Boysen gav i et svar 30/1-2004 en meget god og præcis forklaring på begrebet Månedsløjtnant. I mit tilfælde er det ikke spørgsmålet om at finde ham. Jeg har derimod brugt en del tid på at finde ud af, hvad han bedrev. I det store og hele er det lykkedes via skibsjournaler o.lign. (Til orientering: du får ikke oplysninger om personen i skibsjournalerne, allerhøjst at han har været forhyret, men det giver en fornemmelse af togtet)

Disse søfolk (månedsløjtnanter) har bestridt hvervet som styrmænd eller kaptajner i flåden, formentlig eller måske noget helt andet. De optræder ikke i flådens faste personel. (Han gjorde ikke). Men der må vel være lavet en aftale (kontrakt) for den enkelte opgave eller periode, som han påtog sig resp. stillede sig til rådighed i. (Det undrer mig i hvert fald, hvis der ikke har været nogle optegnelser).

Er der nogen, der ved, om der findes aftaler/kontrakter/protokoller vedr. månedsløjtnanter og måske tillige har et forslag til, hvor i Søvæsenets registratur det kan findes.

mvh / jfh

Du kan evt. give en forklaring på hvorfor denne meddelelse rapporteres. Forklaringen sendes til moderator(erne) sammen med rapporten. Dette kan være en hjælp for moderator(erne) for at forstå hvorfor du rapportere denne meddelelse.