Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Er du sikker på, at du vil rapportere dette indlæg?

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Jörgen Green

Dato: 19/08/05 11:07

Til Jytte og andre interesserede

Mit bedste råd er ALTID at skrive til folkeregistret. Nogle kommuner kræver det og kan gøre det. Kommunen er forpligtet til at besvare skrivelsen og må kun opkræve 52 kr. incl. postgebyr.

Man kan f.eks. skrive følgende:

-----------------------------------

Til Folkeregistret
NN Kommune

Vedr. oplysninger fra folkeregistret i henhold til § 42 i Lov om Det Centrale Personregister

Jeg skal hermed anmode om de oplysninger, som folkeregistret kan trække ud af CPR-registret vedr.

Navn og fødselsdato
eller
Navn og adresse (bare én adresse, som man er sikker på, at pågældende har boet på)
eller
Navn og personnummer.

De oplysninger jeg ønsker er følgende:
- nuværende navn,
- nuværende adresse og datoen for flytningen hertil,
- stilling,
- eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse,
- eventuel forsvinden og datoen herfor,
- eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet og datoen herfor,
- eventuel kontaktadresse og datoen herfor og
- eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6 og med angivelse af datoen herfor og værgens navn og adresse.

Jeg er indstillet på at betale den af staten fastsatte takst på 52 kr. for disse oplysninger.

Oplysningerne bedes fremsendt pr. brev til nedenstående adresse.

Med venlig hilsen


--------------

Herved sikrer man sig, at man får svar inden for en rimelig tid og får alle de oplysninger, som man har krav på til den fastsatte takst.

Med venlig hilsen

Jørgen Green

Du kan evt. give en forklaring på hvorfor denne meddelelse rapporteres. Forklaringen sendes til moderator(erne) sammen med rapporten. Dette kan være en hjælp for moderator(erne) for at forstå hvorfor du rapportere denne meddelelse.