Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Er du sikker på, at du vil rapportere dette indlæg?

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Jørgen Green

Dato: 18/08/05 17:16

Hej Else

Hvis han er død efter 1968, så står han i CPR-registret, og hvis du kan identificere ham (se stk. 6 nedenfor) så kan du ved at henvende dig til et hvilket som helst folkeregister kræve at få udleveret nedenstående oplysninger om den pågældende, og kommunen må maksimalt opkræve 52 kr. for denne ydelse. Ofte er det en evt. dødsdato man er interesseret i, og den er de pligtig til at udlevere.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr 140 af 3. marts 2004 § 42, hvor stk. 1, 2 og 6 er de væsentligste for slægtsforskere.

§ 42. Enhver har ret til ved henvendelse til en kommunalbestyrelse at få oplysninger i CPR om en bestemt person, som den pågældende forud har identificeret, jf. stk. 6.
Stk. 2. Oplysningerne, der kan videregives efter stk. 1, er
1) nuværende navn, medmindre dette er beskyttet, jf. § 28,
2) nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28, og datoen for flytningen hertil,
3) eventuel stilling,
4) eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. § 29, stk. 3,
5) eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28,
6) eventuel forsvinden og datoen herfor,
7) eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28, og datoen herfor,
8) eventuel kontaktadresse og datoen herfor og
9) eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6, datoen herfor og værgens navn og adresse.

Stk. 6. Identifikationen af den pågældende person efter stk. 1-4 skal ske ved
1) navn (nuværende eller tidligere) og fødselsdato,
2) navn (nuværende eller tidligere) og adresse (nuværende eller tidligere) eller
3) navn (nuværende eller tidligere) og personnummer.

-----------------

Så er der de såkaldte § 49 forespørgsler vedr. afdøde personer, som Lars Erik Bryld også nævner, hvor personen ikke er registreret i CPR-registret. Her skal man finde frem til den kommune, som ligger inde med oplysningerne.

Hvis den pågældende ikke har opholdt sig i landet efter eller er død før CPR- registret blev oprettet i 1968. Så kan man bruge denne bestemmelse til at få nedenstående oplysninger om afdøde personer. De 30 år skal regnes fra forespørgselsdatoen, og da det er mere end 30 år siden CPR-registret er oprettet, så dækker bestemmelsen alle afdøde herunder de til udlandet rejste personer før 1968 med de begrænsninger, som er nævnt om nulevende slægtninge. Man skal dog kunne dokumentere, at den pågældende er død, f.eks. ved folkeregisterattest eller anden gyldig dokumentation eller indførsel i kirkebog.

For dette arbejde kan kommunen fastsætte en særlig takst. Det har nogle kommuner gjort og typisk ligger denne takst på 2-300 kr. i timen, medens Landsarkiverne opkræver 481,25 kr for det samme arbejde.

Reglerne fremgår af § 49 i samme bekendtgørelse.

§ 49. Enhver, der som angivet i § 42, stk. 6, forud kan identificere en afdød person, har ret til ved henvendelse til en kommunalbestyrelse, som har registreret sådanne oplysninger om afdøde, at få følgende oplysninger:
1) Samtlige navne, herunder tidligere navne.
2) Fødselsdato og -sted.
3) Civilstandsdatoer og vielsessted.
4) Dødsdato og dødsregistreringssted.
5) Samtlige adresser med angivelse af til- og fraflytningsdatoer.
6) Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn samt fødselsdato og -registreringssted, dog ikke for nulevende slægtninge.

Stk. 2. Det er en yderligere betingelse for videregivelse efter stk. 1, at oplysningerne ikke findes i CPR og desuden er over 30 år gamle.


Med venlig hilsen

Jørgen Green

Du kan evt. give en forklaring på hvorfor denne meddelelse rapporteres. Forklaringen sendes til moderator(erne) sammen med rapporten. Dette kan være en hjælp for moderator(erne) for at forstå hvorfor du rapportere denne meddelelse.