Dis-Danmark - Tilbage til forsiden
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden
 
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.
Gå til:  GrupperEmnerNyt emneFAQ - HjælpReglerSøgLog ind
Skifte, Thisted 1795
Indsendt af: pagerbaek (IP Logget)
Dato: 07/05-10 18:47

Hej

Så fik vi kigget på sidste del af det sidste møde i skifteretten efter Caspar Dolleris' hustrus død. Og ja, der er også her en del, som vi ikke selv kunne klare.

havde anmeldt og ?? ?? kunde for der imod at ?? ?? ham
uden auction ?? ?? leveret.- De umyndiges Formynder som paa de umyn-
diges Vegne var mødt gav sit fuldkomne Samtykke til Dollerises Forlangende
og afgivne Erklæring, da hand vel indsaae at intet for Børnene kunde blive at
Arve, ?? ventede hand at Dolleris efter hver ?? fra Børnenes Opdragelse saa-
lenge indtil de selv kunde Erhverve deres Brød, hvortil Dolleris forsikkrede at være
ligesaa villig ?? ??, - Siden altsaa samtligevedkommende vare Enige
om at overlade Boet udeelt til Enkemanden Casper Dolleris imod at hand bliver
ansvarlig til de anmeldte og paa Boet hæftende ret??sige Fordringer ?aa
læeg Stærvboets Formue og Bortskyldige Giæld saaledes Ballanceret
1 Boets ?? efter Vurdering er ----------------------------------- 82rd 4m ?s
hvortil ingen af samtlige vedkommende vidste videre at tilligge
2 Boets Giæld er saaledes som forhen anmeldt-
 a - til Skoleholder Frost ------------------------ 93rd 5m 8s
 b - H. Knakkergaard ------------------------------ 20-- -- --
 c - J. Lundorph ---------------------------------- 40-- -- --
 d - O. Knakkerggard ------------------------------ 17-- -- --
 e - Thagaard ------------------------------------- 5-- -- --
 f - Nielsen -------------------------------------- 5-- -- --
 g - Madam Knakkergaard --------------------------- 2-- 4- 8- 
 h - Lassen Vinther[*] ---------------------------- 6-- 3- 10- 
 i - Præsten Klein i Hvidberg --------------------- 14-- -- --
 j - og Kiøbmand L. Holdt ------------------------- 2-- 5- 8-
                   Summa udgift 207rd 5m 2s:
hvortil bliver at anføre Skiftets Bekostning saaleedes:
  Stemplet Papiir til Skiftebrevets beskrivelse ---   4- 8-
  Skiftebrevets Beskrivelse paa 6 Ark ------------- 3-- -- --
  hvorhos dog ?? at i fald Beskrivelsen sk?lde overgive
  de bind-6 Ark bliver dette ved Indløsningen at betale med
  3 m pr Ark, ligesom og overskudet om saadant Existerer er-
  states Dolleris
  til ?? ?? - 1/3 ?? ?? af Boets Indtægt --------- --- 1- 12-
  til Skifte Forvalterne 1 ?? --------------------- --- 5- 4-
  Vitterligheds Vidnerne loed sig ?? med ---------- --- 3- ---
   Altsaa bliver heele udgift Summen i alt -------213rd 1m 10
  hvoraf Erfares at aldeeles intet for Børnene kand blive at arve hvorfore
  dette Skifte efter at Dolleris havde gientaget sin Erklæring om at være ansvarlig
  til Boets Giæld og der for, holde Skifte Retten i alle deele ??sløs, blev med
  samtlige Vedkommendes Samtykke Sluttet og med de tilstedeverendes
  Underskrift bekræftet -         Paa Embeds Vegne -
       Til Vitterlighed            Lemvigh Brøndlund
          Høyer  Frøstrup    Tilstedeverende Creditorer -
Som Formynder for ?? ??
   Anders C: Hørsted           Frost Jens Lundorph
  Enkemanden
    Caspar Dollris


Med venlig hilsen
Per Agerbæk

Re: Skifte, Thisted 1795
Indsendt af: (IP Logget)
Dato: 07/05-10 20:38

Hej!

Her er mit bud:

havde anmeldt og eller Retmæssigen kunde fordre imod at Stærvboet til ham
uden auction bliver overleveret.- De umyndiges Formynder som paa de umyn-
diges Vegne var mødt gav sit fuldkomne Samtykke til Dollerises Forlangende
og afgivne Erklæring, da hand vel indsaae at intet for Børnene kunde blive at
Arve, dog ventede hand at Dolleris effter hver sørgede for Børnenes Opdragelse saa-
lenge indtil de selv kunde Erhverve deres Brød, hvortil Dolleris forsikkrede at være
ligesaa villig som pligtig, - Siden altsaa samtlige vedkommende vare Eenige
om at overlade Boet udeelt til Enkemanden Casper Dolleris imod at hand bliver
ansvarlig til de anmeldte og paa Boet hæfftende retmæssige Fordringer saa
blev Stærvboets Formue og Bortskyldige Giæld saaledes Ballanceret
1 Boets Formue effter Vurdering er ----------------------------------- 82rd 4m 0s
hvortil ingen af samtlige vedkommende vidste videre at tilligge
2 Boets Giæld er saaleedes som forhen anmeldt-
a - til Skoleholder Frost ------------------------ 93rd 5m 8s
b - H. Knakkergaard ------------------------------ 20-- -- --
c - J. Lundorph ---------------------------------- 40-- -- --
d - O. Knakkergaard ------------------------------ 17-- -- --
e - Thagaard ------------------------------------- 5-- -- --
f - Nielsen -------------------------------------- 5-- -- --
g - Madme Knakkergaard --------------------------- 2-- 4- 8-
h - Lassen Vinther ------------------------------- 6-- 3- 10-
i - Præsten Klein i Hvidberg --------------------- 14-- -- --
j - og Kiøbmand L. Holdt ------------------------- 2-- 5- 8-
Summa udgifft 207rd 5m 2s:
hvortil bliver at anføre Skifftets Bekostning saaleedes:
Stæmplet Papiir til Skifftebrevets beskrivelse --- (0)-- 4- 8-
Skifftebrevets Beskrivelse paa 6 Ark ------------- 3-- -- --
hvorhos dog erindres at i fald Beskrivelsen skulde overgaae
de bemt (bemeldte) 6 Ark bliver dette ved Indløsningen at betale med
3 m pr Ark, ligesom og overskudet om saadant Existerer er-
states Dolleris
til Revition (Revisions) Contoiret - 1/3 Pro Ct (=procent) af Boets Indtægt --------- --- 1- 12-
til Skiffte Forvalterne 1 Pro Ct --------------------- --- 5- 4-
Vitterligheds Vidnerne loed sig nøie (nøye?) med ---------- --- 3- ---
Altsaa bliver heele udgifft Summen i alt -------213rd 1m 10
hvoraf Erfares at aldeeles intet for Børnene kand blive at arve hvorfore
dette Skiffte effter at Dolleris havde gientaget sin Erklæring om at være ansvarlig
til Boets Giæld og der for, holde Skiffte Retten i alle deele Kravesløs, blev med
samtlige Vedkommendes Samtykke Sluttet og med de tilstædeverendes
Underskrifft bekræfftet - Paa Embeds Vegne -
Til Vitterlighed Lemvigh Brøndlund
Høyer Frøstrup Tilstædeverende Creditorer -
Som Formynder for de Umyndige (+et par bogst. for meget)
Anders C: Hørsted Frost Jens Lundorph
Enkemanden
Caspar Dollris

mvh

jørgen

Re: Skifte, Thisted 1795
Indsendt af: pagerbaek (IP Logget)
Dato: 07/05-10 21:22

Hej Jørgen

Tak for indsatsen. Jeg fuld af beundring for både din hurtighed og sikkerhed.
Du har ikke alene tydet alt det vi synes var ekstra svært, men også fundet adskillige steder, hvor vi end ikke havde set et problem.

Med venlig hilsen
Per Agerbæk

Re: Skifte, Thisted 1795
Indsendt af: (IP Logget)
Dato: 07/05-10 23:34

Hej!

til Skiffte Forvalterne >> til Skiffte Forvalteren

mvh

jørgenGå til: GrupperEmnerSøgSøgLog ind
Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.
This forum powered by Phorum.

Dis-Danmark - Skriv mail til moderatorForum moderator