Dis-Danmark - Tilbage til forsiden
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden
 
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.
Gå til:  GrupperEmnerNyt emneFAQ - HjælpReglerSøgLog ind
en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Erik R N (IP Logget)
Dato: 04/02-05 14:14

Hej
Er det muligt at få hjælp til oversættelse af følgende, se venligst her:

[www.sitecenter.dk]

jeg har prøvet med min latin-dansk-ordbog, men kan ikke finde hovedoghale i det - teksten er:

Christiernus Jani filius Diurhuus natus sum sub finem mensis Aprilis Ao 1708 in villa Kneeverheede parochiæ Wolstrupianæ, provinciæ Burglumensis, dioeceseos Alburgensis apud Vandalos Cimbricos Parentibus usus Jans Michäeli(o/s) et Helle Andreæ filia, qvi me Scholæ Sæboanæ humanioribus erudiendum artibus admovêre, unde Celeb: Mag: Thoma Andrupi(o/s) Rectore, post septen nium Scholasticum dimissus, et Ao 1729 civitate ornatus Academica Studiis filiorum Simonis Mejeri jam Prætoris apud Sæboanos urbani, inde Beati Mag: Henrici Kleinii Præpositi et Pastoris Jersleviensis, præficiebar. Ao 1734 in Lÿceum Hafniense _edu(f) aleam Philosophni d: 10 Sept: expertus sum examinis, et Seqventi anno 1735, Examinatoribus D[no] Profess: (H/K)eenbuchio, et Doct: Marco Wöldike, Theologi__, primum mox concionatorio in (b/f/t)entamine Ao 1736, censore D[no] (H/K)eenbuchio, comprobatus post explorata concionandi et docend(i) dona ab Epi(s)copo summe mio Siællandiæ Antistite D[no] Andreæ Lemvig Eulesio(r)ti parochi_rum Österöe et(c/x): apud Færoenses Collega constitutus et in Templo Hafniensium Ni(c)olait(v)no sæero muneri solitis ceremoniis sum inauguratus die 12 Apr: 1734 {mon ikke det er 1737 der skal stå} Christiernus Jani fil Diurhuus.

DE SIDSTE LINIER ER RETTET !Indlæg ændret (05-02-05 14:52)

Erik Reinert Nielsen
www.nogn.dk

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: (IP Logget)
Dato: 04/02-05 22:07

Hej Erik

Hvis jeg nu lige havde din ordbog, så ville det unægtelig hjælpe en del.
Umiddelbart kan jeg kun læse at det drejer sig om Christian (kongen) og nogle af hans besiddelser i bla. Holstebro og Børglum.

- Laila

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Inger Buchard ( 6800) (IP Logget)
Dato: 05/02-05 11:50

Det er et levnedsløb:
Christian Jensen Diurhus er født på gården Kneverhede, Volstrup sogn, Børglum, Ålborg stift i slutningen af april 1708
Forældre: Himmerlændingene Jens Michelsen og Helle Andreas/Andersdatter
der sætter ham i skole i Sæby, hvor han dimitteres af den
ærede rektor magister Thomas Andrup efter 7 år.
Så giver Simon Mejer ham en eller anden myndighed i 1729
hvorpå salig magister Henrik Klein gør ham til et eller andet i ledende funktion [hjælpepræst gætter jeg på] i Jerslev
I 1734 aflægger han på latinskolen i København artium/adgangseksamen til universitetet
og allerede i 1735 (tror jeg) har har turbo på uddannelsen og bliver eksamineret teolog.
Derpå godkendes/approberes han af Christian Worm; han bekræftes til et embede på Østerø og indvies i Københavns Nikolai kirke den 12. april 1734

Inger

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Inger Buchard ( 6800) (IP Logget)
Dato: 05/02-05 11:54

Han bliver eksamineret teolog 1736 og indviet 1737 - jeg glemte at se på taltastaturet [:]:-([/:]

Inger

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Erik R N (IP Logget)
Dato: 05/02-05 13:47

Hej Inger
Mange tak :-)
Vil du være venlig lige at se på de sidste linier igen, jeg havde desværre glemt den næstsidste linie i den originale tekst.
Tillad mig to spørgsmål, er Jans = Jens ?? (kan det være andet?) og er du sikker på det med "Himmerlændingene" ?Erik Reinert Nielsen
www.nogn.dk

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Pia Westphal, Stockholm (IP Logget)
Dato: 05/02-05 23:46

Inger har oversat det meste og gengivet indholdet.

Der mangler dog et og andet, som i og for sig ikke er afgørende for hvad dette handler om.

Hvis vi nu opdeler teksten således, så bliver det lettere at tolke den:

Christiernus Jani filius Diurhuus natus sum sub finem mensis Aprilis Ao 1708 in villa Kneeverheede parochiæ Wolstrupianæ, provinciæ Burglumensis, dioeceseos Alburgensis apud Vandalos Cimbricos Parentibus usus Jans Michäeli(o/s) et Helle Andreæ filia, qvi me Scholæ Sæboanæ humanioribus erudiendum artibus admovêre, unde Celeb: Mag: Thoma Andrupi(o/s) Rectore, post septen nium Scholasticum dimissus

Et Ao 1729 civitate ornatus Academica Studiis filiorum Simonis Mejeri jam Prætoris apud Sæboanos urbani, inde Beati Mag: Henrici Kleinii Præpositi et Pastoris Jersleviensis, præficiebar.

Ao 1734 in Lÿceum Hafniense _edu(f) aleam Philosophni d: 10 Sept: expertus sum examinis, et Seqventi anno 1735, Examinatoribus D[no] Profess: (H/K)eenbuchio, et Doct: Marco Wöldike, Theologi__, primum mox concionatorio in (b/f/t)entamine

Ao 1736, censore D[no] (H/K)eenbuchio, comprobatus post explorata concionandi et docend(i) dona ab Epi(s)copo summe mio Siællandiæ Antistite D[no] Andreæ Lemvig Eulesio(r)ti parochi_rum Österöe et(c/x): apud Færoenses Collega constitutus et in Templo Hafniensium Ni(c)olait(v)no sæero muneri solitis ceremoniis sum inauguratus die 12 Apr: 1734 {mon ikke det er 1737 der skal stå} Christiernus Jani fil Diurhuus.

Vandalos Cimbricos = Himmerlændinger - det har Inger helt ret i.

Vil kigge mere på teksten i morgen, for det mangler lidt i oversættelsen.

Mvh
Pia Westphal

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Erik R N (IP Logget)
Dato: 06/02-05 01:44

Hej Pia Westphal

Denne latinske tekst er meget vigtig, da den er den eneste endnu kendte kilde til den færøske præsts herkomst og der eksisterer så vidt jeg ved ikke en "god" oversættelse. Derfor er jeg meget taknemmelig for Inger Buchards og din hjælp.
Jeg søger selvfølgelig i kilderne for at finde blot én der nævner hans forældre (og ham*), men endnu forgæves (underlig nok). Derfor er jeg så meget intresseret i en så god/korrekt oversættelse som mulig.

*) den eneste kendte originale "kilde" fra før dette cv (på nær de i Danske Kanceli vedr. udnævnelsen til præste-embedet på Færøerne) er en udskæring/indridsning på en bænk i Sæby kirke lydende "CHRISTEN IEN SØN DÜERHEED 1725" der siges at være gjort af Christen Jensen Djurhuus.

PS:
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Sjællandske Registre, Anno 1737:
"465. Biskop Worm andrager, at Sognepræsten til Østerøes Menigheder paa Færøe Anders Lemvig er i sit alders 83 Aar saa skrøbelig, at hand uden Hielp ej Cand betiene sit Embede, hvorover ham er en Capellan pro perchona for nogle Aar blev forundt, men da samme af Hans Maÿ[st]: er befordret til et andet Kald, saa anbefaler hand i hosfølgende hans brev til Bispen af 18 Sept: 1736 om en anden Capellan pro perchona; Til den Ende har indfundet sig en skikkelig Perchon Navnlig Christen Dÿrhuus, som af Bispen er examineret, oc til Embedet dÿgtig befundet, saa fremt Hans Maÿ[st]: behager at bevilge, at hand til Capellan pro perchona hos bem[t]: Sognepræst maa ordineres.
Herhos Sognepræstens Brev, samt en Memorial fra Christen Dÿrhuus, hvorj hand indstiller Sagen til Hans Maÿ ts: Confirmation."
I margen er tilføjet: "Canciellie Collegium den 25 Martii 1737. Kunde confirmeer, som pechonel Capellan. Conseillet den 27 Martii 1737 ligeds."Indlæg ændret (06-02-05 03:17)

Erik Reinert Nielsen
www.nogn.dk

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Pia Westphal, Stockholm (IP Logget)
Dato: 06/02-05 23:25

Hej Erik!
I morgen skal min postkasse overføres til bredbåndet - derefter må jeg pænt vente på et sneglebrev med mit nye password til den.

Derfor kan jeg ikke kommunikere på den måde i en uges tid - Telia sender nemlig ikke "Prioriteret" post til sine privatkunder.

Hvis du sender mig en privat mail om en uges tid, så vil jeg sætte dig i forbindelse med en person, som har det meste som findes om Færøerne, samt en stor database med navne.

Nu er jeg ret stresset af at jeg ikke må modtage mails, fordi postkassen skal flyttes.

Jeg er sikker på at min gode kontakt kan hjælpe dig - en uge kan du vel nok vente, ikke sandt?

Svar mig endelig ikke privat nu!

Mvh
Pia Westphal
(adressen i mailfeltet er min ægte adresse).

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Erik R N (IP Logget)
Dato: 08/02-05 11:13

Jo selvfølgelig vil jeg vente
men du, der er så mange der ved en hel masse om Christen Jensen Diurhuus og en del af den viden er fejlbehæftet, hvilket man opdager når de primære kilder granskes. F.eks. er der til dato ingen, der har været opmærksomme på "apud Vandalos Cimbricos Parentibus", altså at CJD's forældre kom der fra!
Nå men håber det kommer til at gå godt med din bredbåndspostkasse.Erik Reinert Nielsen
www.nogn.dk

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Kaj Ahlburg (IP Logget)
Dato: 08/02-05 20:35

Hej.

Det dur ikke rigtig, det der med himmerlændingene.

"dioeceseos Alburgensis apud Vandalos Cimbricos" må høre sammen betydningsmæssigt: Ålborg stift i Jylland.

Selvom I evt. argumenterer for, at det hører til "parentibus", giver det ikke nogen særlig mening. Derimod passer det ind i rækken: Volstrup sogn, Børglum amt, Ålborg stift i Jylland.

Se engang her:
[www.ifa.au.dk]
og kig på note 24 side 23.
Her defineres "cimbricus".
"vandalus" må vel nærmest have betydningen "germansk", men det har nok lydt bedre i 1700-tallet end nu, hvor vi hellere vil være engelsktalende.

Hilsen Kaj Ahlburg i Ry.

Re: en latinkyndig, hjælp venligst
Indsendt af: Inger Buchard ( 6800) (IP Logget)
Dato: 10/02-05 18:48

Du har sikkert ret, Kaj Ahlburg. Cimbric bruges om den jyske halvø.
Mit første forsøg gjaldt da også nødråbet "Jeg kan ikke få hoved og hale i teksten" - en korrekt oversættelse må Erik skaffe sig hos en fagmand.

IngerGå til: GrupperEmnerSøgSøgLog ind
Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.
This forum powered by Phorum.

Dis-Danmark - Skriv mail til moderatorForum moderator