Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

ForeningsforholdDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du finde sammen med andre medlemmer om projekter til gavn for alle i DIS-Danmark - eller finde sammen i en lokal gruppe. Tilbyd din hjælp eller kom med forslag til nye initiativer, du vil deltage i. Link til vores hovedside er: www.dis-danmark.dk
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Re: forenings formål

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 05/10-10 09:59

Når det ikke var muligt at finde Ole Pedersen registeret som korrekt bruger, skyldes dette alene, at han den 1/10-2010 lod sig oprette i den gamle registeringsdatabase som er tilknyttet www.DIS-Danmark, kontrollen blev alene foretaget i den nye registeringsdatabase som er tilknyttet www.slaegtogdata.dk, hvori Ole blev registreret den 4.oktober. Kontrollen skete på bagrund af et indlæg skrevet før den 3/10-2010 om at Ole Pedersen måske var et fiktivt navn.

Dette indlæg er godkendt af både Knud Haaning Andersen og Ole Pedersen, og bedes opfattes som afslutning i denne tråd vedr. korrekt registering.
Yderligere indlæg, private besker eller mail i anledning heraf frabedes.

MVH Knud Haaning Andersen og Ole Pedersen
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 05/10-10 10:14

Grethe Leerbech - 3000 skrev:
-------------------------------------------------------

> Og det er jo nu engang sådan, at
> formålsparagraffer, vedtægter osv. hele tiden må
> have en bestyrelses opmærksomhed
>
At en forening der er bygget op omkring et interessefællesskab fra sag til sag selv må bestemme, hvad den vil stille til rådighed for hvem er så selvindlysende, at det ikke behøver (og heller ikke bør) være præciseret i vedtægterne.Tværtimod er mange af netop den type foreninger kørt fast fordi vedtægterne har været så stramme, at det har været plat umulig for bestyrelsen at agere når nye situationer opstod.

At få vedtæger ændret er jo oftest en sej og langsommelig affære, og derfor bør der i vedtægterne være råderum for såvel den daglige ledelse som for den årlige genralforsamling. Kun de helt overordenede principper børe være entydigt præciseret i vedtægterne.

At den daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen er også selvindlysende og fremgår iøvrigt normalvis også af vedtægterne.

Så rent juridisk og fortolkningsmæssigt er der ingen problemer i den foreliggende sag. Det er alene et spørgsmål, om bestyrelsen, under indtryk af de tilkendegivelser der har været, bør revurdere den trufne beslutning. Og det er vel også derfor det er sat på dagsordenen for det kommende bestyrelsemøde.


mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 05/10-10 10:23

Hej Arne,

Hvor har du dog ret. Enhver præcisering i en vedtægt er jo begrænsende for beslutningsmuligheder og fleksibilitet.

Hvis alt skal pindes absolut ud i vedtægter har vi jo ingen brug for bestyrelser der fra sag til sag kan tage stilling - og stå til ansvar for de dispositioner de træffer.

Mange hilsner
Ib
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 05/10-10 10:55

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:44 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 05/10-10 12:41

Hej Ole,

Det passer jo ganske enkelt ikke hvad du skriver. Enhver bestyrelse arbejder naturligvis under ansvar over for foreningens generalforsamling. Det bør du da også vide.

Der findes ikke en eneste foreningen i Danmark der har så udførlig en vedtægt at alle situationer er afklaret. Det er jo derfor man på generalforsamlinger f.eks. udarbejder målsætnings- og handlingsplaner for det kommende år, ligesom der er mundtlige og skriftlige beretninger for det/de år der er gået.

Jeg kan forstå, at videre drøftelse af de foreningsmæssig spørgsmål på denne plads vil være spild af din, min og andres tid.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Christian Konstmann Autzen

Dato: 05/10-10 13:04

Selvfølgelig kan en forenings formålsparagraf skrives sådan, så den dækker foreningens virke i dagligdagen - hvis andre har problemer hermed, så stiller jeg mig da gerne til rådighed med et forsøg.

Det, som reelt er problemet i denne sag, er den nye hjemmesides begrænsning af nogle brugeres rettigheder. Og ingen tvivl om det, selvfølgelig kan bestyrelsen, under ansvar over for generalforsamlingen, vælge at begrænse brugeres muligheder på en ny hjemmeside.

Men, når man har accepteret noget gennem lang tid, så kan man omvendt ikke bare fra "den ene dag til den anden" afskære denne mulighed.

Hilsen
Christian
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 05/10-10 13:33

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:44 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 05/10-10 14:27

Christian Konstmann Autzen skrev:
-------------------------------------------------------

> rettigheder. Og ingen tvivl om det, selvfølgelig
> kan bestyrelsen, under ansvar over for
> generalforsamlingen, vælge at begrænse brugeres
> muligheder på en ny hjemmeside.
>
Netop. Det er et ledelssesanliggende - ikke et vedtægstsanliggende.

Og bestyrelsen kan også, hvis der er gode argumenter for det, til enhver tid også ændre denne beslutning igen (og det tror jeg også vil ske på det kommende bestyresesmøde).

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 05/10-10 15:19

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:45 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 05/10-10 15:39

Dalmose1@hotmail.com skrev:
-------------------------------------------------------

> Ja, og en generalforsamling kan til enhver tid
> træffe en beslutning som pålægger selvsamme
> bestyrelse at arbejde i en anden retning,
>
Og dermed er vi tilbage lige præcist dér hvor vi startede.

Nemlig, at dine antydninger af at beslutningen skulle være vedtægststridig, er lodret forkert. Og at sammenligningen med velgørende foreninger (som jo netop har til formål at gavne alle andre end de betalende medlemmer) er helt hen i skoven.

Og at hele den her tråd er inderlig overflødig og irrelevant. Og kun har medvirket til at skabe yderligere splittelse blandt medlemmerne.


PS.
Ole mailadresse bliver automatisk indsat når man citerer hans indlæg, det er ikke noget jeg har valgt.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]Redigeret 1 gang(e). Sidst ændret 05/10/10 15:50 af Arne Feldborg.
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 05/10-10 16:04

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:45 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Lars J. Helbo

Dato: 06/10-10 08:46

På en eller anden måde synes jeg hele denne diskussion om vedtægter, foreningsformål, mandat fra generalforsamling osv. er totalt forfejlet. Spørgsmålet om, hvorvidt 3-4 undergrupper på et forum på foreningens hjemmeside skal være mere eller mindre tilgængelige for ikke-medlemmer er i den sammenhæng en teknisk detalje.

Selvfølgelig kan bestyrelsen beslutte den løsning, som man finder rigtig. Selvfølgelig kan denne beslutning så senere forkastes på en generalforsamling. Selvfølgelig må den valgte løsning ikke være i strid med vedtægterne.

Men det er jo banaliteter. Sagen er, at det som sagt er en "detalje". Derfor skal det naturligvis ikke udpensles i vedtægterne. Spørgsmålet er egentlig uegnet til behandling på generalforsamlingen. Dvs. det burde slet ikke være nødvendigt at tale om et "mandat" i den forbindelse, og det bliver da forhåbentlig ikke nødvendigt, at tage sagen op på næste års generalforsamling. Til den tid bør det her være afsluttet og glemt.

Det handler om noget helt andet. Det handler om, at den valgte inddeling er torskedum. Den vil gøre moderatorernes arbejde meget sværere (som om det ikke var svært nok i forvejen) og den vil holde nye potentielle medlemmer borte fra foreningen. Dermed skader den foreningens interesser.

Det burde være åbenlyst. Derfor burde det heller ikke være nødvendigt at tænke på generalforsamlinger, formål eller vedtægter. Det burde være nok, at gøre de ansvarlige opmærksomme på, at man har dummet sig. Så burde fejlen blive rettet. Vi må jo huske, at errare humanum est.

(Man kan dog blive lettere bekymret, når man fornemmer, at moderatorerne for længst har gjort opmærksom på det problematiske; men at beslutningen blev fastholdt på trods af det, for sed perseverare turpe.)

http://www.helbo.org/pic/signatur.gif (8450)
[www.helbo.org] - [www.sallnet.dk] - [www.salldata.dk] - [www.frijsendal.dk]
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Anne Marie

Dato: 06/10-10 10:16

Jeg fatter ikke de diskussioner, der er i gang i flere tråde her i Forum.

Er det medlemmer eller ikke-medlemmer, der brokker sig over, at nogle af grupperne bliver lukket for ikke-medlemmer? confused smiley

Efter min mening må man betale, hvis man vil have en ydelse. I dette tilfælde drejer det sig om sølle 200 kr. om ÅRET! For man kan jo bare melde sig ind i foreningen, hvis man vil have adgang til alle forum-grupperne! Der er åbenbart her i forum en generel opfattelse af, at halvdelen af brugerne, skal betale for den halvdel, der ikke gider yde sit bidrag til, at det løber rundt, men som gerne vil nyde godt af de tilbud, der er via DIS-Danmark. Bl.a. det at drive og vedligeholde en hjemmeside er jo absolut ikke gratis.

Er det OK, at jeg betaler mit kontingent på 200 kr. om året for at denne hjemmeside fortsat kan eksistere? Eller skal vi naive medlemmer lave en kollektiv udmeldelse? Så lukkes alle diskussioner jo efter en overskuelig tid, for der vil ikke være penge til at holde hjemmesiden kørende!

- og for lige at imødegå evt. kommentarer, så er jeg helt almindeligt medlem. Jeg har aldrig deltaget i en generalforsamling, og jeg kender absolut ingen af bestyrelsesmedlemmerne.

Venlig hilsen
Anne Marie
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: kylling

Dato: 06/10-10 13:35

Hej Anne Marie.

Jeg vil give dig ret med hensyn til ikke-medlemmers brok, det er en ynk at læse, men så sandelig også medlemmers tilkendegivelser, at der skal være åben for alle.

Jeg har svært ved at se, at de der "rider på ryggen" af andre, skal have nogle rettigheder.Tværtimod så jeg gerne nogle flere begrændsninger.
Denne opfattelse kan næsten sammenlignes med, at en person gerne vil fotografere, men ikke har lyst til at købe et fotoapparat, Resultat ingen billeder. Han kunne jo så gå ind til sin nabo der har købt fotoapparat og forlange at vedkommende udleverer fotoapparatet, så han også kan få nogle billeder. Det er næsten den holdning jeg fornemmer der er tilstede.

Man skal jo heller ikke glemme at en forening med mange medlemmer står stærkere end een med få, hvis der er nogle ting man gerne så sat igang. Samtidig vil en større kontingent indbetaling kunne sætte nogle ting igang som idag ikke ville være mulig, ja måske til kontingent nedsættelse.

Jeg vil lige gøre opmærksom på at jeg har været medlem næsten fra starten, og aldrig været i tvivl om at der skulle betales 200 kr. årlig for at nyde de efterhånden gode tiltag der er kommet til, bortset fra alt kævl bestyrelsen imellem. Så er det mit ønske at alle "høvdinge" må finde deres plads i herakiet.

Venlig hilsen
Hans Chr.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: annelise christensen

Dato: 06/10-10 13:56

Hej Anne Marie

Med så mange forskellige tråde om stort set samme emne forplumres diskusionerne en smule.

Som jeg forstår det, er det spörgsmålet om adgang til de forskellige fora, det drejer sig om.
Min personlige holdning er, at medlemsforhold ene og alene skal väre forbeholdt "betalende" medlemmer.

När jeg så skriver "betalende" burde det faktisk väre unödvendigt i og med at man ikke er medlem af foreninger, klubber osv för man har betalt, det det koster. - Her 200 kr. årligt.

Grumset opstår så, fordi nogle af de, der benytter DIS skriver i dette forum, selvom der tydeligt står, det er for medlemmer.

Samtidig - igen efter min mening - er flere mindre rare diskussioner begyndt af ikke-medlemmer her og det er lidt ärgerligt.

Men når nu bestyrelsen välger at udelukke nogen fra at får hjälp til f. eks. tydning, mener jeg, det er en klar fejl.

Vi medlemmer betaler 200 kr/årligt og får 4 - for det meste spändende blade men vi er jo også med til at betale driften af DIS og det er da også värd at huske på.

med venlig hilsen
annelise christensen
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af:

Dato: 06/10-10 14:19

Hejsa

Jeg har været med til at starte debatten om det nye forum skulle være åbent for alle eller lukket som det er i øjeblikket.

Jeg synes det er forkert at ikke-medlemmer udelukkes fra at søge hjælp til forskellige ting, således at de måske fravælger medlemsskabet. Ikke alle kan se lige klare fordele ved en indmeldelse, måske er man lige begyndt at snuse til det med slægten, og har ingen idé hvad man kaster sig ud i. Ved den nuværende udformning, kan disse personer måske godt se at der er hjælp at hente, men ikke få den....

Jeg selv blev medlem fordi jeg var så naiv at tro at det skulle man være. Men jeg måtte jo indse at mit medlemsnummer ikke var noget brugernavn. Jeg var dog nok blevet medlem alligevel, og har da så sandelig ikke tænkt mig at melde mig ud. Men jeg synes stadig det er synd at udelukke personer fra at få hjælp.

Om kontingentet er for dyrt for nogen?! Nej, det håber jeg ikke, og jeg håber da også at når en bruger har hængt en del gange, kommer det af sig selv. Men ellers kunne man da fra bestyrelsens side opfordre brugere til at indmelde sig, en henvendelse via mail når brugeren har været registreret i et halvt år eller noget i den retning.

Den nuværende ordning vil jeg sammenligne med en form for tvang - man opnår kun utilfredshed med det, og jeg vil da håbe at vores medlemmer frivilligt melder sig ind, når de får lysten.

Samtidigt vil jeg sige at det for mig er vigtigt at få lukket for forummet Foreningsforhold. Jeg synes at det er begrædeligt at denne diskussion overhovedet har forgået her i det åbne forum, istedet for i det nye lukkede.... Jeg lufter heller ikke mit beskidte vasketøj ude i forhaven! Og vi skulle vel nødigt skræmme nye medlemmer før de melder sig ind, vel!

Hilsen
Karen G. Møller
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Laila Olsen - 3300

Dato: 06/10-10 15:36

Jeg må bekende, at jeg også er en af de formastelige og nederdrægtige og væmmelige medlemmer, som har ønskes begrænsninger på DIS-Danmarks hjemmeside i forhold til Foreningsforhold!

Jeg finder det aldeles relevant, at lukke Foreningsforhold for ikke-medlemmer.
Det kan give en bedre informationsstrøm oppefra-ned og et bedre input nedefra-op i foreningsstrukturen.
Det vil derved heller ikke være "odiøst" at behandle ømtålelige emner, som ikke egner sig til offentliggørelse for Gud og hvermand. Jeg henviser til mit tidligere indlæg vedr "snavsetøj" af 27.09.2010 i foreningsforhold

Se blot denne tråd - hvor ikke-medlemmer lystigt tager vores bestyrelse i skole, fordi de nu "forholdes" deres "ret" til at tilkendegive deres mening om foreningen og dens drift - nu må jeg bede om mine himmelblå!

Hvorfor kommer jeg til at tænke på ordet "jammerkommode"?

Jeg fastholder min ret til at mene, at jeg skal kunne diskutere både dit og dat med mine forenings-fæller, uden utidig indblanding fra personer, som ikke befinder sig i medlemskredsen.

Jeg er til gengæld helt sikker på, at såfremt bestyrelsen har behov for at kende en af disse personers opfattelse i en bestemt sag, skal de nok vide at spørge høfligt derom.

De øvrige grupper?

Ligefrem at lukke tydning for indlæg - det var vist ikke meningen oprindelig. Her bør alle kunne skrive og læse - blot de registrerer sig som bruger.

Hjælp til opslag bør nok heller ikke lukkes for indlæg - for hvad gør en stakkels udlænding - eller udenlands boende person ellers ?

Bestyrelsen skal selvfølgelig have ret til at prøve sig frem - og hjemmesiden er så ny endnu at den jo ikke har fundet sin endelige form. Så jeg ser tålmodigt til.

Hilsen Laila

Gl. Maribo amt, Gl. Ramsø herred, Gl. Slet herred, Gl. Præstø amt, Gl. Thisted amt og Kronobergs Len i Sverige samt Bergen i NorgeRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 06/10/10 19:11 af Laila Olsen - 3300.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: annelise christensen

Dato: 06/10-10 15:38

Hej.

Karen skrev:

Jeg lufter heller ikke mit beskidte vasketøj ude i forhaven! Og vi skulle vel nødigt skræmme nye medlemmer før de melder sig

Heller ikke jeg og du har ret i at det er sörgeligt at väre vidne til.

med venlig hilsen
annelise christensen
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af:

Dato: 06/10-10 18:52

Tak Annelise!

Vil lige tilføje, at det nye forum jo giver en mulighed for hver enkelt person at vælge om man vil hjælpe ikke-medlemmer eller ej... for det kan man jo se nu, om folk er medlem eller "kun" bruger...

Hilsen
Karen G. Møller
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: VB

Dato: 06/10-10 19:44

SlettetRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 10/10/10 13:45 af Verner Bentsen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Christian Konstmann Autzen

Dato: 06/10-10 20:00

Verner

Nu skal vi jo ikke skabe gravstemning, for det er der jo absolut ingen grund til.

Og selv om der måske er nogen, som er lidt trætte af den megen skriveri, så er der jo andre som ser denne aktivitet som et gode for en forening - nemlig en diskussion som kan få folk op af den dybe lænestol.

Og da du nu regner på, hvor mange (måske) kunne tænke sig at afslutte deres medlemsskab, så er der givet andre, som melder sig til

- og jeg er så en af dem, som har tilmeldt mig som nyt foreningsmedlem. Ikke på grund af denne pågående diskusson, men mere idet jeg har fået utroligt meget godt ud af at få hjælp på dis-danmarks forum det seneste års tid. Og det er så det, som har tricket mig til at komme ind som medlem. Og jeg håber da, at jeg kan få udbytte af dis-danmark også i de kommende år.

Der findes i dag intet alternativ til dis-danmark, og jeg kan ikke se, hvorfor nogen skulle tro, at det at stifte noget andet lignende skulle være bedre. Så lad os tage diskussionen som et gode og med oprejst pande - hverken mere eller mindre.

Hilsen
Christian
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Helge Bay

Dato: 06/10-10 20:06

Hej Christian

Dit eksempel taler jo netop for et åbent forum.

Jeg tvivler meget på, at foreningen i dag havde haft over 5000 medlemmer, hvis vores forum havde været så lukket som den nye.

Med venlig hilsen

Helge
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Christian Konstmann Autzen

Dato: 06/10-10 20:29

Hej Helge

Jeg har som sådan ingen ide om, hvorvidt et lukket forum er bedre end et åbent - men hvis der havde været lukket, så ville jeg nok ikke have lært dis-danmark at kende; og så havde jeg ikke nået så langt i min slægtsforskningen inden for de seneste par år, som jeg er - for det er via hjælp fra brugere af dis-danmarks forum at jeg fik afgørende hjælp, hverken mere eller mindre.

Vi må så håbe, at dis-danmark forstår at følge med tiden - og tiden er internettet, og det er verdensomspændende. Om man sidder i Danmark, Spanien eller Australien skal ikke være afgørende for at få udbytte ud af et medlemskab af dis-danmark.

Jeg har så set, at man kan betale sit medlemsskab med allehånde betalingskort - og det vil især de, som bor i udlandet jo have nytte af. Her viser foreningen så, at den forstår vigtigheden af at kunne udnytte internettet i sin medlemsservice.

Andetsteds har jeg slået til lyd for, at dis-danmark stiller faciliteter til rådighed for medlemmers "slægtsbøger", mod betaling forstås - og sådan kan der givet være andre værktøjer, som ligeledes kan stilles til rådighed for medlemskredsen. Og som medlemmerne så kan trække på via "simpel" netadgang.

Hilsen
Christian
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Bente Feldballe

Dato: 06/10-10 20:31

En ting man måske skulle overveje i forbindelse med den nye hjemmeside og lukning af Foreningsforhold for ikke-medlemmer er, om visse emner der hidtil har været annonceret i denne gruppe måske i fremtiden bør flyttes til en anden gruppe, der kan læses også af ikke-medlemmer.

Her tænker jeg især på et projekt som gennemsyn af kirkebøger for SA.

Alle oplysninger omkring dette projekt har været postet i Foreningsforhold. Det er der, jeg har fulgt med i udviklingen omkring et meget nyttigt projekt, som jeg selv har deltaget aktivt i med tjek af ialt 3 usb-nøgler. Hvis den gængse mening er, at jeg dermed har sneget mig ind under falske forudsætninger, skal jeg være den første til at undskylde. Hvis det på den anden side fra DIS's side er meningen, at et sådant projekt, hvis der kommer andre i fremtiden, også skal være åbne for at ikke-medlemmer kan få lov at gøre en indsats, så bør de annonceres i en af de tilgængelige grupper, og ikke i det lukkede forum. Og det afhænger vel igen lidt af, om man fra foreningens side mener, at sådanne almennyttige projekter skal udføres udelukkende i DIS-regi (og af DIS-medlemmer), eller om man er interesseret i, at andre interesserede kan få lov at give en hånd med.

Med venlig hilsen

Bente Feldballe
www.milloup.dk/bf/ - hvor der hverken kræves medlemsskab, adgangsgebyr eller brugerregistrering
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Laila Olsen - 3300

Dato: 06/10-10 22:06

Kære Bente Feldballe,

Her har jeg også undret mig.

Både kirkebogsindtastningen og folketællingsindtastningen har "sit eget forum" - det havde dog nok været naturligt, om dette forum var blevet udvidet med CPR-kontrollen. Det er ikke kun et DIS-medlems-projekt - det er et projekt alle med interesse for slægtsforskning kan deltage i.

Hilsen Laila

Gl. Maribo amt, Gl. Ramsø herred, Gl. Slet herred, Gl. Præstø amt, Gl. Thisted amt og Kronobergs Len i Sverige samt Bergen i Norge
Valg:

Re: .

Indsendt af:

Dato: 10/10-10 09:26

Hej Ole

Du kan da ikke tillade dig, at ødelægge en tråd ved at fjerne ennelinien. De mennesker, som har brugt tid på, at kommentere i din tråd må da føle sig totalt til grin.
Og så ser jeg nu, at du har slettet alle dine indlæg i tråden og erstattet det med:
VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DK
Det er da at gøre grin med dem som har svaret på dine indlæg, der er da formodentlig ingen der herefter vil tage dine indlæg seriøst.
Jeg er forøvrigt selv spændt på hvorlænge det varer før vi ser et indlæg fra dig, som omhandler slægtsforskning.

Venlig hilsen
Jørn http://www.christrup.eu/images/smiley.gif
6950

[www.christrup.eu]Redigeret 2 gang(e). Sidst ændret 10/10/10 17:01 af Jørn Christiansen.
Valg:

Re: .

Indsendt af:

Dato: 10/10-10 13:13

Og hvis man som Ole, vil henvise til en anden tråd, var det passende at gøre det som er svar på dette indlæg, altså sidst i tråden.

Med venlig hilsen Jørgen - Kbh. S
Valg:

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.