Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

ForeningsforholdDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du finde sammen med andre medlemmer om projekter til gavn for alle i DIS-Danmark - eller finde sammen i en lokal gruppe. Tilbyd din hjælp eller kom med forslag til nye initiativer, du vil deltage i. Link til vores hovedside er: www.dis-danmark.dk
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: 1 2 Næste

Aktuel side: 1 af 2

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 02/10-10 08:08

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DK.Redigeret 2 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:39 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Knud Haaning Andersen

Dato: 02/10-10 18:55

Kære
Ole


Selv om Arne Feldborg i en anden tråd på glimrende vis har imødegået nogle af dine påstande om, at brugere har rettigheder i Dis-Danmark, så vil jeg gerne følge understøtte ham, da jeg er formand for vedtægtsudvalget..
I din opfattelse af foreningens formålsparagraf indgå en påstand om, at du som bruger af en service, som foreningen tilbyder, også har rettigheder i foreningen.
I almindelig foreningsretslige forhold er det sådan, at man kun har rettigheder når man har betalt sit kontingent. Prøv at spørge i idrætforeninger, politiske, kirkelige etc. foreninger, om nogen af dem vil give dig særlige rettigheder, hvis du tager del i nogen af deres arrangementer f.eks. giver overværelse af en fodboldkamp ingen rettigheder i de arrangerende foreninger.
Hvis du kommer til et møde i en Dis-Danmark er det kun gratis for medlemmer, som har betalt kontingent, du må pænt betale en entre.
Hvis du vil fortsætte dine påstande vil jeg bede finde litteratuer eller lovparagraffer, der understøtter dine påstande.

Knud Haaning Andersen
Rugvænget 73
7400 Herning
hjemmeside: [knudhaaning.homepage.dk]

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: peder

Dato: 02/10-10 19:18

Hej

ja ja Knud Haaning Andersen

#Hvis du kommer til et møde i en Dis-Danmark er det kun gratis for medlemmer, som har betalt kontingent, du må pænt betale en entre.#
afgående kasserer var vred over at dis-Danmark Udvalg og ikke bestyrelsen havde bedt ham betale til ikke Dis-Danmark møder og at der ikke var fri adgang for Dis-Danmark medlemmer eller har jeg misforstået noget.
Peder
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Morten Hovedskov Nielsen

Dato: 02/10-10 20:41

Hej Ole & Peder

Hvad afgående kasserer var/er/bliver vred over skal og kan jeg ikke kommenterer. Men hvad angår tilskud til foredrag i IKKE DIS-Danmark foreninger er retningslinjerne rimelig klare.

:
Det er en forudsætning for tilskud:
At medlemmer af DIS-Danmark kan deltage til samme takst som foreningens egne medlemmer.
Endvidere at arrangementet annonceres på DIS-Danmarks hjemmeside og at der i
evt. lokale annoncer gøres opmærksom på at arrangementet er lavet i samarbejde
med DIS-Danmark.

Formålet med disse regler er at give DIS-MEDLEMMER, der bor langt fra en DIS-lokalforening, en mulighed for at deltage i foredrag og dermed få glæde af deres kontingent.

Jeg må indrømme at jeg har lidt svært ved at forstå argumenterne om at foreningens formålsparagraffer skulle forhindre at foreningens medlemmer har første ret til foreningens ydelser og oplysninger. At andre også kan nyde glæde af foreningens arbejde er et ekstra gode, men der står altså ingen steder i vores vedtægter at vores kontingentkroner ubeskåret skal gå til andre slægtsforskere eller andre som måtte ønske det.

Man skal da vist vride det danske sprog en hel del for at komme frem til at forum-brugere er formålet med foreningen og at medlemmerne bare er dem som skal betale for det.

Det er da selvfølgelig surt, hvis man pludselig skal til at bidrage for at have samme muligheder som betalende medlemmer. Men helt ærligt, i hvor mange foreninger kan man det ellers? Sidst jeg var til forestilling i den lokale teaterforening skulle jeg da betale, det gør jeg også, hver gang jeg deltager i en gåtur afholdt af en vandreforening (selv om vejene er offentlige).

Men alt kan jo laves om, man kan jo møde op på næste generalforsamling og bruge sin stemme, det kræver naturligvis at man er medlem

Med venlig hilsen

Morten Hovedskov Nielsen
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 03/10-10 06:30

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DK.Redigeret 3 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:39 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 03/10-10 07:28

Hej Knud,

Hvor var det befriende med dine klare udmeldinger. Bare flere - også fra bestyrelsen - var kommer med dem for lang tid siden. Så tror jeg vi havde sluppet for mange besynderligere debatter.

Naturligvis er en forenings arbejde primært for medlemmer af foreningen. Det KAN da ikke være anderledes.

At visse emner så OGSÅ stilles til rådighed for ikke-medlemmer, er jo bare et udslag af foreningens gavmildhed.

Og til Ole: Naturligvis er en forenings formål at udføre arbejde for, til og af medlemmerne. Netop derfor behøver man da ikke i en vedtægt præcisere dette.

Foreningen er jo ikke en offentlig institution men netop en forening med medlemmer der betaler kontingent.

Mange hilsner
IbRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 03/10/10 08:16 af Ib Hansen 6270.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Christian Konstmann Autzen

Dato: 03/10-10 08:08

Undskyld jeg blander mig:

Enhver forening har (skal have) en formålsparagraf - og for netop at sikre mod for mange mislæsninger af denne formålsparagraf, så bør denne være udformet rimeligt klart. Er den ikke det, ja så får man tit og mange gange en diskussion om "intet"; se blot i "dagens" aviser hvad der kan blive diskuteret - blot en lille "forkert" udtalelse kan give den største diskussion.

Og det er vel blot det, som Ole gør opmærksom på.

En forenings vedtægter er vigtige, for det er jo hele lovgrundlaget for foreningen - og det som foreningen skal virke under. Overholdes disse vedtægter ikke - ja så er (kan være) der jo en form for lovløshed.

Jeg synes, at - netop fordi formålsparagraffen har været oppe til diskussion, at bestyrelsen også tager denne diskussion på sit næste møde. Men jeg synes da ikke, at det videre arbejde med den nye hjemmeside skal afvente en mulig ny formålsparagraf.

Hilsen

Christian
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 03/10-10 08:17

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 3 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:40 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 03/10-10 08:59

Vedr. Ole Pedersen, eller hvad han nu hedder, se:
[www.dis-danmark.dk]

Der er meget der tyder på, at Poul G. Michelsen har ret i sine betragtninger, og at "Ole Pedersen" selv leverer det allerbedste argument for at det ikke bør være muligt at logge ind under et tilfældigt brugernavn og og skrive indlæg i netop den her gruppe som udelukkende vedrører foreningens medlemmer.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 03/10-10 09:10

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:40 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 03/10-10 09:34

Hej Ole,

Jeg ved ganske enkelt hvor du vil hen med din henvisning til velgørende organisationer.

Enhver forening/organistaion har nogen ting de holder internt - og nogen ting de åbner for andre. Sådan er det.

Enhver fornuftig forening har naturligvis interne foreningsforhold, som foreningen alene ønsker at drøfte med foreningens medlemmer. Længere er den såmænd ikke.

Det eneste du opnår ved at blive ved og ved er, at flere og flere medlemmer indser fornuften i at holde interne foreningsforhold internt - altså for medlemmene.

Det gælder iøvrigt også de velgørende organisationer jeg selv er medlem af.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Christian Konstmann Autzen

Dato: 03/10-10 10:32

I disse tider med internettet - og foreninger, som egentlig virker ved deres åbenhed som nu DIS-Danmark; skal der så være noget, som holdes skjult for ikke-medlemmer.

Det er et glimrende diskussionsemne.

Egentligt er det utroligt, at en forening som DIS-Danmark kan samle 5.500 betalende medlemmer - det er en bedrift, som da vil noget og som vel netop hentyder til, at der er meget stor interesse for foreningen og dens virke. Og det synes jeg indgyder megen respekt.

At der så er en del (jeg selv inklusiv - indtil videre i hvert fald), som nyder utrolig megen gavn af foreningens virke uden at bidrage beløbsmæssigt til foreningens virke og drift, kan da givet ses som et misforhold. Men omvendt, så er denne ikke-betalende brugerkreds jo fødekæden. Og uden den, så ville foreningen vel på et tidspunkt afgå ved døden.

Og når en person ønsker at blive medlem, så ønsker pågældede vel at undersøge, hvad det reelt er for en forening man bliver medlem af - og derfor bør vel mest muligt være offentligt tilgængeligt om foreningen; her læseadgang.

Hilsen
Christian
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 03/10-10 12:27

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:41 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 03/10-10 16:20

Hej Ole,

Jeg konstaterer bare at det nu er anden gang du mener debatten er afsluttet.

Uanset hvad du - og ikke-medlemmer - mener, er det min faste overbevisning, at enhver forening kan beslutte, hvilke dele af foreningens arbejde der er internt - og hvad der er tilgængeligt for offentligheden.

Jeg er helt overbevist om, at der også er dele af NGO-organistaioners arbejdsområder, der er forbeholdt medlemmernes viden og interesseområde.

At sammenligne DIS-Danmar med en velgørende organisation som sådan er jo - hvad de fleste vist kan se - helt ude i hampen.

Mange hilsner
Ib
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 03/10-10 17:09

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:41 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 04/10-10 06:30

Hej Ole,

Jer er helt sikker på, at du - til enhver tid - kan få udleveret foreningens vedtægter m.v. af et hvilket som helst bestyrelsesmedlem - og sikkert også af de fleste medlemmer.

Så bare rolig. Du vil fortsat kunne følge med i eventuelle ændringer i foreningens vedtægter. Hvis ikke andre vil give dig vedtægterne, så kontakt mig, og jeg fremsender dem gerne til dig.

Mange hilsner
Ib
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 04/10-10 07:02

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:50 af Ole Pedersen.
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 04/10-10 07:23

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:42 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Tine Susanne Olsen 4690

Dato: 04/10-10 07:47

hejsa
slet dit medlemsnr. det kan misbruges

ha en god dag
venlig hilsen
Tine Susanne Olsen
medlem af Dis-Danmark er du medlem det koster kun 200 kr om året ???
er medlem af Dis-Faxe er du det koster kun 50kr.om året???
ingen private mails tak!! brug dette forum
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 04/10-10 07:59

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:42 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Tine Susanne Olsen 4690

Dato: 04/10-10 08:02

jeg mener at i det nye forum kunne det måske friste svage sjæle som kunne bruge det og måske gå ind og lave ravage et eller andet sted så lad være med at offentlige jeres medlemsnr. det er såmænd det der er i det.
ha en god dag

ha en god dag
venlig hilsen
Tine Susanne Olsen
medlem af Dis-Danmark er du medlem det koster kun 200 kr om året ???
er medlem af Dis-Faxe er du det koster kun 50kr.om året???
ingen private mails tak!! brug dette forum
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 04/10-10 08:05

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:42 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Knud Haaning Andersen

Dato: 04/10-10 09:38

Det er mig Ole hentyder til, jeg havde egentlig forventet at han ville holde det privat, men det har han ikke villet.
Det var efter en antydning af, at Ole Pedersen var et opdiget navn, at jeg undersøgte medlemslisten, hvor jeg ikke fandt hans navn, hvorefter jeg via privat svar kontaktede ham,og bad ham opgive medlemsnummer. Da han ikke reagerede inden tidspunkt, som jeg havde opfordret ham til, reagerede jeg noget skarpere. Herefter reagerede han med kopi af hans tilmelding, dog uden opgivelse af medlemsnummer.
Så snart et nyt medlem/bruger melder sig sker der en automatisk oprettelse 2 steder i vores system. Ole er først i dag, 4.oktober,altså efter at jeg har skrevet til ham, blevet oprettet som bruger. Den foregående blev opretet i går.

Knud Haaning Andersen
Rugvænget 73
7400 Herning
hjemmeside: [knudhaaning.homepage.dk]

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 04/10-10 10:02

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:43 af Ole Pedersen.
Valg:

.

Indsendt af: Ole Pedersen

Dato: 04/10-10 10:08

VI HENVISER TIL NYT FORUM PÅ WWW.SLAEGTOGDATA.DKRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/10/10 07:43 af Ole Pedersen.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Tine Susanne Olsen 4690

Dato: 04/10-10 10:49

tror i nogensinde at i bliver enige i har hver jeres mening og sådan er det.

ha en god dag
venlig hilsen
Tine Susanne Olsen
medlem af Dis-Danmark er du medlem det koster kun 200 kr om året ???
er medlem af Dis-Faxe er du det koster kun 50kr.om året???
ingen private mails tak!! brug dette forum
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Knud Haaning Andersen

Dato: 04/10-10 11:24

Til
Ole.

Jeg giver Tine ret vi kommer nok til ikke til enighed. De oplysninger jeg har givet er taget ud fra vores medlemkartotek i Slægt og Data og i vores økonomisystem, og de stemmer overs. Når Ole taler om tilmelding den 1.otober, så er det vel gjort i det gamle Forum, hvor han godt har kunnet skrive. Ole har fået mail om, at han skulle verificerer hans konto og det har han så gjort i dag.
I øvrigt synes jeg dette er en privat sag mellem Ole og jeg, som næppe vil interesserer ret mang Dis-brugere.

Knud Haaning Andersen
Rugvænget 73
7400 Herning
hjemmeside: [knudhaaning.homepage.dk]

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Kathe Rasmussen

Dato: 04/10-10 12:41

Hvad med at foretage Jeres evindelige kævleri "Hair Splitting" i privat regi!

Jeg forstaar ikke, at vores Moderator ikke forlængst er skredet ind og har slettet denne traad + diverse andre om samme emne.

mvh
Kathe Kristensen Rasmussen
4952 Lolland
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: KajaV

Dato: 04/10-10 14:04

Rigtig Kathe

det virker lidt som brok bare for brokkens skyld -

Hilsen Kaja

Vi ses i Legacy-Forum på [www.legacydansk.com]
Valg:

Re: forenings formål

Indsendt af: Grethe Leerbeck

Dato: 04/10-10 17:27

Jeg vil ikke blande mig i det med at være registreret eller ej.

Men jeg synes faktisk Ole har fat i noget rigtigt, at en forenings formålsparagraf skal være så entydig og klar som mulig, så unødige diskussioner og misforståelser ikke opstår. Og jeg håber, at trods den megen polimik, som jo gik over til noget personligt, at bestyrelsen vil læse Oles og de andres faglige diskussion med opmærksomhed og se bort fra det personlige.

For mig at se kan der nemlig sagtens stå, at foreningen tilbyder en service nemlig et åbent forum (minus foreningsforhold) til (alle registrerede brugere) eller lignende. Havde vi haft den paragraf havde vi sikkert også undgået de debatter om det nye forum andetsted og at folk bliver frustrerede. Folk bliver jo gale, frustrerede osv. fordi tingene ikke er klare.

Og det er jo nu engang sådan, at formålsparagraffer, vedtægter osv. hele tiden må have en bestyrelses opmærksomhed. Er selv formand for en stor forening, så jeg kender det på egen hånd.

mvh
Grethe Leerbech

Grethe Leerbeck-Helsingør
Medlem af DIS-Danmark
Valg:

Gå til side: 1 2 Næste

Aktuel side: 1 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.