Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

ForeningsforholdDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du finde sammen med andre medlemmer om projekter til gavn for alle i DIS-Danmark - eller finde sammen i en lokal gruppe. Tilbyd din hjælp eller kom med forslag til nye initiativer, du vil deltage i. Link til vores hovedside er: www.dis-danmark.dk
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Niels Ole Dahl

Dato: 15/09-10 03:27

Jeg er et forholdsvis nyt medlem , som først startede med at bruge DIS forum i starten af 2009, og har kun haft gode oplevelser med det , rigtig mange hjælpsomme slægtsforskere og det håber jeg da vi kan bevare i fremtidens DIS .

Jeg har dog aldrig været i tvivl om, at Jeg skulle være medlem , da Jeg gerne ville støtte de Formål der er i foreningens vedtægter , og være med til at fremme foreningens udvikling , men det er jo et personligt valg man tager .

I referatet fra årets generalforsamling hæfter jeg mig ved 3 linjer , nemlig at ? Forum flyttes til den nye hjemmeside med alle de gamle oplysninger intakte. Fremover skal man være medlem for at få det fulde udbytte af forum. Der bliver 3 typer af adgang til forum: 'Kiggere', brugere og medlemmer.?

Det vigtigste for mig er at man via forum kan søge i alle de gamle oplysninger , der er så mange guldkorn her der skal bevares og det skal ikke være via andre søgemaskiner , det bør kunne lade sig gøre at flytte det over i sin helhed.

Med hensyn til hvilken adgang brugere og medlemmer skal have , bør man nok forsætte som hidtil i forum , det er trods alt imellem de nuværende brugere, at fremtidens medlemmer skal findes og der er jo trods alt stabil medlemsfremgang så lad os dog holde fast i den . Man kan så lukke resten af hjemmesiden for ikke medlemmer og her forsøge at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem .
Jeg kunne her faktisk godt tænke mig at vide hvor mange Registrerede brugere der er, i for hold til medlemstal, som vi ved ligger på omkring 5500..

Bestyrelsen i DIS har efter min mening gjort og gør et godt stykke arbejde for foreningen . Hvis man som medlem vil have yderligere indflydelse på dette arbejde kan jeg kun opfordre til at man kommer til den næste Generalforsamling , det er faktisk forbavsende så få der møder frem her , efter det jeg kan se under 100 medlemmer , men det er her Vi kan gøre vores stemme gældende for fremtidens DIS

Med Venlig Niels Ole Dahl
dno@ofir.dk
Medlem af DIS
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Helge Bay

Dato: 15/09-10 09:06

Hej Niels Ole

Helt enig!

Efter min mening bør adgangen til hjemmesiden deles op som nedenstående:

Gæster: Kan læse med overalt, undtagen siderne om foreningsinterne forhold, DIS-nyt, Slægt&Data samt gruppen <Foreningsforhold> i Forum.

Registrerede brugere: Som for gæster, men med fuld adgang til at bringe indlæg.

Medlemmer: Fuld adgang.

Moderator bør have en vis kontrol over, hvem der bringer indlæg i forum. Derfor registreringen.
Vi har jo desværre haft et par tilfælde om misbrug, hvor det har været nødvendig at spærre for adgangen for vedkommende.

Med venlig hilsen

Helge
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: annelise christensen

Dato: 15/09-10 10:23

Hej.

Niels Ole skrev:

"Bestyrelsen i DIS har efter min mening gjort og gør et godt stykke arbejde for foreningen . Hvis man som medlem vil have yderligere indflydelse på dette arbejde kan jeg kun opfordre til at man kommer til den næste Generalforsamling , det er faktisk forbavsende så få der møder frem her , efter det jeg kan se under 100 medlemmer , men det er her Vi kan gøre vores stemme gældende for fremtidens DIS"

Påtänk, hvor spredt en medlemsskare, der er! Hvis f. eks. jeg önskede at deltage ville det koste mig ikke under 2000 kr. - Transport - logi - forplejning osv. Turen kan ikke göres på en dag.
Hvad med vores andre udenlandske medforskere - USA, Frankrig, Tyskland osv.
Efter min mening, er det ikke bare ligegyldighed, der afholder os fra at deltage.
Vi har også en del handicappede medforskere, der ikke har mulighed for at deltage og jeg ville önske, man kunne finde en anden form for afstemning til generalforsamlingerne, der gjorde, at valget af bestyrelsesmedlemmer blev mere demokratisk.
Med hensyn til fora, er det eneste, jeg har önsket, et lukket forum kun for medlemmer. Nogle afde gange, hvor bölgerne er gået rigtig höjt har det vist sig, at indläggene var skrevet af ikke medlemmer - og det har jeg godt kunne undväre.

Med venlig hilsen
annelise christensen
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Christian Konstmann Autzen

Dato: 15/09-10 12:27

Jeg er ikke (endnu da !) medlem af Dis-Danmark, og skulle således egentlig ikke skrive med i denne tråd om den nye hjemmeside, men så alligevel ...

Jeg har (lidt løseligt) læst de enkelte indlæg igennem, og det kan faktisk undre, at man (Dis-Danmark) har lavet en ny hjemmeside uden først at have op til diskussion (f.eks. på denne hjemmeside), hvordan man forstillede sig, at den nye hjemmeside skulle se ud, hvem der kunne hvad o.s.v.

Det er, som vi er tilbage i edb-alderens ungdom - hvor brugerne fik lagt det ned over sig, som nu nogen fandt forgodt.

I dagens it-alder burde kravsspecifikationen helst gerne være gennemarbejdet og accepeteret før udviklerne gik igang.

- Men nu er den jo lavet (hjemmesiden), og så er det alligevel for sent !

Hilsen

Christian
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Helge Bay

Dato: 15/09-10 15:47

Hej Christian

Den diskussion har vi haft flere gange gennem de senere år her på forummet.

Hvis jeg skal opsummere min indtryk af diskussionen, så var der nogenlunde bred opbakning om at lukke for adgangen for ikke-medlemmer til gruppen <Foreningsforhold> i DIS-forum, siderne med interne foreningforhold samt sider med medlemsservice som f.eks. siderne med DIS-nyt og Slægt&Data.
Til resten skulle der være fri adgang.

Mvh.

Helge
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Svend-Erik Christiansen

Dato: 15/09-10 21:06

Hej med jer

Jeg vil blot erindre om medlemsundersøgelsen fra 2008, hvor det bl.a. blev spurgt i spørgsmål 29 og 30, om "DIS-Forum" skulle være forbeholdt medlemmer eller ej.

Af svarene fra 1703 medlemmer fremgik det:

Lukket for andre end medlemmer : 25,6 %
Delvis lukket : 17,6 %
Åben for for alle også ikke-medlemmer : 56,8 %

Resultaterne fra undersøgelsen kan ses på adressen:

[www.dis-danmark.dk]

Med venlig hilsen

Svend-Erik Christiansen
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Helge Bay

Dato: 16/09-10 20:20

Hej Svend-Erik

Det dækker jo meget godt min indtryk af diskussionen. Især da man må gå ud fra, at en stor del af de 17,6% som gik ind for en delvis lukning, netop har ment at foreningens interne forhold skulle lukkes for ikke-medlemmer.

Mvh.

Helge
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Svend-Erik Christiansen

Dato: 18/09-10 07:22

Hej Helge

Ja, sådan tolker jeg også tallene fra 2008.

Altså, at lidt over halvdelen (56,8 %) ønskede alle indgange i Forum åben for alle uanset medlemskab. Og de 17,6 % ville dog lige have "Medlemsforhold" lukket for ikke-medlemmer.

Mvh.
Svend-Erik Christiansen
Valg:

Re: Ny Hjemmeside , Medlem eller ikke Medlem , Fremtidens DIS.

Indsendt af: Jens Peter Lieberkind

Dato: 18/09-10 11:56

Ud over at det på alle andre måder er tåbeligt at lukke andet end Foreningsforhold for ikke-medlemmer, betyder det også at Google og andre søgemaskiner ikke har adgang, hvilket klart er en forringelse af servicen også overfor medlemmerne!

Det betyder (måske) også at færre overhovedet vil lære DIS at kende. Måden jeg fandt til DIS på var da vist via Google, bl.a. ved at finde "lieberkind" i "Hjælp til opslag" og "Hjælp til tydning" - de træffere ville jeg ikke have fået med et lukket forum. (Jo, der også var træffere i Aneefterlysning men det ændrer ikke på sagen)

Og hvad når vi næste gang skifter forum-system? Så slipper vi ikke så let som denne gang:
:
Forum vil fortsat være tilgængeligt for at læse indlæg der allerede er skrevet, ligesom de er i en trykt bog. [...]
Indlæggene vil fortsat kunne nås via søgemaskinerne som f.eks. Google. Denne funktionalitet er der ikkeplaner om at nedlægge.

Mvh.
Jens Peter
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.