Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

ForeningsforholdDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du finde sammen med andre medlemmer om projekter til gavn for alle i DIS-Danmark - eller finde sammen i en lokal gruppe. Tilbyd din hjælp eller kom med forslag til nye initiativer, du vil deltage i. Link til vores hovedside er: www.dis-danmark.dk
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 11/09-10 00:45

Jeg har i går meddelt bestyrelsen, at jeg med øjeblikkelig virkning forlader bestyrelsen og dermed kassererposten. Det sker i kraftig uoverenstemmelse med udvalget for hjemmesiden, der forlanger, at jeg skal bruge et program til bogføring, som udvalget siger, korresponderer med hjemmesiden. Det gør det ikke, jeg har foreslået at fortsætte i det gamle program, indtil det fungerede.
Det ønskede udvalget ikke.
Af udvalget blev jeg beskyldt for, at min kemi ikke passede med webmaster. Grunden hertil var, at jeg gav udtryk for, at hun påtog sig afgørelser, som jeg mente var en afgørelse, som skulle ligge i bestyrelsen og hverken i udvalg eller hos webmaster
Jeg er dybt skuffet over, at når vi som medlemmer har ventet så længe på den nye hjemmeside, som man erkender, ikke er færdige endnu og er behæftet med fejl, ville pålægge mig at bruge programmet velvidende, at udviklingsfirmaet og webmster stadig ville arbejde med rettelser.

Samtidig er jeg blevet anklaget for at have pålagt foreningen udgifter, som man ikke ville afholde, selv om det var krav fra bestyrelsen, jeg opfyldte.
Jeg har været på kant med flere udvalg, b.a. omkring tildeling af midler til lokalforeningen, idet udvalget dels udøvede censur i forbindelse med valg af emner, man ønskede at støtte samt ville give tilskud til medlemmer af lokalforeninger, der ikke var medlem af DIS. Samtidig har lokalforeningsudvalget akcepteret, at selv om DIS-Danmark er med til at betale for et arrangement, skal medlemmer fra DIS-Danmark betale for at deltage, såfremt de ønsker at deltage som gæster.
Dette reklameres der med her i Forum.
Ligeledes blev jeg beskyldt for at overfuse vores webmaster, hvilket jeg kraftigt tager afstand fra. Jeg er ikke nørd, jeg blander mig ikke i teknikken bag hjemmesiden og der har jeg bombarderet webmaster med spørgsmål, udelikkende fordi jeg var bange for at ødelægge noget på hjemmesiden.
Jeg har også taget afstand fra. at alle SKAL aflevere deres mail-adresser, ellers kan man ikke få de fulde rettigheder til hjemmesiden. Argumentet var, at det var "Data I Slægtsforkning"
Jeg oplever, at vores forening styres af de fynske medlemmer. Dette har i efteråret bl.a. ført til, At Erik Kann trådte tilbage som formand.
Jeg har ligeledes kritiseret, at en enkelt lokalforening var så dominerende på vores forside.
Venlig hilsen
Werner
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Bent Jakobsen

Dato: 11/09-10 05:46

Hej Werner,

Hvis bare halvdelen af hvad du skriver her er sandt, er det jo totalt utåligt forhold i bestyrelsen. Jeg kan kun give dig min fulde støtte til din beslutning.


Et system skal tilpasses arbejdsfunktionen, det er ikke personen som skal tilpasse sig systemet. Så har man ikke fattet hvad teknik i bund og grund går ud på, slet ikke når man taler om et frivilligt arbejde (noget andet kunne være tilfældet såfremt man har det som et fuldtidsarbejde).


Du nævner en "sjov" ting .. udviklinsfirmaet... Du mener da ikke i ramme alvor at der er givet penge til et firma for at levere den gang makværk som den nye hjemmeside er? Jeg er sikker på, at der er flere folk her på listerne (nu vil jeg ikke nævne navne, men dette baseres på baggrund af min fornemmelse af disse folk, samt egne evner), som ville kunne sætte et bedre system sammen i løbet af en weekend. Jeg er endda sikker på at der er flere her, som vil kunne udvikle et nyt system fra bunden af i løbet af en-to uger, og at de endda sikkert gerne ville have gjort det gratis evt. mod en kop kaffe eller to.


Efter min vurdering burde man kræve eventuelt betalte penge tilbage, og skrotte den nye hjemmeside totalt. Den er efter min mening ikke værd at fortsætte med.
Men min fornemmelse af hvad du siger, så er dette "tog" kørt, og at der nu for visse personer er blevet så meget prestige i det, at de ikke er modtagelige for andre ideer.


Med venlig hilsen

Bent
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Lise Eskildsen

Dato: 11/09-10 07:10

Hej.

Den beslutning er jeg da ked af.


Med venlig hilsen
Lise Eskildsenconfused smiley

PS: Har været medlem i 8 år, men er kommet i tvivl om, jeg vil fortsætte.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Martin Henriksen

Dato: 11/09-10 07:29

Ak ja, det ene år skrider formanden, det næste år går
kassereren.
Så er man flere år om at lave en ny hjemmeside, der umiddelbart
ser nydelig ud, men er sammensat af så mange gode ideer og indfald
at det næsten er for meget.

Men, jeg bliver nok som medlem, selv om jeg vil savne Werner som
den stabile ankermand.

Med venlig hilsen
Martin Henriksen
Albertslund

[www.h58.dk]
Gamle forordninger og beskrivelser ca. 1660 - 1880.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Palle Carlsen

Dato: 11/09-10 07:57

Hej Werner

Jeg har stor sympati for din beslutning, som jeg samtidig beklager meget.

I de år jeg har været medlem har du, udover at være kasserer, også i lange perioder været den (eneste) fra bestyrelsen, der ikke er krøbet i "flyverskjul" når der har været problemer. I stedet er du åbent stået frem og har argumenteret for dine synspunkter og taget debatten med medlemmerne her i forum. Det tager jeg hatten af for.

Jeg håber virkeligt, at foreningen/bestyrelsen tager ved lære af denne efterhånden alt for velkendte situation og finder ud af, at skrue lidt ned for egoerne, og meget op for samarbejdet.

Med venlig hilsen
Palle Buch Carlsen
8541
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 11/09-10 08:40

Det er jo altid nemt nok at give medhold til en mand der føler sig forurettet, når man ikke har hørt sagen fra den anden part, så at sige.

Jeg synes måske også det er lidt malplaceret, at udsende sådan en meddelelse midt om natten, velvidende at en del af de berørte bestyrelsesmedlemmer sidder i møde i Odense hele den følgende dag.

Men det er jo ihvertfald under alle omstændigheder noget forfærdelig juks med de mange splittelser i bestyrelsen. Men på det foreliggende grundlag tror jeg man skal være varsom med at udpege skurke og helte. Og ihvertfald er der jo næsten altid fejl på begge sider i sådan en situation. Jeg ville meget gerne se en redegørelse fra den tilbageblevne del af bestyrelsen.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Charlotte Almar, 8600

Dato: 11/09-10 08:49

Kommer desværre ikke bag på mig, eftersom jeg har haft en fornemmelse af turbulens i bestyrelsen gennem mange år :-(

Charlotte Almar.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Helge Bay

Dato: 11/09-10 09:43

Hej Werner

Det er jeg meget ked af at høre. Jeg har altid opfattet dig som ankermanden i bestyrelsen og den mest fornuftige af medlemmerne. På baggrund af den nuværende bestyrelse lyder det måske ikke som så stor en ros, som det er ment.

Jeg er sikker på at mange vil savne dig og din indsats for foreningen.

Med venlig hilsen.

Helge
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Charlotte Nilsson Holmen

Dato: 11/09-10 10:47

Hej Werner

Det er jeg meget ked af at høre, men jeg kan samtidigt rigtigt godt forstå dig.

Det virker på mig som om der er meget splittelse i bestyrelsen, desværre....

Hilsen

Charlotte Nilsson Holmen
Medlem af DIS-Danmark og DIS-Sverige

[www.familien-holmen.dk]
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Henning Karlby

Dato: 11/09-10 20:20

Werners indlæg roder lidt rundt i forholdene omkring vores nye hjemmeside. Jeg vil her forsøge at redegøre for, hvad der tilsyneladende har ført til, at Werner har valgt at forlade bestyrelsen og kassererposten.

Bestyrelsen vedtog for flere år siden, at der skulle fremstilles en ny hjemmeside. Dette har desværre ført til at flere bestyrelsesmedlemmer har forladt bestyrelsen i utide.

Jeg kom ind i projektet, fordi jeg syntes, det var spændende og jeg vidste lidt om hjemmesider og havde været med til at skrive specifikationer til en hjemmeside for en anden forening.

Vi afholdt et opstartsmøde i København, hvor der deltog medlemmer fra næsten hele landet. Vi valgte en ?tovholder?, denne fik nogle personlige problemer, som gjorde at projektet var ved at falde fra hinanden igen. Jeg aftalte med den daværende formand (Erik Kann), at jeg forsøgte mig som ?tovholder? på projektet, jeg henvendte mig til nogle af dem, der havde været med til mødet i København, men ingen af dem ønskede at indtræd i udvalget. Jeg henvendte mig derpå til to bestyrelsesmedlemmer i Odense og spurgte, om de ville hjælpe med projektet, som jeg pludselig stod alene med. De sagde ja, da ingen andre ville deltage, endte det derfor med, at det blev ?tre bestyrelsesmedlemmer fra Fyn?, som blev den drivende kraft i projektet.

Vores gamle webmaster bad om at blive afløst, vi spurgte rundt i bestyrelsen, om der var nogen, der kendte et medlem, som havde lyst til og evner til at arbejde med et CMS-system, som vi havde valgt, som basis for vores nye hjemmeside. Det eneste forslag der landede på bestyrelsens bord, var en person, som tilfældigvis var bosiddende i Odense. Dette er baggrunden for at hjemmesideudvalget er bosiddende på Fyn.

Eriks afgang fra bestyrelsen havde intet med hjemmesideudvalget og vores bopælsadresser at gøre. Erik forlod bestyrelsen pga. en uoverensstemmelse omkring et uheldigt dokument, som var udsendt af ?lokalforeningsudvalget?.

Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra hjemmesideudvalget, at vi fik et økonomisystem indarbejdet i vores hjemmeside. Bestyrelsen blev enig om, at det ville man gerne og det blev valgt at indarbejde e-conomics i systemet. Werner tegnede derpå et abonnement på e-conomics, som han kunne bruge til at lære systemet at kende, dette blev godkendt af bestyrelsen. I hjemmesideudvalget tegnede vi ligeledes et abonnement, som vi havde brug for, således at vi kunne integrere økonomisystemet i hjemmesiden. I hjemmesideudvalget arbejdede vi efter, at hjemmesiden skulle på nettet pr. 1. august, Werner bad flere gange om, at vi ventede til 1. september. På et bestyrelsesmøde i august vedtog vi i bestyrelsen, at hjemmesiden skulle på nettet omkring 1. september, det var denne dag, Werner havde bedt om skulle være skæringsdato.

Vi bad derpå Werner om at overflyttede regnskabssystemet til hjemmesiden den 1. september, det ville han ikke, fordi synkroniseringen mellem medlemsdatabasen og databasen i e-conomics ikke fungerede perfekt endnu. Vi havde brug for den udgave af e-conomics der skulle fungere, således at vi kunne få den sidste synkronisering på plads. Han var tilsyneladende bange, for at vi skulle ødelægge hans regnskab, hvorfor han efter at regnskabet var flyttet, ændrede password og lukkede vores adgang til e-conomics-databasen. Vi meddelte ham, at hvis vi ikke havde adgang til e-conomics, kunne vi heller ikke få den sidste synkronisering på plads. Vi havde fortalt bestyrelsen, at en af fordelene ved at have et webbaseret regnskab var, at bestyrelsen kunne se regnskabet, dvs. vi kunne sparer Werner for at dele kopier ud til møderne. I udvalget fandt vi ud af, at man ikke på et bogføringsabonnement kunne kikke med, der havde man fuld adgang til det hele, hvis vi skulle kunne kikke skulle vi tegne et parallelabonnement, som kostede godt 1000 kr. om året. Det valgte vi fra i hjemmesideudvalget, fordi vi syntes, at der kunne printes mange sider ud for 1000 kr. Hvis bestyrelsen på et tidspunkt ønskede denne mulighed, kunne den tilkøbes senere. Da Werner lukkede vores adgang til e-comonics, sagde vi, at vi ikke kunne arbejde med den del, når vi ikke havde adgang, derpå købte Werner ?kikkeabonnementet? og gav os kikke adgang. Det gav os stadig ikke adgang til at synkronisere databaserne. Werner ringede til mig torsdag aften lige før spisetid, han kom med forslag til, hvordan vi kunne løse konflikten, jeg sagde, at jeg mente, jeg havde forstået, hvad han sagde, og at vi ville drøfte det i udvalget. Kl. 18 tog jeg til min ugentlige gymnastik og da jeg kom hjem kl. 23, lå det en mail om, at Werner havde besluttet at forlade sin kassererpost.

Vores nye webmaster har ikke tiltaget sig nogen beføjelser overhovedet, alt hvad hun har udført har været fuldstændig i overensstemmelse med, hvad hjemmesideudvalget har besluttet og hvad vi har fået mandat til i henhold til vores kommissorium og har der været uklarheder om vores beføjelser, har dette været forelagt bestyrelsen.

Werner har spurgt meget og vi har svaret ham, når han har kritiseret forhold omkring hjemmesiden, har vi gentagende gange bedt ham fortælle, hvad det var der ikke virkede. Vi har brug for at kende de konkrete fejl, hvis vi skal rette dem. Sådanne svar har vi aldrig modtaget fra Werner.

Henning Karlby
Formand for hjemmesideudvalgetRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 12/09/10 10:12 af Henning Karlby.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 11/09-10 21:46

Du glemmer blot en ting Henning: Jeg havde fået din tilladelse til at lukke programet for andre en læsbar. Et andet medlem af udvalget bakkede mig ligeledes op omkring regnskabet, men det ville du over hovedt ikke lytte til. Det var bestyrelsen, der anodede om at få indsigt i regnskabet, Udvalget har på intet tidspunkt fortalt mig, at dette havde man i udvalget ikke ønsket.
Vedr. regnskabet i øvrigt: hvad var der præcis til hindring for, at jeg foprtsatte i det oprindelige e-conomic indtil man fra udviklingsfirmaet og webmaster var færdig med at implementere e-conomic med Phopne?
Jeg anerkender fuldt ud, at du og især webmaster har knoklet for at få skabt en hjemmeside. Det tager jeg hatten af for. Jeg har påpeget nogle af de ting, som nu i en anden tråd gøres opmærksom, at der er mangler. Men med den største respekt for jeres indsats, så var i så forblendet af resultatet, så var det ligegyldig med at der var fejl. I var nok mere en nogen anden inde i alle hjemmesidens facetter, så I tabte joprdforbindelse.
WernerRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 04/10/10 18:17 af Werner Nielsen Wittekind.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 12/09-10 05:37

Svar til Arne Feldborg.
Ja selvfølgelig, sagen skal ses fra to sider. Når jeg skrev mit indlæg om natten, var det ikke med nogen bagtanke, med med stor fortvivlelse: Jeg havde trods alt siddet en del år i bestyrelsen, og det var en tung beslutning at træffe.
Men: Sagens kerne: Skulle jeg bogføre i et program, hvor et firma og et udvalg skulle arbejde med rettelser? Hvad var der til hinder for, at fortsætte i det regnskab, jeg brugte og så først føre det over, når det fungere efter hensigten?
Uenighed i bestyrelsen. Selvfølgelig var der og kunne der være ueninghed, men jeg anser det som en fordel, for uden meningsforskelle kan jeg ikke se nogen udvikling.
Når jeg nedlagde hvervet som kasserer og trådte ud af bestyrelsen var det fra min side noget principielt som ansvarlig for foreningen kasseførsel.
Alle aftaler, jeg har indgået på DIS-Danmark´s vegne er bundet op til mail-adressen kasserer@dis-danmark.dk. Dette var det første, der blev lukket, så jeg ikke engang er i stand til at foretage en overdragelse på en korrekt måde.
Jeg er derfor heller ikke i stand til at svare på mails, sendt til mig på den adresse. Jeg har haft en stor kontaktflade til jer medlemmer, en ting der er meget naturlig som kasserer og jeg har været glad for.
Men skal der skrives til mig, så brug min private mail werner@wittekind.dk
Hilsen
Werner Nielsen Wittekind
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Aase Jensen 9440

Dato: 12/09-10 08:55

Hej

Werner skrev:
Sagens kerne: Skulle jeg bogføre i et program, hvor et firma og et udvalg skulle arbejde med rettelser? Hvad var der til hinder for, at fortsætte i det regnskab, jeg brugte og så først føre det over, når det fungere efter hensigten?

Uenighed i bestyrelsen. Selvfølgelig var der og kunne der være ueninghed, men jeg anser det som en fordel, for uden meningsforskelle kan jeg ikke se nogen udvikling.
Når jeg nedlagde hvervet som kasserer og trådte ud af bestyrelsen var det fra min side noget principielt som ansvarlig for foreningen kasseførsel.

og Werner
Hvor er det forståeligt, og ansvarligt fra din side.

for hvem siger, at de der skal rette, har forstand på at føre bøger? Hvem vil få balladen og arbejdet, hvis der er koks i regnskabet?

Venlig hilsen
Aase Jensen
Medlem af DIS-Danmark
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Henning Karlby

Dato: 12/09-10 10:19

Jeg vil ikke her i forum diskutere detaljer. Men blot konstatere, at det var meget ærgeligt at en dygtig og kompetent kasserer som Werner, forlader sin post i bestyrelsen midt i at vi forsøger at finde en løsning på, hvad jeg ser som et kommunikationsproblem mellem hjemmesideudvalget og Werner.

Henning Karlby
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 12/09-10 11:04

Det var din sidste optræden overfor mig i telefonen, der fik dråben til at flyde over, Henning
Werner
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Jannie Hornstrup

Dato: 12/09-10 11:41

Jeg er ked af, at du forlader os Werner, for du har gjort et stort stykke arbejde.
Personligt synes jeg den nye hjemmeside er direkte grim, og minder alt for meget om en svensk hjemmeside, som jeg har undladt at benytte i flere år.
Simpelthen fordi jeg ikke kan finde ud af den.

Jeg kan LIDE layoutet på denne - vores gamle - side.
Jeg bryder mig IKKE om, at alle kan se om man er online eller ej, ligesom problemet mht email-adresser.
- og jeg har set, at man vil lukke for flere indlæg på denne side inden for de næste 1-2 uger. - Også selvom den nye side ikke virker optimalt endnu.

Så jeg forstår dig godt, Werner. thumbs up

Pøj Pøj

Med venlig hilsen

Jannie Hornstrup

Altid på jagt efter alle efterkommere af Johan Wilhelm Negithon.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Knud Haaning Andersen

Dato: 12/09-10 14:13

Det er altid kedeligt når et medlem smækker med døren og går i utide, og ikke mindst når der er tale om en erfaren mand. Werner bevæggrunde til at gå, kan altid diskuteres, men sagen har flere sider. Eftersom jeg kom ind i DIS-Danmarks bestyrelsen ved sidste generalforsamling, vil jeg tillade mig at betragte mig selv som en forholdsvis uvildig tilskuer.

Jeg havde ikke været medlem af bestyrelsen ret længe før der i min mailbox kom den første mail, som viste at alt ikke var fryd og gammen, og siden er der kommet flere til.

Hjemmesideudvalget har gjort et stort arbejde med den nye hjemmeside og vi har fået et godt resultat ud af det. Der er selvfølgelig ting der skal rettes, så mon ikke udvalget er modtagelig for konstruktiv kritik, og er man ikke tilfreds med udvalgets beslutninger så kan de jo appelleres til bestyrelsen. Udvalget og Werner har desværre ikke været enige i alt, og så er der af de, som har haft kompetencen, truffet beslutningerne. I et demokrati er der ingen garanti for, at man altid får egne ideer vedtaget, men det er god skik, at man følger vedtagne beslutninger. Udvalgets beslutning er truffet før min tid i bestyrelsen, men det er mit indtryk at hjemmesideudvalget består af personer med høj faglig kompetence. Vi har fra udvalget fået flere redegørelser, som bærer præg af, at vi har at gøre med kompetente folk.

Jeg må desværre også gøre opmærksom på at der har været andre uoverensstemmelser. Desværre har jeg ofte måttet konstatere at kemien Werner og andre i DIS-Danmarks bestyrelse lang fra har været optimal. Årsagerne har jeg ikke nogen viden om, da de ligger før min tid i bestyrelsen, men jeg har flere gange konstateret, at udsagn er blevet misforstået. men jeg har ofte tænkt: Læs lige mailen et par gange mere, har du opfattet det rigtigt, det som blev sagt, sig dog undskyld, når du bliver klar over en misforståelse o.s.v.

I en leverende foreningsbestyrelse vil der altid være divergerende meninger. Kommer der ikke nye initiativer eller bliver der sagt ja og ammen til alt som forelægges, dør foreningen. En bestyrelse, der arbejder ud fra teamprincipper, er dynamisk bestyrelse. Der er ingen grund til at blive fornærmet over, at andre ikke har samme meninger som en selv eller at man bliver stemt ned. Det er vigtigt, at man respekterer andre som ligeværdige, selvom man er uenig med dem.

Knud Haaning Andersen
Rugvænget 73
7400 Herning
hjemmeside: [knudhaaning.homepage.dk]

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Bente Aaris

Dato: 12/09-10 14:40

Nå ja, men en skude har 1 kaptajn teamwork eller ikke.
Kemi eller ikke - du må ikke lege med mere i vores i gård ud med dig - eller hvad er det for noget, hvem bestemmer det!

Desværre har jeg konstateret i indlæg der er flere som er på vej ud herfra,
og det er jo kedeligt.

I burde måske så melde ud og få renset luften, så der ikke er flere som tager sin hat og stok og går!

Mvh
Bente Aaris
Korsvoll i Oslo
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 12/09-10 16:55

Hej,

Åh nej - ikke nu igen.Og så Werner!
Det var min første indskydelse. Der har da ikke været et år gennem de seneste generalforsamlingsperioder uden problemer.

Siden har jeg læst de indlæg der har været i forbindelse med tidligere "udskiftninger" i utide i bestyrelsen.

Det forekommer mig nærliggende, at den væsentligste årsag kan findes i "kompetence-stridigheder".

Det får mig hen på at spørge, om kompetencer i forhold mellem udvalg og bestyrelse er klare og nedskrevne. Jeg tror det ikke, så ville disse stridigheder jo ikke blive ved med at komme op til overfladen.

Jeg husker også en generalforsamling, hvor der - fra bestyrelsen - var stillet forslag om, at ethvert udvalg skulle have en formand, som var medlem af bestyrelsen.

På selve generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at denne passus blev slettet, ovenikøbet med velvillige talere FRA bestyrelsen.

Jeg vil anbefale, at bestyrelsne genovervejer situationen omkring forholdet mellem bestyrelse og udvalg - og under alle omstændigheder får fastlagt klare, entydige kompetencer til de forskellige udvalg.

For naturligvi skal udvalg ikke være overordnet bestyrelsen på nogen som helst måde. Men der skulle meget gerne være et fornuftigt samspil.

Jeg er næsten sikke rpå, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmer nu vil reagere og sige, at kompetencerne ER fordelt. Men hvorfor så altid disse kompetencestridigheder.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Arne Christiansen

Dato: 12/09-10 18:43

Hej Ib

Ja det er surt når tingene ikke går som man gerne vil.

Jeg skal på denne plads oplyse om at bestyrelsen er blevet meget mere åben overfor medlemmerne.
Samtidig henledes opmærksomheden på den nye hjemmeside, hvor man under menupunktet "foreningen" kan finde en oversigt over de vigtigste af de nedsatte udvalg, deres medlemmer samt kommissorium. Se dem på dette link

Med venlig hilsen

Arne Christiansen
Medlem DIS-Danmark--------------------------------------------------------------------------------

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 12/09-10 20:18

Det er dog det værste hykleri, jeg nu oplever fra bestyrelsen
" en dygtig og kompetent kasserer"
Kemien passede ikke i bestyrelsen. osv.
kemi med webmaster var dårlig.
Der ligger i vores arkiv retningslinjer for kassererens arbejde. Disse retningslinjer har den nye webmaster overfor mig givet udtryk for, at de var ligegyldige og tidsspilde, der herskede en ny verden, foreningen var for IT-folk efter hendes mening, kunne de ikke følge med, kunne de jo blot melde sig ud.
Retningslinjerne var godkendt af bestyrelsen, derfor mener jeg stadig, at det er bestyrelsen og ikke noget udvalg, der skal beslutte en afskaffelse.
Jeg har har haft mange diskussioner med især Arne omkring grundlæggende principper, der er mange ting, vi er uenige om, med han har altid vist, at jeg respekterede ham som person og menneske.
Ueningheden i år går mere på håndteringen af de kompetancer, udvalgene har. Jeg er vant til, at et udvalg får et arbejdskompetance, som så godkendes af bestyrelsen, men ingen beslutningskompetance.
Lad os se på de konflikter jeg har haft med udvalgene, især med lokaludvalget.

Ved gennemgang af sidste års regnskab med de folkevalgte revisorer påpegde de, at de ønsked dokumentatiom for udgifter bevilget til lokalforeninger, også for det direkte tilskud, hvor der var stor udsving mellem det antal medlemmer ifølge deres egen på generalforsamlingen godkendte regnbskaber og det medlemsantal udvalget besluttede at tildele tilskudet. Dette blev afvist af formanden og af den daværende formand for udvalget: "revisorer skulle ikke bestemme sådanne ting, det var udvalget, der bestemte". Dette kunne jeg ikke akceptere, men blev pålagt i stærke vendinger at udbetale.
Efter generalforsamling indkadlte man til møde, jeg måtte send afbud, da min søster fyldte 75 år, Så fik jeg en mail fra formanden, at det var en underlig måde at priotere bestyrelsesmødet fra, det viste hvor lidt det interesserede en, hun havde af samme grund valgt at melde afbud til et familemedlems konfirmation.

Jeg har aldrig lagt skjul på, at udvalget og især Mette Webmaster var særdeles faglige kvalificeret. Men denne faglighed har man ikke villet akcepetere fra min side, men se alle de "roser" der kommer nu!
Jeg kom med et løsningsforslag til udvalget, men fik et bombastisk svar tilbage, at nu skulle jeg gøre som udvalget havde bestemt, man var godt træt af mine indvendinger
Jeg ringede til udvalgets forman, men der fik jeg at vide, at man var træt af mine indvendinger, nu havde blot at gøre som udvalget havde sagt.
Jeg ligger inde med alle mails, sendt til mig, så jeg kan til enhver tid dokumnetere mine udtalelser, såfremt det skulle være nødvendig.
Derfor trådte jeg tilbage.
Werner
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Susanne B. Fuglsang

Dato: 12/09-10 22:46

Kære Werner.

Jeg er rigtig ked af at du er blevet så vred på os allesammen.

Da jeg kom sent hjem fra arbejde torsdag aften og lukkede min mailboks op, fik jeg et chok over din meddelelse om at nu skred du, her og nu !

Så sent som i søndags, for en uge siden, gav du mig et kram da vi mødtes til Fællesmødet med Lokalforeningerne, og efterfølgende skrev du til hele bestyrelsen at du syntes det havde været et godt og positivt møde. Og at nogle af dine fordomme om Lokalforeningerne og Lokalforeningsudvalget nu var væk.

Mht. til bestyrelsesweekenden i maj, så husker du måske at jeg satte 3 weekender i maj i spil ? netop fordi du meddelte at du skulle til din søster's fødselsdag. - Sekretæren lavede et skema hvor alle bestyrelsesmedlemmer skulle melde ind hvornår man kunne deltage og hvornår man ikke kunne. Det blev så uheldigvis netop den weekend der var aftalt helt tilbage i efteråret 2009 og den weekend du skulle til din søsters fødselsdag, der var flest bestyrelsesmedlemmer der kunne deltage. - jeg var da nødt til at fastholde at det blev den weekend.

Der er på intet tidspunkt nogen der har anfægtet dine kompetancer som kasserer, du har varetaget opgaven helt tilfredsstillende.

Jeg har bare aldrig forstået hvorfor du opfatter Medlemsdatabasen og Regnskabet som din personlige ejendom. I min verden er det foreningens !

Jeg håber sørme at du vil samarbejde omkring overdragelsen.

Når du har fået pakket det hele ned sender du mig bare en mail, så afhenter jeg på din bopæl.

Med venlig hilsen Susanne B. Fuglsang.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 13/09-10 00:46

Kære Susanne
Du har slet intet forstået:
Det drejer sig ikke om om medlemsdatabaserne.
Jeg mente det, jeg havde skrevet i mail efter mødet den søndag. Jeg følte, jeg også overfor webmaster havde fået ordnet vores meningsforskelle,
På mødet spurgte jeg Henning, om jeg så nu kunne lukke e-conomic, således at det kun var mig, der havde en masterkode. Dette orienterede jeg også dig om, at jeg havde fået tilsagn fra Henning og vi aftale, at du til næste møde ville få en masterkode til opbevaring. Da Mette stadig gerne ville se samspillet mellem e-conomic og hjemmesiden, oprettede jeg en observer kode til hende, noget som bl.a. Arne ved tidligere bestyrelsesmøder havde foreslået og som var oprette i den version, jeg brugte.
Om mandagen konstaterede jeg, at samspillet mellem hjemmesiden kun var i forbindelse med nye medlemmer, der betalte via Dankort. Jeg skulle oprette medlemmer manuelt i tre databaser i overgangsperioden. Mette meddelte mig, at jeg blev nødt til at åbne adgangen til regnskabet, idet Headnet og hun skulle foretage rettelser og tilføjelser.
Jeg foreslog derfor, at jeg fortsatte med at bogføre i den version, jeg havde brugt siden nytår, og først overførte regnskabstallene, når jeg fra Mette fik besked, at nu fungerede det.
Af sikkerhedsmæssige årsager oprettede jeg stadig alle medlemmer i Foreningscentralen af hensyn til det blad, der skulle udkomme og hvor jeg efter aftale med Post Danmark skulle sende en postfil i sidste uge. Da Mette sagde, at den egentlige medlemsdatabase var den på nettet, bad jeg om en postfil. Arne brugte meget tid for at få en postfil ud, idet denne funktion ikke var i Phone. Denne fil var behæftet med fejl - det tekniske kan Ole Hald bedre udtale sig om end jeg.
Jeg foreslog derfor, at jeg åbnede regnskabet til brug for Mette og Headnet, ventede med at overføre regnskabstallene til jeg fik grønt lys fra Mette.
Svaret kom prombte fra Henning, mailen kan du selv læse, jeg skulle bruge det regnskab, samtidig var der en masse angreb med unødvendige udgifter osv. Jeg ringede til Henning, havde han ikke tid, men jeg fik at vide, at nu var man efterhånden godt træt af mig og nu havde jeg at gøre, som udvalget havde bedt om.
Derfor fratrådte jeg. Efterfølgende taler I om dygtig og kompetent kasserer, men det holder ikke.

Vedr. overdragelse: Jeg har tilskrevet bankforbindelserne, at underskriftsfuldmagter og kontoudtog sendes til dig, andre aftalepartner har modtaget besked om at sende regninger m.m. til dig. Jeg har et møde i morgen med ekstern revisorer om at udfærdige en regnskabsraport med status. Denne vil bliver sendt til Knud, så han kan overføre i det regnskab han nu ønsker/skal føre.
Dernæst har jeg bedt om et møde med foreningens revisorer for at revidere og gennemse bilag. Dette er fordi den kontante formue i foreningen trods alt er på næsten 1,5 mil. kr.
Alle aftaler m.m. vil blive sendt til Knud.
Jeg er dog ikke i stand at kunne fortage en 100% aflevering, idet alle aftaler er bundet op til kasserer@dis-danmark.dk, denne er lukket for mig
WernerRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 13/09/10 07:22 af Werner Nielsen Wittekind.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 13/09-10 06:04

Hej Arne,

Ja, naturligvis er det surt, når tingene ikke altid går som man selv vil. Det ved både du og jeg jo en del om.

Din henvisning til hjemmesiden kan jeg desværre ikke bruge til ret meget. Jeg har forsøgt at komme ind på hjemmesiden med password, brugernavn m.v Uden held.

Og det er IKKE fordi jeg har glemt password og brugernavn. Faktisk har jeg en speciel mappe i min reol med alle de bugernavne og passwords jeg har rundt omkring.

Den fungerer fint når jeg "glemmer" vpassword til andre hjemmesider, men desværre ikke til den nye.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Arne Christiansen

Dato: 13/09-10 15:49

Kære Ib

Du skal anvende dit medlemsnummer som brugernavn første gang du logger dig ind på www.slaegtogdata.dk. Det skal du gøre i øverste højre hjørne af forsiden.

Adgangskoden første gang er dit postnummer. Herefter skal du straks ændre din adgangskode, samt supplere/rette oplysningerne om dig. - du vil blive guidet til at ændre kodeordet.

Du kan nu gå til forum via menuknappen midt på skærmen.
Når du er kommet til forumsiden skal du ligeledes logge ind i de to hvide bokse i øverste højre hjørne. Der mangler endnu tekst i felterne men det øverste er til dit medlemsnummer og den nederste er til din nye adgangskodekode. Klik på login og du har fået de fulde rettigheder til vores nye forum.

Du kan efter indlogning følge linket i mit indlæg ovenfor.

Rigtig god fornøjelse med den nye hjemmeside!

Med venlig hilsen

Arne Christiansen
Medlem DIS-Danmark--------------------------------------------------------------------------------

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 13/09-10 16:50

Kære Arne,

Det er jo sådan set det jeg har forsøgt. Men jeg forsøger gerne endnu engang.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 13/09-10 16:55

Hej igen,

Og så har jeg prøvet igen. Fulgt instruktionen til punkt og prikke, gået ind, hvor den tilsendte e-mail vil have mig ind, indtaster, hvad de beder om - og får følgende meddelelse:

Forside
Info
Der opstod en fejl ved forsøget på at ændre adgangskoden.
Sorry, this appears to be an invalid request. Please make sure you copied the URL exactly as it appears in your email and that you entered your user name correctly.


Jeg ved at jeg ikke er nogen ørn til IT. Efter min opfattelse skal det bare fungere når man har det.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Arne Christiansen

Dato: 13/09-10 20:00

Hej Ib

Jeg har set på din registrering. Du findes i foreningsdatabasen men af en eller anden grund findes du ikke i forumdatabasen Kan du have slettet din profil der?

Vi undersøger sagen nærmere herfra.

Med venlig hilsen

Arne Christiansen
Medlem DIS-Danmark--------------------------------------------------------------------------------

Besøg DIS-Danmarks nye hjemmeside [http://slaegtogdata.dk] - Støt foreningen og bliv medlem for 200 kr. årligt.
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Ib Hansen 6270

Dato: 14/09-10 06:04

Hej Arne,

Jeg har bestemt ikke selv slettet min profil nogen steder.

Mange hilsner
Ib
Valg:

Re: Kasserer udtræder af bestyrelsen

Indsendt af: Hans Christian Andersen

Dato: 14/09-10 08:30

Femte afgang fra bestyrelsen i utide ? hvad er der galt ?

Findes der virkelig ?fynske mafiaer? ? enerådende webmastre og stride udvalgsformænd som styrer og enerådigt bestemmer Foreningens arbejde ? næppe ?
Består bestyrelserne af uforsonlige medlemmer, der slagter hinanden for et godt ord ? næppe ?
Jamen - hvis ikke, hvad har der så været galt med bestyrelserne genne de senere år ? eller er det overhovedet de senere bestyrelser der er noget galt med ? ? mit svar er et klart nej !
Thomas Nielsen LO sagde engang ?Vi har sejret ad helvede til ? godt? og det har DIS-Danmark også gjort. Vi er i dag den største slægstforsker forening i Danmark ? og vi vokser stadig !
Men, det er netop denne vækst vi her skal fokuserer på ? for den er roden til ondet i Foreningens ledelse.
Da jeg i 2007 blev opfordret til at indtræde i Bestyrelsen, anede jeg ikke meget om Bestyrelsens tidligere eller kommende arbejde ? for sådanne oplysninger var næsten ikke tilgængelige ? kun i form af vage referater i S&D og på hjemmesiden. Tre kvindelige bestyrelsesmedlemmer havde påpeget problemet og prøvet at forme et udvalg der skulle udbrede kendskab til bestyrelsens arbejde ? et lille ?pip? blev den lidet benyttede, envejskommunikerende BLOG fra bestyrelsen.
Bestyrelsens flertal ville ikke kommunikere omkring dens arbejde og det blev anset for meget dårlig tone, at medlemmer af bestyrelsen udtrykte sig i Forum ? det var medlemmernes, så kortene blev holdt tæt ind til kroppen ? ikke af ondskab eller dårlig vilje ? men, ?sådan havde det nu altid været?.
Hvad havde bestyrelsen at tage pejling af i deres arbejde og virke ?
Foreningen har en Formålsparagraf, delt op i seks punkter :
? at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed
? at medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form
? at samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger med beslægtede formål
? at udbrede kendskabet til IT i slægts-, personal- og lokalhistorie
? at udgive bladet Slægt og Data og evt. andre former for publikationer
? at støtte oprettelsen af lokalforeninger under DIS-Danmark
men de er så vage, at enhver kunne lægge i dem hvad de ville ? og de gjorde bestyrelsesmedlemmerne så !
Bestyrelsen blev et forum for særinteresser ? og ikke for et samarbejde om ?.
Her er vi så ved humlen (som vi elsker så højt her på Fyn) ? hvad skulle vi samarbejde om ?
Medlemmerne/Generalforsamlingerne har aldrig givet specifikke vejledninger.
Med andre ord, som Foreningen er vokset ? burde der have været udformet en strategi, der forklarer hvor¬dan vi vil forfølge formålsparagraffens seks punkter ? så kunne bestyrelserne havde lagt politikker for, hvor¬ledes det skulle føre ud i livet ? så ville bestyrelserne have haft mål at samarbejde om.
På den nye hjemmeside kan man læse, at den nuværende bestyrelse har nedsat et ?Strategiudvalg? ? dette udvalgs arbejde ser jeg meget frem til ? jeg tror, at dette arbejde parret med en god Generalforsamling, kan vise Foreningen vej ud af det, der i dag betegnes som ?rod i bestyrelsen? ? men, som ansvaret skal løftes højere op ? der har været ?rod i foreningen? på grund af ?vokseværk?.
Jeg har stor tillid til Foreningen, hjemmesiden og samrabejdet for vi er på den rigtige vej fremad.

Med venlig hilsen
Hans Chr. Andersen
5230 Odense M
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.