Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

ForeningsforholdDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du finde sammen med andre medlemmer om projekter til gavn for alle i DIS-Danmark - eller finde sammen i en lokal gruppe. Tilbyd din hjælp eller kom med forslag til nye initiativer, du vil deltage i. Link til vores hovedside er: www.dis-danmark.dk
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: 1 2 3 4 5 6 7 Næste

Aktuel side: 1 af 7

Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Merete Nielsen

Dato: 19/08-07 16:25

Udtræden af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Dette er vore redegørelse ? Merete Nielsens og Hanne B. Stegemüllers ? for hændelsesforløbet, der ligger til grund for, at vi træder ud. Vi har ikke yderligere kommentarer.

Som det fremgår af resuméet fra bestyrelsesweekend den 18. ? 20. maj 2007 skal DIS-Danmarks hjemmeside omlægges: ?Hjemmesiden ønskes omlagt til CMS-styring, der vil gøre redigeringen af siden lettere og give mulighed for nye funktioner, såsom online-betaling. Et temmelig dyrt projekt, der dog er nødvendigt for en så omfangsrig hjemmeside som DIS. Der arbejdes videre med planerne.?

Der blev på bestyrelsesweekenden 2007 nedsat et udvalg, som vi begge har været medlemmer af. Det er vores opfattelse, at der blev besluttet følgende (som er hentet fra referatet):

?Oplæg til den nye hjemmeside med CMS blev drøftet, og der blev givet grønt lys til at køre videre med oplægget fra XXX.

Udvalget skal til mødet den 18. august 2007 have udarbejdet kommissorium, der bla. indeholder:
- tidsplan
- udkast til kontrakt med XXX
- et endelig tilbud fra XXX?

Henover sommeren skulle vi udarbejde et kommissorium i henhold til ovennævnte.

I forbindelse med et udvalgsmøde i juni måned 2007 blev det klart for os, at der var/er uklarhed om ansvar og kompetence for udvalget. Det er vores opfattelse, at udvalget efter bestyrelsens beslutning i maj 2007 havde frie hænder til at løse opgaven i henhold til den af bestyrelsen trufne beslutning.

Bestyrelsesmøde den 18. august 2007:
Vi deltog i går i et ordinært bestyrelsesmøde i Odense. Referatet fra weekenden i maj 2007 blev godkendt uden anmærkninger til punktet om omlægning af hjemmesiden til et CMS.

I løbet af dagen skulle vi gøre status for fremdriften i arbejdet med hjemmesiden. Her blev det klart:
1.Referatet fra bestyrelsesweekenden 2007 var alligevel fejlbehæftet ifølge flertallet.
2.Udvalget har ikke kompetence til at træffe beslutninger.
3.at der er tvivl om, hvad der blev besluttet på weekenden

Vi har således efter vores opfattelse henover sommeren udformet et kommissorium, der ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, således som den findes i referatet. Kommissoriet, vi i henhold til aftale, afleverede i går, indeholder blandt andet en projektbeskrivelse, en tids- og opgaveplan, og det er beskrevet, at når der foreligger et konkret tilbud, som bestyrelsen ønsker at acceptere, skal der udformes en betalingsplan.

Dette har vi gjort for at sikre fremdrift i arbejdet, således at den nye hjemmeside kan være klar til drift fra den 5. april 2008.

Vores konklusion:
Vi kan under disse betingelse ikke løse de opgaver, vi har påtaget os, og vælger derfor at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Vi har naturligvis ønske om fortsat at medvirke til en positiv udvikling af DIS-Danmark, og vores ?valg-temaer? står fortsat ved magt, men vi foretrækker på nuværende tidspunkt at gøre det som menige medlemmer af foreningen.

Venlig hilsen

Merete Nielsen og Hanne B. Stegemüller
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Erik Kann

Dato: 19/08-07 18:24

Kære alle

Bestyrelsen har modtaget redegørelsen fra Hanne Stegemüller og Merete Nielsen. Bestyrelsen overvejer, hvorledes den vil følge op på henvendelsen

venlig hilsen

Erik Kann
næstformand
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 21/08-07 23:44

Erik Kann skrev:
-------------------------------------------------------

> Bestyrelsen har modtaget redegørelsen fra Hanne
> Stegemüller og Merete Nielsen. Bestyrelsen
> overvejer, hvorledes den vil følge op på
> henvendelsen
>
Kunne der evt. skitseres en tidshorisont.?

Det forekommer at være en ret så problematisk stilling den øvrige bestyrelse her har anbragt sig selv i.

For mig at se ligner det her fuldstændig den situation, hvor man for nogle år siden totalt jordede den gamle hædersmand Chr. Thygesen.

Moren har gjort sin pligt, moren kan gå.???

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: MR

Dato: 22/08-07 05:55

Jeg må indrømme at jeg ikke fatter meget af disse interne bestyrelses-problemer.

Jeg har nok flere spørgsmål end svar.

Bestyrelsen kan vel ikke komme med "hatten i hånden" og bede to om at komme tilbage, når de nu er gået?

Hvorfor er problemerne ikke taget op, inden to bestyrelsesmedlemmer trak sig?

Hvis Merete og Hanne var udvalgt til netop den omtalte opgave, om at bruge flere penge på hjemmesiden, hvorfor fik de så ikke friere hænder?

Hvor er referatet fra Bestyrelsesmøde den 18. august 2007 i Odense?

Og hvor er referat og regnskab for en weekend juni måned 2007?

Her er et resume fra maj 2007, en weekend:
[www.dis-danmark.dk]


Måske kan vi bedre følge med, hvis vi får adgang til referaterne. Nu er det hele via dette forum jo rullet ud i offentligheden?

Jeg håber ikke at jeg med mine spørgsmål, træder nogle over tæerne, det er i så tilfælde i uvidenhed.

Jeg forventer at der meget snart kommer en fyldestgørende udtalelse fra resten af bestyrelsen, her på siden, eller et link til DIS hjemmeside.

Skal der nu omvalg til?

Skal der nu en ekstra ordinær generalforsamling?


Ved godt at min mening er sagen uvedkommende, men jeg gør det alligevel.
(Personligt mener jeg så ikke, at der skal postes så mange penge i en ny hjemmesiden og dyre reklamefremstød,
da jeg tror at max antal DIS medlemmer er nået, ca. 5000. Markedet er mættet. Det er dog besluttet og bestyrelsen har vel overvejet det hele nøje).
At medlemmer skal kunne betale kontingent via Paypal (eller andet), er en god ide.

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars Erik Bryld (4000)

Dato: 22/08-07 06:09

Uden at vide meget mere om sagen end der står her, så lader det til at bestyrelsen er blevet kedeligt overrasket over prisen på det endelige tilbyd fra "XXX" - en pris som lader til at ligge nogle størrelsesordener over, hvad nogen havde forestillet sig, da udvalget blev nedsat. Status er vel, at der foreligger et konkret tilbud, som bestyrelsen mod udvalgets forventning ikke ønsker at acceptere - det er da vel en ærlig sag eller hur?

http://www.bryld.info/grafik/sig.gif
[www.bryld.info]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Charlotte Almar, 8600

Dato: 22/08-07 06:15

Jeg har de sidste par dage spekuleret over denne beklagelige udtrædelse af bestyrelsen, og forstår ikke, hvorfor det er nået så langt.

Taler bestyrelsen ikke sammen eller er der nogle af medlemmerne, som "har en holdning til man tager en ny"?

Jeg var personligt glad på DIS´vegne efter generalforsamlingen, da der var nyvalg til bestyrelsen - især Hanne Stegemüllers "valgtale" var visionær.

Derfor er det med stor beklagelse, at der allerede nu er så stor uenighed i bestyrelsen, at det betyder udmeldelse af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Hvor er resten af bestyrelsen og hvorfor er de ikke hurtigt ude med deres forklaring?

Med undrende hilsen....

Charlotte Almar.
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars J. Helbo

Dato: 22/08-07 06:57

Bryld 4000 skrev:
-------------------------------------------------------
> Status
> er vel, at der foreligger et konkret tilbud, som
> bestyrelsen mod udvalgets forventning ikke ønsker
> at acceptere - det er da vel en ærlig sag eller
> hur?

Ja, det synes jeg egentlig også. Specielt, når jeg læser dette her fra det oprindelige indlæg:

>Vi har således efter vores opfattelse henover sommeren udformet et kommissorium,
>der ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, således som den
>findes i referatet. Kommissoriet, vi i henhold til aftale, afleverede i går,
>indeholder blandt andet en projektbeskrivelse, en tids- og opgaveplan, og det er
>beskrevet, at når der foreligger et konkret tilbud, som bestyrelsen ønsker at
>acceptere
, skal der udformes en betalingsplan. (mine fremhævninger)

Hvis udvalget har fremlagt et forslag, som ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, så er det vel kun naturligt, at bestyrelsen trækker i nødbremsen.

Jeg forstår heller ikke helt, hvorfor det udløser surhed. Jeg forstår, at man gerne ville arbejde videre med det forslag, som man har lavet. Man ville gerne indhente et konkret tilbud, som bestyrelsen så skulle godkende.

Jamen hvis bestyrelsen allerede nu kan se, at forslaget går i en uønsket retning, så er det da mere end fair, at man siger stop. Alternativet ville jo være, at man lod udvalget arbejde videre med projektet, selv om man allerede nu kan forudse, at man til sin tid sandsynligvis vil forkaste tilbuddet, når det foreligger - fordi det slet ikke er det projekt, som man ønsker sig.

http://www.helbo.org/pic/signatur.gif (8450)
[www.helbo.org] - [www.sallnet.dk] - [www.salldata.dk] - [www.frijsendal.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars J. Helbo

Dato: 22/08-07 07:51

Merete Nielsen 3200 skrev:
-------------------------------------------------------
> Udvalget skal til mødet den 18. august 2007 have
> udarbejdet kommissorium, der bla. indeholder:
> - tidsplan
> - udkast til kontrakt med XXX
> - et endelig tilbud fra XXX?

Jeg sidder lige og tænker på, om det måske er her, problemet er opstået.

Gyldendals fremmedordbog siger:

kommis'sorium (kommissoriet, kommissorier)
fuldmagt til at udføre et hverv el. til at træde sammen i en kommission

Jamen, udvalget kan da ikke udforme en fuldmagt til sig selv? Måske burde der i referatet retteligt have stået:

> Udvalget skal til mødet den 18. august 2007 have
> udarbejdet et forslag til kommissorium, der bla. indeholder:
> - tidsplan
> - udkast til kontrakt med XXX
> - et endelig tilbud fra XXX?

Det kan muligvis siges at være en formel fejl; men da det i sagens natur altid kun er bestyrelsen, der kan give fuldmagt til at bruge foreningens penge, så mener jeg, at det implicit ligger i den valgte formulering, at det udvalget skal udforme, kun er et forslag til kommissorium, som så skal godkendes af bestyrelsen på mødet den 18. august.

Nu har bestyrelsen så valgt at forkaste udvalgets forslag. Det er bestyrelsen i sin gode ret til, længere er den historie ikke.

http://www.helbo.org/pic/signatur.gif (8450)
[www.helbo.org] - [www.sallnet.dk] - [www.salldata.dk] - [www.frijsendal.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Bent Fleron

Dato: 22/08-07 08:18

Hej.

> men da det i sagens natur altid kun er bestyrelsen, der kan give
> fuldmagt til at bruge foreningens penge,

Jeg er fuldstændig enig med Lars J. Helbo. En implementering af CMS (Content Management System) er så omfattende og kostbar ændring at det må kræve nogle tilbundsgående analyser af hele bestyrelsen uanset et udvalg på to bestyrelsesmedlemmer har arbejdet ihærdigt på at belyse principperne og omkostningerne.
Bestyrelsen har åbenbart derefter vurderet at omkostningerne er for høje, og som Lars J. Helbo skriver: "Længere er den historie ikke"

Uanset, så er det hyggeligt at 'snakke' med dig.
Med venlig hilsen Bent Fleron, Svendborg.
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Werner Nielsen Wittekind

Dato: 22/08-07 09:11

Forretningsudvalget har besluttet, at det er formand/næstformand, der udtaler sig.
Derfor er vi tavse, vi ønsker ar drøfte sittuationen på et bestyrelsesmøde, før vi endelig orienterer her på hjemmesiden
Werner Nielsen Wittekind
kasserer, DIS-Danmark
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 22/08-07 09:46

Lars J. Helbo skrev:
-------------------------------------------------------

> Nu har bestyrelsen så valgt at forkaste udvalgets
> forslag. Det er bestyrelsen i sin gode ret til,
> længere er den historie ikke.
>
Jo, det tror jeg den er.

Når to eller fornuftige og besindige piger vælger at tage et så drastisk skridt, så ligger der mere bag. Selve problemet omkring betalingen er givetvis kun toppen af isbjerget.

Du har selv været i den bestyrelse, og det kan ikke have undgået din opmærksomhed, at stort set alle nyvalgte betyrelsesmedlemmer gennem de senere år har valgt at udtræde igen efter en relativ kort tid. Som almindelige medlemer mener jeg vi har et naturligt ønske om at vide, hvad det er der foregår i toppen af denne forening, om supleanter er indkaldt, og om der overhovdet er en arbejds- og beslutningsdygtig bestyrelse tilbage.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 22/08-07 12:40

Lars J. Helbo skrev:
-------------------------------------------------------

> Hvis udvalget har fremlagt et forslag, som ikke er
> i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, så
> er det vel kun naturligt, at bestyrelsen trækker i
> nødbremsen.
>
Nu skal du jo altså lige læse det i den sammenhæng hvor det fremkommer.

Det er jo netop den situation der opstår efterfølgende fordi bestyrelsen på mødet 18. august 2007 ændrer sin egen tidligere trufne og protokolførte beslutning med tilbagevirkende kraft. Og derfor skriver Merete som hun gør.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Martin Henriksen

Dato: 22/08-07 12:45

Hejsa

Det der undrer mig allermest er, at man nedsætter et udvalg bestående
af et nyere og et ny bestyrelsesmedlem.

Til et så vigtigt emne burde udvalget også have bestået af enten
formand, næstformand eller kasserer.

Med venlig hilsen
Martin Henriksen
Albertslund

[www.h58.dk]
Gamle forordninger og beskrivelser ca. 1660 - 1880.
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: per-johan

Dato: 22/08-07 14:28

Skal vi ikke indstille skydningen i tråden her, og håbe på, at der er tale om misforståelser, så sagen kan få en fornuftig udgang?

Ingen er tjent med beskyldninger og spørgsmål til den ene eller den anden part i sagen.

Husk i den forbindelse, at vi her taler med og om personer, der gør en indsats for vores fælles interesse - ikke om "regering" og "opposition" for nu at bringe en analogi til dagspressens overskrifter om Hr. Rasmussen, Fru Kjærsgaard og Fru Thorning Schmidt - vi skal altså være store nok til, at kunne acceptere, at der kan gå følelser i en interesse vi går op i!

En gang imellem vil det så give "familiestorvask" - ganske som i en almindelig familie - bare vi så kan bilægge stridighederne om komme til forståelse igen - ligesom man skal kunne det på hjemmefronten!

mvh.

Medlem nummer 7899 - Per-Johan Ørmen - slægterne Gemynthe (DK), Ebbell (DK og N) og Ørmen (N)
data kan findes på www.oermen.dk
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Else Salling (4000)

Dato: 22/08-07 15:01

Werner Wittekind skrev:
-------------------------------------------------------
> Forretningsudvalget har besluttet, at det er
> formand/næstformand, der udtaler sig.
> Derfor er vi tavse,


Mundkurv i en demokratisk forening er ikke klædeligt!

-------------------------
Mvh.
Else Salling
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: baertel

Dato: 22/08-07 15:54

:
Bestyrelsesmøde den 18. august 2007:
Vi deltog i går i et ordinært bestyrelsesmøde i Odense. Referatet fra weekenden i maj 2007 blev godkendt uden anmærkninger til punktet om omlægning af hjemmesiden til et CMS.

I løbet af dagen skulle vi gøre status for fremdriften i arbejdet med hjemmesiden. Her blev det klart:
1.Referatet fra bestyrelsesweekenden 2007 var alligevel fejlbehæftet ifølge flertallet.
2.Udvalget har ikke kompetence til at træffe beslutninger.
3.at der er tvivl om, hvad der blev besluttet på weekenden

:
Werner Wittekind skrev:
-------------------------------------------------------
> Forretningsudvalget har besluttet, at det er
> formand/næstformand, der udtaler sig.
> Derfor er vi tavse,

Nå ?

- og de sidste referater er heller ikke offentliggjort ?

Jeg har forøvrigt aldrig boet i et østland, så det kan være svært at sammenligne demokratier confused smiley

_____________________
Leif Bærtelsen - 2670
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af:

Dato: 22/08-07 18:50

Selv om vi egl. ikke har flere kommentarer, vil vi gerne understrege, at vi hverken har taget af kassen eller forpligtet foreningen til noget som helst økonomisk. Problemet er på ingen måde er et spørgsmål om penge.

Problemet er derimod:
1) om beslutninger står ved magt eller ikke står ved magt; fuldkommen som a.f. fanger det helt korrekt kl. 14:40. Det er vanskeligt for ikke at sige umuligt at agere i et rum, hvor man ikke ved, om beslutninger er gældende eller ej.
2) et spørgsmål om, hvem der har kompentence til at træffe dispositioner vedr. hjemmesiden. Er det bestyrelsen eller er det personer uden for bestyrelsen?

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars J. Helbo

Dato: 22/08-07 19:42

Arne Feldborg skrev:
-------------------------------------------------------
> Det er jo netop den situation der opstår
> efterfølgende fordi bestyrelsen på mødet 18.
> august 2007 ændrer sin egen tidligere trufne og
> protokolførte beslutning med tilbagevirkende
> kraft. Og derfor skriver Merete som hun gør.

Jamen, der er da ikke noget underligt i, at bestyrelsen kan ændre en beslutning.

Jeg forestiller mig, at man har haft en ide om en omlægning af hjemmesiden. Man har nedsat et udvalg, som skulle lave en konkret plan for det. Da man så ser denne konkrete plan, så kommer man frem til, at det alligevel ikke lige var sådan, det skulle være.

For mig at se er det et ganske naturligt forløb. Det har intet med "tilbagevirkende kraft" at gøre.

Hanne B. Stegemüller skriver:
>Problemet er derimod:
>1) om beslutninger står ved magt eller ikke står ved magt;

Jo, men bestyrelsen har vel altid ret til at ændre en tidligere truffet beslutning?
Det gælder vel især, hvis der i mellemtiden er kommet nye oplysninger frem?
Formålet med at nedsætte et udvalg er vel især, at fremskaffe nye oplysninger?

http://www.helbo.org/pic/signatur.gif (8450)
[www.helbo.org] - [www.sallnet.dk] - [www.salldata.dk] - [www.frijsendal.dk]Redigeret 1 gang(e). Sidst ændret 22/08/07 19:43 af Lars J. Helbo.
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars Erik Bryld (4000)

Dato: 22/08-07 19:47

Hvis ikke næste generalforsamling skal ende med at blive et ugeseminar, kunne det være meget godt om den resterende bestyrelse fik sin version af forløbet lagt frem ret snarligt. Nogle af os holder i hvert fald næppe op med at gætte videre alligevel.

De af os, som ikke har adgang til referatet - ej resumeet - fra bestyrelsesweekenden i maj, vi ved kun:

...grønt lys til at køre videre med oplægget fra XXX.
Udvalget skal til mødet den 18. august 2007
have udarbejdet kommissorium, der bla. indeholder:
- tidsplan
- udkast til kontrakt med XXX
- et endelig tilbud fra XXX


Så har vi det yderst foreløbige referat fra 18. august:

1.Referatet fra bestyrelsesweekenden 2007 var alligevel fejlbehæftet ifølge flertallet.
2.Udvalget har ikke kompetence til at træffe beslutninger.
3.at der er tvivl om, hvad der blev besluttet på weekenden


Det lyder for mig som om, at udvalgets opgave fra maj var at fastlægge dets egen beslutningskompetence fremover (ved at udarbejde det kommisorium, det i fremtiden skulle vedligeholde hjemmesiden ifølge) - her antager jeg, at bestyrelsen ville uddelegere administrationen af hjemmesiden til udvalget.

Hvis den ømme tå så er punkt 2: Udvalgets kompetence, så kunne det godt se ud til, at der har været en diskussion om, hvilke beslutninger udvalget havde kompetence til at foretage før den 18. august, og her kan parterne måske have talt lidt forbi hinanden.

Jeg kan ikke af det fremlagte læse mig til at udvalget ved mødet i maj skulle have fået bemyndigelse til andet end at indhente endeligt tilbud fra XXX samt at finde nogle gennemskuelige retningslinier for, hvem der skulle have adgangen til at administrere den nye hjemmeside, og under hvilke betingelser og ansvar overfor bestyrelsen.

...men jeg kan have misforstået yawning smiley

http://www.bryld.info/grafik/sig.gif
[www.bryld.info]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars J. Helbo

Dato: 22/08-07 19:51

Arne Feldborg skrev:
-------------------------------------------------------
> Du har selv været i den bestyrelse, og det kan
> ikke have undgået din opmærksomhed, at stort set
> alle nyvalgte betyrelsesmedlemmer gennem de senere
> år har valgt at udtræde igen efter en relativ kort
> tid.

Det kan jeg ikke lige genkende. Måske har jeg ikke været tilstrækkelig opmærksom? Jeg valgte selv at træde ud igen efter en enkelt periode på tre år. Det skyldtes mest at det kneb med tiden. Måske har andre haft det på samme måde?

http://www.helbo.org/pic/signatur.gif (8450)
[www.helbo.org] - [www.sallnet.dk] - [www.salldata.dk] - [www.frijsendal.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Arne Christiansen

Dato: 22/08-07 20:07

Bestyrelsen har med beklagelse modtaget tilkendegivelsen fra Hanne Stegemüller og Merete Nielsen om deres udtræden af bestyrelsen.

Efterfølgende drøftelser har gjort det klart, at deres beslutning ikke står til at ændre.

Bestyrelsen vil nedenstående komme med deres redegørelse for det forløbne.

Lørdag d. 18. august holdt DIS-Danmark?s bestyrelse møde i Odense.
Som sædvanlig var der en lang dagsorden for at behandle de aktiviteter vi arbejder med i bestyrelsen. Ud over de almindelige punkter på dagsordenen var der også en række punkter om afrapportering fra de forskellige nedsatte arbejdsgrupper, herunder gruppen om opdatering af hjemmesiden, samt om udformningen af den planlagte medlemsundersøgelse.

Arbejdsgrupperne blev nedsat og bemandet på bestyrelsens weekendmøde i maj måned og det blev pålagt grupperne selv at formulere deres kommissorium. Det blev ikke specifikt nævnt at disse kommissorier helt naturligt skulle godkendes af bestyrelsen på næste møde. I juli måned bliver formanden kontaktet af udvalget der er i tvivl om, hvad der var besluttet på maj mødet samt hvilke kompetencer som udvalget havde. Udlægningen af dette blev tilsyneladende accepteret, men med den bemærkning at man ønskede spørgsmålet optaget på første bestyrelsesmøde. Dette er efterkommet og punktet kom på dagsordenen. Kommissorium og tidsplanen for udvalgets arbejde fremsendes planmæssigt, således at det kunne udsendes sammen med dagsordenen 5 dage før mødet. Af bilaget fremgår det, at udvalget stort set havde indarbejdet de i juli måned modtagne uddybninger, der var kun et enkelt punkt der skulle forhandles: Spørgsmålet om hvem der skulle beslutte at vælge blandt de indkomne tilbud samt at acceptere disse. I det ikke godkendte kommissorium var der anført at denne ret tilkom udvalget. Bestyrelsens holdning er at denne ret ligger hos bestyrelsen og der opnås flertal for formuleringen: ?Projektudgifter skal godkendes af bestyrelsen.?
Der var en længerevarende debat om hvilke kompetencer udvalgene havde. Dette forhandles på bestyrelsesmødet og der opnås flertal for formuleringen: ?Udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen, arbejder på lige fod med øvrige medlemmer, under ansvar overfor bestyrelsen.?
Der var også debat omkring formuleringen omkring emnet i referatet fra bestyrelsesweekenden. Dette medførte flertal for ? Det præciseredes, at der arbejdes ud fra en plan om at indhente 3 uafhængige tilbud. Resultatet præsenteres på næste bestyrelsesmøde.?
Som det fremgår af ovenstående var der ikke enighed omkring spørgsmålene, men i demokratier er det flertallet der bestemmer. Bortset fra disse knaster var der enighed om at udvalget havde udført et godt og solidt arbejde, et arbejde der arbejdes videre med i bestyrelsen.

Både før og efter behandlingen af disse punkter havde der været frugtbare drøftelser hvor begge de nu udmeldte bestyrelsesmedlemmer deltog positivt og engageret. Her kan nævnes gennemgangen af den planlagte spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, som ved tidligere bestyrelsesmedlem Leif Sepstrups mellemkomst er udarbejdet i samarbejde med Hanne Stegemüller.
Begge de nu udmeldte bestyrelsesmedlemmer påtog sig flere opgavers belysning og løsning i den resterende del af mødet.
Derfor kom meddelelsen om de to medlemmers afgang, der blev meddelt samtidig pr. mail til bestyrelsen og her i forum helt bag på bestyrelsen der kun kunne tage oplysningen til efterretning.

Bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt til de udtrådte medlemmer med henblik på at bilægge stridighederne, desværre uden positivt resultat.

Der er 8 måneder til næste generalforsamling. Vi har to suppleanter, der nu indtræder i bestyrelsen som normale bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen skal der så ske suppleringsvalg for de udtrådte medlemmer for den resterende del af disses valgperiode. Vi modtager i bestyrelsen meget gerne henvendelser fra medlemmer der vil deltage i bestyrelsens arbejde både nu og efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil på det førstkommende bestyrelsesmøde d. 29. september 2007, tage stilling til hvorledes vi fordeler opgaverne efter Merete og Hannes udtræden. Enkelte opgaver fortsætter straks med de i udvalgene tilbageværende medlemmer suppleret med enkelte nye udvalgsmedlemmer.
Arbejdet med hjemmesiden vil blive fortsat med de tilbageværende udvalgsmedlemmer suppleret med formanden og evt. et medlem udenfor bestyrelsen.
Arbejdet med medlemsundersøgelsen vil ligeledes blive fortsat.

De to meget arbejdsomme medlemmers udtræden kan muligvis betyde at enkelte aktiviteter må udsættes, men det vil bestyrelsen forhandle på næste møde.
Som led i bestræbelserne på at friholde DIS-Forum fra persondebat og andet fnidder af mere eller mindre klar gennemskuelig substans, vil bestyrelsen med denne redegørelse afslutte debatten her i forum.

Alle har naturligvis mulighed for at rejse sagen på næste års generalforsamling eller direkte overfor bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Arne Christiansen
Formand DIS-Danmark
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: baertel

Dato: 23/08-07 10:40

:
Som led i bestræbelserne på at friholde DIS-Forum fra persondebat og andet fnidder af mere eller mindre klar gennemskuelig substans, vil bestyrelsen med denne redegørelse afslutte debatten her i forum.

Jeg vil da håbe at jeg har tolket denne sætning forket.

Vil bestyrelsen 'afslutte' debatten her i forum ??
Har vi virkelig en bestyrelse som pålægger ikke bare bestyrelsesmedlemmer men også medlemmer at afholde sig fra at debattere hvad der foregår i foreningen ?

Er det ikke nok at medlemmerne ikke bliver tilstrækkeligt orienteret om hvad der arbejdes på i bestyrelsen. Ikke får aktuel orientering om dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder mv. Nu skal vi også holde op med at debattere på kommando. confused smiley

Det får mig til at tænke på en anden debat her i forum om det relevante i at være medlem eller ikke medlem. Sådan som jeg ser det nu har jeg ikke nogen fordel af at være medlem. Det vil selvfølge glæde mig hvis bestyrelsen gav tilladelse til at en eller anden kunne overbevise mig om at jeg stadig skal forny mit medlemskab.

_____________________
Leif Bærtelsen - 2670
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Lars Erik Bryld (4000)

Dato: 23/08-07 10:57

baertel skrev:
-------------------------------------------------------
> Har vi virkelig en bestyrelse som pålægger ikke
> bare bestyrelsesmedlemmer men også medlemmer at
> afholde sig fra at debattere hvad der foregår i
> foreningen ?

Klap hesten - tråden er ikke lukket, men bestyrelsen
har jo sagt, hvad den har at sige i sagen.

> Det får mig til at tænke på en anden debat her i
> forum om det relevante i at være medlem eller ikke
> medlem. Sådan som jeg ser det nu har jeg ikke
> nogen fordel af at være medlem. Det vil selvfølge
> glæde mig hvis bestyrelsen gav tilladelse til at
> en eller anden kunne overbevise mig om at jeg
> stadig skal forny mit medlemskab.

Medlemskab giver dig retten til at mene noget om,
hvordan foreningen skal køres. Det er rigeligt
kontingentet værd, synes jeg i hvert fald grinning smiley

En af ideerne med at omlægge hjemmesiden til CMS var
- ville jeg tro - muligheden for at kunne udlægge
materiale kun for medlemmerne ...herunder f.eks de
officielle referater fra bestyrelsesmøderne etc.

http://www.bryld.info/grafik/sig.gif
[www.bryld.info]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Kirsten Bune Rasmussen

Dato: 23/08-07 11:25

Tak Leif Bærtelsen og Lars Erik Bryld for Jeres indlæg.

Mundkurve er aldeles upassende i en hver forening, men i særdeleshed i en net-forening.

Venlig hilsen
Kirsten Bune Rasmussen
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Bente Dyrstad

Dato: 23/08-07 11:35

Hejsa

Jeg har fulgt denne debat nøje, men har ikke fattet en brik af det.
Hvad er CMS?

_____________________________________


Venlig Hilsen**Bente O Dyrstad

[www.ougtvig.dk]
[www.dis-faxe.dis-danmark.dk]
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: baertel

Dato: 23/08-07 11:35

:
Klap hesten - tråden er ikke lukket, men bestyrelsen
har jo sagt, hvad den har at sige i sagen.

Det er jo det som er problemet: Når der debatteres noget kontroversielt her i forum får vi disse beskeder om at 'Bestyrelsen overvejer ..' '... afslutter debatten'. Altså tilkendegiver at det gider de altså ikke at diskutere.

Lad os da føle at vi har lidt indflydelse i det daglige. Lad os få noget mere information. Hvad arbejder bestyrelsen på ? - CMS ?, var det ikke et emne som medlemmerne kunne debattere. Hvad er økonomien i det ? Hvilke problemer vil det afhjælpe ? At svartiderne på foreningens server i Holland er for lange ? At det vil være muligt at få 10-20 udlændinge til at betale kontingent til forening?

Skal vi vente med at give vores mening tilkende på den i forvejen tidsbelastede årlige generalforsamling, når beslutningerne i forvejen er truffet.

En brugerundersøgelse? Det har jeg ikke hørt om. Hvor har jeg ikke læst ? Hvad går den ud på.

Set fra mit medlemssynspunkt fungerer det ikke godt nok - sagt på reklame-dansk - det en ommer.

_____________________
Leif Bærtelsen - 2670
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: baertel

Dato: 23/08-07 11:56

Bente Dyrstad 4690 skrev:
-------------------------------------------------------
> Hejsa
>
> Jeg har fulgt denne debat nøje, men har ikke
> fattet en brik af det.
> Hvad er CMS?

Nå, du anede heller ikke hvad det var winking smiley - du er ikke alene.

[da.wikipedia.org]

Min fornemmelse er at det er en erstatning for det nuværende Phorum-system, som måske kan afhjælpe nogle af de problemer forum har med svartider, netbetaling mv.

Men det er kun gisninger. Hvor skulle jeg vide fra hvad bestyrelsen har tænkt sig winking smiley

_____________________
Leif Bærtelsen - 2670
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Moderator - Kathrine

Dato: 23/08-07 13:15

Hej på tråden

Orientering om hvad der foregår på bestyrelsesmøderne, finder I her [www.dis-danmark.dk]

Godt nok er DIS-Forum en vigtig del af foreningens virke, men det er altså ikke stedet, hvor bestyrelsesreferater lægges ud.
Resumeerne fra møderne kommer sjældent ud dagen efter mødet, men skriveriet skal alt sammen laves i fritiden, så bær lige over med lidt ventetid...

Leif skriver: Når der debatteres noget kontroversielt her i forum får vi disse beskeder om at 'Bestyrelsen overvejer ..' '... afslutter debatten'
Er det ikke OK, at vi overvejer? En beslutning skal gerne være gennemtænkt, så derfor er en overvejelse vel ikke af vejen? At bestyrelsen melder ud, at den overvejer, er heller ikke ensbetydende med at debatten er afsluttet. Tværtimod får langt de fleste tråde lov til at fortsætte, til alle har sagt, hvad de ville.

CMS er en dyr sag, som vil gøre hjemmesiden nemmere at styre, og som vil give nogle nye, tidssvarende funktioner, f.eks. online-betaling. Et CMS-system er et stort ønske til vores hjemmeside, men det er altså også en meget dyr investering. Komplicerede overvejelser og forhandlinger med relevante firmaer omkring anskaffelse er vel næppe noget man lægger ud til åben debat - ud over at medlemmerne vil kunne læse om det i resumeerne fra bestyrelsesmøderne?

Med venlig hilsen
Kathrine Tobiasen
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: MR

Dato: 23/08-07 13:28

Tak for forklaringer om hvad CMS er.

Jeg har ikke en brik forstand på CMS grinning smiley

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Udtrædelse af bestyrelsen med øjeblikelig virkning

Indsendt af: Bente Dyrstad

Dato: 23/08-07 13:48

Tak til moderator

men jeg støtter Maya, fatter ikke en brik confused smiley

jeg ved godt at der kan være laaaaaange svarperioder men troede problemet var løst.

Kan det ikke skrives på DANSK så alle kan deltage, vi vil nok gerne allesammen vide hvad vores kontingent går til.

Hvad menes der med onlinebetaling, er det for de udenlandske medlemmer, for jeg har netbank og det er onlinebetaling winking smiley

eller har jeg misforstået det hele???

_____________________________________


Venlig Hilsen**Bente O Dyrstad

[www.ougtvig.dk]
[www.dis-faxe.dis-danmark.dk]
Valg:

Gå til side: 1 2 3 4 5 6 7 Næste

Aktuel side: 1 af 7

Gå til :