Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

"som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af: pe

Dato: 21/06-10 08:23

I 1730 skiftedes efter Niels Sørensen Lang i Vorup ved Randers. Blandt arvingerne var sønnen Søren Nielsen Lang, hvis opholdssted vistnok var Sjælland. Hans interesser blev derfor varetaget af Søren Albrechtsen, ?som var hans Sødskendebarn paa Faders Side?. De to mænd er altså fætre.

Vi ved fra kirkebøgerne, at:

Albrecht Pedersen ~ Else Sørensdatter
Søren Albrechtsen

Niels Sørensen Lang ~ Kirsten Pedersdatter
Søren Nielsen Lang

Sætningen, der skal analyseres, lyder altså således, hvis den tænkes helt udskrevet: Søren Albrechtsen var Søren Nielsen Langs ?Sødskendebarn paa Faders Side?.

Som jeg ser det, kan sætningen læses på to måder, og spørgsmålet er, hvis far, der er tale om:

1. ?paa Faders Side? refererer til Søren Albrechtsens far (=Albrecht Pedersen)
2. ?paa Faders Side? refererer til Søren Nielsen Langs far (= Niels Sørensen Lang)

Hvis den første læsning er korrekt, så må fætterforholdet skyldes en forbindelse mellem Kirsten Pedersdatter og Albrecht Pedersen (søskende) eftersom slægtsforholdet hviler på en forbindelse via Søren Albrechtsens far ? der ikke er direkte beslægtet med Niels Sørensen Lang.

Hvis den anden læsning er korrekt, så må fætterforholdet skyldes en forbindelse mellem Else Sørensdatter og Niels Sørensen Lang (søskende) eftersom slægtsforholdet hviler på en forbindelse via Søren Nielsen Langs far ? der jo, som nævnt, ikke er direkte beslægtet med Albrecht Pedersen.

Jeg er meget usikker på tolkningen, men hælder nok mest til læsning nummer 2 ud fra den opfattelse, at ?hans? både relaterer til ?Sødskendebarn? og til ?Fader?. Men måske er det et fast juridisk udtryk med en helt entydig betydning. Jeg håber, at nogen måske kan kaste lys over sætningen.


mange hilsener
Jørgen Pedersen
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af:

Dato: 21/06-10 22:04

Hej Jørgen

Ordet søskendebarn har ingen fast juridisk betydning. I det østlige Danamrk betyder det oftest fætre/kusiner, som du også forstår det her.

I det vestlige Danmark - dvs. det meste af Jylland - betyder det mere bogstaveligt - ens søskendes børn, dvs nevøer og niecer.

I det skifteuddrag, du har beskrevet, er det mest sandsynligt, at der menes fætre, som du også er inde på. At Søren Albrectsen skulle være barn af en af Søren Nielsen langs søskende giver ikke rigtig mening i den her sammenhæng.

Jeg synes ikke, man ud fra de citerede ord kan fortolke sig frem til, hvis fars side, fætterforholdet relaterer sig til. Næsten 30 års arbejde med skifteprotokoller og testamenter har i hvert fald lært mig, at det at beskrive familierelationer præcist er meget svært - især når man ikke er enige om, hvad ordene betyder.

Du er derfor nødt til i andre kilder at finde slægtsrelationen mellem de 2 Sørener.

Med venlig hilsen
Ellen Marie Sørensen
Horsens

Søg og du skal finde. Det er ikke sikkert, du finder, hvad du søger - men så finder du garanteret noget andet spændende
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af: Ingelise Edelfeldt Jacobsen

Dato: 21/06-10 23:34

Hej Jørgen

Jeg tolker teksten sådan, at Søren Albrechtsen er fætter til Søren Nielsen Lang.

Når Søren Albrechtsen nævnes som søskendebarn på faderens side, er han afdødes nevø. Hans mor må være søster til afdøde og dermed faster til Søren Nielsen Lang.

mvh Ingelise Jacobsen
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af: Hans Poulsen 1804

Dato: 22/06-10 12:18

Hej Ellen Marie

"I det vestlige Danmark - dvs. det meste af Jylland - betyder det mere bogstaveligt - ens søskendes børn, dvs nevøer og niecer".

Statistik at banke dig med i hovedet har jeg ikke, men jeg holder fast i de gamle begreber:

- søskendebørn er af børn af søskende, det vil sige fætre og kusiner

- næstsøskendebørn er relationen mellem fætres og kusiners børn

- ens søskendes børn er ens niecer og nevøer

Venlig hilsen
Hans Poulsen
Undfanget, født, døbt og vokset op "I det vestlige Danmark" - det vil sige hovedlandet
1804 Frederiksberg CRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 22/06/10 14:10 af Hans Poulsen 1804.
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af:

Dato: 22/06-10 16:42

Hej Hans

Jeg tror diskussionen om begrebet søskendebørn til forveksling ligner diskussioner om smag eller religion - man bliver aldrig enige.

Jeg vil slet ikke forholde mig til, hvad der er rigtigt eller forkert - jeg kan bare konstatere, at mit mangeårige arbejde med arvesager har lært mig, at begrebet "søskendebørn" et ét, man skal passe på - netop fordi det bruges med forskellig betydning.

Derfor mener jeg også, det er nødvendigt at tage sig i agt, når man ser begrebet anvendt i gamle protokoller - man kan altså ikke være sikker på, i hvilken betydning det er brugt.

Når jeg vover den påstand, at det mest er i Jylland, begrebet bruges i betydningen nevøer og niecer, er det fordi der er der, jeg har set anvendt sådan - gang på gang. Mine kolleger fra det østdanske fortæller mig, at søskendebørn betyder fætre og kusiner derovre. Det må jeg gå ud fra, at de så har check på.

I øvrigt kan jeg se, diskussionen ikke er ny her i DIS. Jeg tror ikke vi kan føje væsentlig ny viden til det, der allerede er skrevet - men bare hænge en "rød lampe" op.

Med venlig hilsen
Ellen Marie Sørensen
Horsens

Søg og du skal finde. Det er ikke sikkert, du finder, hvad du søger - men så finder du garanteret noget andet spændende
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af: pe

Dato: 22/06-10 17:40

Hej til alle

Tak til alle for input. Tråden er vist kommet til at handle om begrebet søskendebarn, og det var ikke min mening. Men det er bestemt interessant at høre om regionale forskelle mht. sprogbrug. Man skal åbenbart passe på med at bruge ?entydig? i samme sætning som ?juridisk? ? eller var det kun dengang?

Jeg mener, at hvis sætningen i skiftet var sluttet med et punktum efter ?hans Sødskendebarn?, så kunne man overveje, om der er tale om barn af søskende eller om der er tale om fætre. Men når ?paa Faders Side? er med, så må det betyde fætre.
Jeg var da heller ikke i tvivl om, at det her handler om to fætre.

Kernen i mit spørgsmål var i stedet, hvordan ?paa Faders Side? skulle tolkes. Jeg kan se, at Ingerlise er enig med mig, men det er nu nok en god idé som Ellen Marie foreslår at opspore supplerende materiale. Det vil jeg forsøge.

Endnu engang mange tak for indlæggene og venlig hilsen
Jørgen
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af: Hans Poulsen 1804

Dato: 22/06-10 17:48

Hej Ellen

Gennem årene har jeg med stor glæde og udbytte læst, hvad du har skrevet - vi har samme uddannelsesmæssige baggrund - og det er ikke dyb respekt for din viden, jeg mangler.

Naturligvis har også jeg gang på gang set, at det begreb, vi diskuterer, tillægges forskellig betydning, uden dog at have bemærket, at usikkerheden om den præcise betydning er egnsbestemt.

I stort set alle andre sammenhænge ville jeg nok ikke have brugt andres tid på emnet, men akkurat blandt slægtsforskere finder jeg det formålstjenligt at operere med begreber, der burde ligge fast.

Vi har sandsynligvis samme store respket for værket ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG, hvor en vist, men så heller ikke mere, holdepunkt for min *gammeldags* opfattelse af begreberne findes - værket skelner nemlig mellem en klassisk og en nyere opfattelse af betydningen af ordet *søskendebørn*, [ordnet.dk]

Dit "det er nødvendigt at tage sig i agt" lover jeg at leve op til efter bedste evne.

Med venlig hilsen
Hans Poulsen
1804 Frederiksberg C
Valg:

Re: "som var hans Sødskendebarn paa Faders Side"

Indsendt af: Egon Hansen

Dato: 25/06-10 19:42

Ak ja de familiebetegnelser!.
Jeg har et skifte fra Ribe 1753. En enlig kvinde, Valborg Pedewrsdatter, f ca 1678 er død.Dynes Jensen Rebslager anmelder dødsfaldet. Han mener at være eneste retmæsege arving, idet han påstår at Valborg skulle være hans mormors søster!Ved næste bosbehandliung melder der sig to andre arvinger, Peder Dynesen og Michal Dynesen fra Vejrup, som siger at de er Valborgs "kødelige søskendebørn". De to er morbrødre til Dynes Rebslager i Ribe.og Peders datter Maren,boede hos og hjalp den gamle dame som nu er død.
Der er bare det problem, at Dynes Rebslagers mormor, Kirsten Pedersdatter er født 1642, og Volborg Pedersdatter er født 1678! Peder Dynesen er født før 1675 og Michal i 1678.medens Dynes Rebslagers mor formentlig er den ældste af søskendeflokken, gift med Dynes far, Jens Madsen i 1698.
Hvordan er slægtskabet mellem afdøde og de som gør krav på arv?
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.