Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: Mikkel Eide Eriksen

Dato: 09/11-08 11:42

Hej

Kan nogen der har erfaring med disse fortælle lidt om hvad de indeholder? Jeg har set dem omtalt i forskellige sammenhænge, blandt andet skal der være information i dem hvor den originale kirkebog siden er gået tabt i ex. præstegårdsbrænde, etc.

mvh

Mikkel
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: Hans Poulsen 1804

Dato: 09/11-08 14:27

Hej Mikkel

Det er en kilde, som jeg aldrig selv har benyttet, og derfor er jeg ikke fortrolig med den.

Hvis du på Google skriver *Lengnick* og intet andet, får du en del hits, hvis det da ellers hedder således.

Måske kan et af disse hits give dig et skub i den rigtige retning.

Med venlig hilsen
Hans Poulsen
Medlem af DIS-Danmark
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: Mikkel Eide Eriksen

Dato: 09/11-08 14:54

Hej Hans

"Stamtavlerne ere vel det, der har gjort L.s Navn mest bekjendt; men det er dog ikke hans Hovedgjerning. For at udarbejde disse maatte han benytte Kirkebøger, og han foresatte sig da den store Opgave at foretage Udskrifter af alle disse. Mangel paa Imødekommen og ligefrem Uvilje hindrede ham i at naa dette Maal fuldstændig, men det lykkedes ham at faa det meste gjort og at skrive Uddrag med udførlige Registre for mere end 600 Sogne, deriblandt alle de store kjøbenhavnske Sogne til 1814.

[...]

L. døde i Kjøbenhavn 25. Febr. 1865, faa Dage forinden havde han faaet nyt Afskedspatent som Major. -- Hans Kirkebogsuddrag, over 60 Bind, og tilhørende Samlinger bleve da afgivne til Gehejmearkivet (nu Rigsarkivet), hvor de høre til de mest benyttede Samlinger"

fra Dansk Biografisk Lexikon [runeberg.org]

Det er jo noget af et værk han har fået samlet.

Mikkel
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: Grethe Leerbeck

Dato: 09/11-08 16:17

Hej
Hvor kan man se hvilke sogne han har lavet kirkebogsuddrag fra
Findes disse på Rigsarkivet?? og kan man se dem evt. på mikrokort.
Er de på nettet?
Så vidt jeg har forstået omfatter de også nogle forsvundne kirkebøger - og sogne der ikke eksisterer mere!!!

Med venlig hilsen

Grethe Leerbeck-Helsingør
Medlem af DIS-Danmark
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: MR

Dato: 09/11-08 16:37

Hej Mikkel

Steen Thomsen skriver:

Kirkebogsregistre:
38 bind. Lengnicks gamle kirkebogsregistre har kun de "spændende" navne, så Nielsen er ikke med.

Ellers er det spredt, hvad der er lavet af kirkebogsregistre, på landsarkiverne i Odense og Aabenraa er dækningen betydeligt højere. Ingen har større behov for kirkebogsregistre end os københavnere, med den myretue vi har.
For landsognene på Sjælland mv er der næsten intet.

Kilde: [www.danbbs.dk]

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af:

Dato: 09/11-08 17:35

På Rigsarkivet står alle bindene fremme til fri afbenyttelse - det gjorde de ihvertfald sidst jeg var der.

Ja, og der er ingen patronym-navne - med mindre det var meget fine folk.

v.h.
Thestrup-Bjørn
Medlem af DIS-Danmark fra 1994
Registreret bruger af Brother's Keeper
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: Ole Bech Knudsen

Dato: 09/11-08 20:59

Hej

Fortegnelse over de danske sogne, hvorfra Lengnick har lavet kirkebogs uddrag, kan ses i "Slægten"s temahæfte "Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens Arkiver",
7. udg. 2006,s. 59-62.
Slægtens publikationer

Mvh.
Ole Bech Knudsen
Valg:

Re: Lengnicks kirkebogsuddrag

Indsendt af: Mikkel Eide Eriksen

Dato: 10/11-08 06:59

Hej alle

Tak for informationen. Lidt ærgeligt at det kun er de "fine" navne der er med, det er jo ikke mere end få procentdele af de poster der var i de gamle kirkebøger.

Mikkel
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.