Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af:

Dato: 02/03-07 22:39

Kulturministeren har den 1. marts fremsat lovforslaget om ændring af Arkivloven. Udover, at det bliver nemmere at få adgang til visse straffesager, så ophæves også de særlige bestemmelser vedr. Fødselsstiftelsen, således at alle Fødselsstiftelsen og Rigshospitalets arkiver kommer ind under Arkivlovens bestemmelser med virkning fra 1. juli 2007.

Herudover er Rigsarkivet i gang med at flytte de arkiver, som vedrører Fødselsstiftelsen og som befinder sig på fjernarkiv, til Rigsarkivet, hvilket vil gøre det noget nemmere at søge i Fødselsstiftelsens arkiver.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af: kirsten nielsen

Dato: 08/03-07 09:02

HAR JEG MISFORSTÅET NOGET?

Sidst jeg var på RA, nævner jeg at jeg glæder mig til 1/7, så jeg kan finde min ane født på Fødselsstiftelsen i 1831 (ikke direkte linie)

Og får det svar at det kan jeg godt glemme,
Det skal stadig være direkte linie, og der skal stadigvæk søges om tilladelse?

Med venlig Hilsen
Kirsten 3230
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af:

Dato: 08/03-07 10:16

Hej Kirsten

Nej, du har ikke misforstået noget. Det er ikke alle Rigsarkivets medarbejdere, som er opmærksom på lovforslaget, selv om det har været længe undervejs.

Arkivlovens regler kommer også til at gælde for alle de lukkede protokoller. Kun hvis oplysningerne er yngre end 75 år, skal der søges om særlig tilladelse svarende til arkivlovens almindelige dispensationsregler. Så kun hvis barnet er født mellem 1. januar 1931 og 31. december 1937 (hvor adgangen til at føde anonymt blev ophævet) skal der søges om dispensation.


Med venlig hilsen

Jørgen GreenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 08/03/07 10:19 af Jørgen Green.
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af: Erling Holger Alexander Ciesielski

Dato: 08/03-07 10:45

Hej Jørgen

Så venter jeg spændt vedr. Christina Elisabeth Risberg og hendes dødtre.
Jeg har igen modtaget brev fra familiestyrelsen, fordi jeg rykkede.

De skriver, at de forventer at træffe en afgørelse om min klage over Rigsarkivets afgørelse af 18. maj 2006 inden udgangen af marts måned 2007.

Det har været længe undervejs. Nu er det spændende om jeg får aktindsigt eller afslag.
Det ville være mærkeligt, hvis jeg får afslag, når det bliver offentligt tilgængelig i juli

Med venlig hilsen
Erling Ciesielski
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af: Erling Holger Alexander Ciesielski

Dato: 20/03-07 12:43

Hej Jørgen

Jeg har idag modtaget et brev fra Familiestyrelsen vedr. aktindsigt om Christina Elisabeth Risberg.
De skriver bla. at de ikke ændrer Rigsarkivets afgørelse, idet de finder afgørelsen er truffet i henhold til Rigsarkivets praksis på området.
De skriver, at de er enige med Rigsarkivet, at jeg ikke efter ovennævnte praksis kan få adgang til oplysninger om de af børn af Christina Elisabeth Risberg fødte børn på fødselsstiftelsen i 1856 og 1859, idet jeg ikke er direkte efterkommer af disse børn.
De slutter med at henvise til det nye lovforlag (L.174)om ændring af arkivloven.
Det bliver spændende, om jeg så den 1. juli 2007 kan få aktindsigt i min oldemors to søstre.

Tak for den hjælp du har ydet mig.

Med venlig hilsen
Erling
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af:

Dato: 20/03-07 14:09

Hej Erling

Jeg mener fortsat, at såvel Rigsarkivets som familiestyrelsens afgørelse er forkert og at ombudsmanden burde kigge på afgørelsen. Tilsyneladende har familiestyrelsen en berøringsangst i forhold til Rigsarkivets afgørelser, hvilket formentlig også er årsagen til den lange sagsbehandlingstid og den manglende argumentation.

Spørgsmålet er så om du orker at lade ombudsmanden kigge på afgørelsen, da du og alle andre med virkning fra 1. juli får mulighed for at kigge i de lukkede protokoller. Omvendt kunne det jo tvinge Familiestyrelsen til at overholde forvaltningsbestemmelser.

Er der der sket en stillingstagen til de argumenter, som du har fremsat eller har man alene forholdt sig til Rigsarkivets argumentation.
Anfører Familiestyrelsen at afgørelsen er endelig?
Er der angivet nogen klagevejledning?

Hvis du orker det, så vil jeg godt hjælpe dig med, at skrive til ombudsmanden.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af: Erling Holger Alexander Ciesielski

Dato: 20/03-07 17:03

Hej Jørgen

Tak for dit svar.
De skriver ikke noget om, de har taget stilling til de argumenter der er fremsat.

De skriver, at de ikke ændrer Rigsarkivets afgørelse idet de finder at afgørelsen er truffet i henhold til Rigsarkivets praksis på området.
Ifølge Rigsarkivets praksis, er det kun efterkommere af hemmeligt fødende kvinder, der kan få udleveret de oplysninger, som findes om deres slægtninge i direkte nedstigende linje i de pågældende arkivlier,for så vidt fødslen fandt sted for over 100 år siden.
Til slut skriver de.
Familiestyrelsen finder på denne bagrund, ikke, at de på nuværende tidspunkt skal stilling til Rigsarkivets praksis, da denne stillingtagen indirekte vil blive taget af folketinget i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

Der er ikke angivet nogen klagevejledning.
Tak for tilbudet vedr. ombudsmanden, men jeg orker ikke den lange ventetid, hvis
jeg alligevel kan få aktindsigt den 1.juli 2007.

Med venlig hilsen
Erling
Valg:

Re: Fødselsstiftelsen - flytning af arkiver og adgang

Indsendt af:

Dato: 16/05-07 17:54

Hej

Kulturudvalget har afgivet betænkning den 9. maj 2007 og lovforslaget vil blive fremsat uændret, så fra 1. juli 2007 gælder kun arkivlovens regler for adgang til Fødselsstiftelsens arkiver, da lovforslaget træder i kraft 1. juli 2007.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.