Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Månedsløjtnant

Indsendt af: J. F. Hansen

Dato: 24/08-06 19:21

Dette enme var fremme for et par år siden og Erik Boysen gav i et svar 30/1-2004 en meget god og præcis forklaring på begrebet Månedsløjtnant. I mit tilfælde er det ikke spørgsmålet om at finde ham. Jeg har derimod brugt en del tid på at finde ud af, hvad han bedrev. I det store og hele er det lykkedes via skibsjournaler o.lign. (Til orientering: du får ikke oplysninger om personen i skibsjournalerne, allerhøjst at han har været forhyret, men det giver en fornemmelse af togtet)

Disse søfolk (månedsløjtnanter) har bestridt hvervet som styrmænd eller kaptajner i flåden, formentlig eller måske noget helt andet. De optræder ikke i flådens faste personel. (Han gjorde ikke). Men der må vel være lavet en aftale (kontrakt) for den enkelte opgave eller periode, som han påtog sig resp. stillede sig til rådighed i. (Det undrer mig i hvert fald, hvis der ikke har været nogle optegnelser).

Er der nogen, der ved, om der findes aftaler/kontrakter/protokoller vedr. månedsløjtnanter og måske tillige har et forslag til, hvor i Søvæsenets registratur det kan findes.

mvh / jfh
Valg:

Re: Månedsløjtnant

Indsendt af: Erik Boysen 1038

Dato: 24/08-06 21:24

Kære JP.
Der er udgivet en bog "særnummer af Tidskrift for søvæsen" 132. årgang udgivet af søe-lieutenant-selskabet. Den beskriver Maanedslieutnanter i søe-etaten 1801-1814 (nogen er også med fra 1848 og 1864) udgivet 1961. bogen giver en beskrivelse af hvilke skibe månedløjtnanterne har forrettet tjeneste ombord i + udnævnelsesdato, fødested m.m. Kan lånes på biblioteket.
Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
ERIK BOYSEN 1038


[WWW.SKIPPERE.DK]

OPEN YOUR MIND
USE OPEN SOURCE
Valg:

Re: Månedsløjtnant

Indsendt af: Jakob Ramlau

Dato: 25/08-06 06:34

Bogen kan meget anbefales--specielt for "Kanonbaadstiden" hvor man typisk havde en "professionel" fra Flaaden som Fartøjschef og en Maanedslieutenant som Næstkommanderende. Det var dog ikke sjældent at Maanedslieutenanter ogsaa var Chefer her--det blotte Antal Kanonbaade nødvendiggjorde et ganske stort Antal midlertidige Chefer saa længe det varede.
Ofte giver Bogen gode Oplysninger om de Aktioner Maanedsliuetenanterne var involveret i. Og deres Forhold iøvrigt.
Jeg tror jeg har den liggende i Kopi--mail hvis du ikke gider vente.
Valg:

Re: Månedsløjtnant

Indsendt af: Ove Henrik Andersen

Dato: 17/09-06 15:48

Månedsløjtnanter kendes ihvertfald tilbage til 1647 og er en forløber for Søværnets nuværende kontraktligt ansatte officerer af reserven, der idag såvel som dengang oprindeligt var uddannet i koffardien (handelsflåden).
Min kilde er: Fra Maanedsleutenant til Søofficer (R)NA af Kommandørkaptajn (R)NA J. E. Undén 1971 udgivet af Foreningen af Søofficerer af Reserven.
Der er desværre ingen kildehenvisninger i værket
Valg:

Re: Månedsløjtnant

Indsendt af: J. F. Hansen

Dato: 17/09-06 21:37

Jeg vil sige mange tak til Erik Boysen, Jacob Ramlau (ikke mindst for det tilsendte materiale) og Ove Henrik Andersen. Det er "guld værd" at få oplysning om, hvor yderligere oplysninger kan findes.
Med venlig hilsen / jfh
Valg:

Re: Månedsløjtnant

Indsendt af: Jette Johannesen

Dato: 17/11-08 19:44

Hej Erik Boysen!
Du skriver du har navne på ca. 500 månedsløjtenanter, fra 1801-14, og hvilke skibe de sejlede med.
Du skulle vel ikke have noget på:
Jens Michael Kofoed, udnævnt 7/3-1809 og afskediget 2/12-1811
Jeg har fundet ham i J.Theisens bog, men der er desværre nogle fejl, på de oplysninger.
Med venlig hilsen
Jette Johannesen.
Valg:

Re: Månedsløjtnant

Indsendt af: Erik Boysen 1038

Dato: 17/11-08 22:23

Hej Jette,
Jeg har ham dels fra Eksaminationsprotokollerne og fra den bog som du omtaler, endvidere fra waterschouten. Hvis du slår ham op på min hjemmeside [www.skippere.dk], vil du se hvilket skib han har sejlet med, og destinationen, og kilden til det. Der er lidt forklaring om de forskellige kilder.
Du er selvfølgelig velkommen med yderligere spørgsmål eller oplysninger.

Med venlig hilsen
ERIK BOYSEN 1038


[WWW.SKIPPERE.DK]

OPEN YOUR MIND
USE OPEN SOURCERedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 17/11/08 22:25 af Erik Boysen 1038.
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.