Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Grethe Jensen (4000)

Dato: 18/08-05 08:40

Hej

Jeg ved godt dette emne har været drøftet før. Har jeg forstået det rigtigt, at hvis jeg har en persons sidste adresse i 1954 og tror han måske er død i begyndelsen af 1980erne eller måske i slutningen af 1970erne, så skal jeg henvende mig til den kommune, hvor han boede dengang eller kan jeg få oplysninger om ham på alle folkeregistre, da han jo lever efter 1968, som jeg forstår er skæringstidspunktet. Skal man have CPRnummeret, for at få denne oplysning, eller er det nok med fødselsdagen. Eller er det på Landsarkivet jeg skal have oplysningerne. Jeg forstår, at de tager betaling for at finde disse oplysninger. Er der nogen der ved, hvad de tager for det.
Håber nogen kan hjælpe.

Venlig hilsen
Grethe Jensen

Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: julie.heyde 5960

Dato: 18/08-05 11:40

Hej Grethe

Jeg tror at du har forstået det rigtigt. Du skal ikke kende cpr.nr
Du kan henvende dig til alle folkeregistre, det koster 52 kr pr opslag/person.
Du skal gerne vide personens navn, fødselsdato og fødselssted, så kan du få oplyst sidste adresse ( den har du ) og hvornår vedkommende er død. Man kan også godt få oplysninger om personer før 1968, jeg har fået oplysninger om personer døde i 1930 og 1940érne

Hilsen Julie, Ærø
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Grethe Jensen (4000)

Dato: 18/08-05 12:03

Hej Julie

Ja så er der ikke andet at gøre, end at prøve, om jeg kan få de oplysninger jeg mangler.
Mange tak for oplysningen.

Venlig hilsen
Grethe Jensen

Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Lars Erik Bryld

Dato: 18/08-05 13:58

På Stændertorvet i Roskilde får du efter min erfaring ikke mere ved dørene end du har krav på. Dvs at du med et navn og en fødselsdato (ikke nødvendigvis hele CPR) kan få oplyst nuværende adresse eller sidste adresse + dødsdato. Dette er en såkaldt §42 forespørgsel.

Du kan godt på en såkaldt §49 forespørgsel få oplyst mange flere ting, f.eks. flytninger og fødested, men det kan man kun få for oplysninger som er over 30 år gamle OG SOM IKKE FINDES I CPR; dvs som jeg læser det kun for folk døde før 1968. Samtidig skal du selv gætte dig til i hvilken kommune disse data ligger i - de er nemlig ikke på EDB - og kommunen kan finde på at tage sig væsentlig bedre betalt end 52 kr.

Når man ind imellem hører folk fortælle om at have fået detaljerede oplysninger fra CPR på nyligt afdøde eller sågar levende for 52 kr, så er der formentligt tale om lokale kommunale misforståelser af lovgivningen.


MVH

Lars Erik
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af:

Dato: 18/08-05 17:16

Hej Else

Hvis han er død efter 1968, så står han i CPR-registret, og hvis du kan identificere ham (se stk. 6 nedenfor) så kan du ved at henvende dig til et hvilket som helst folkeregister kræve at få udleveret nedenstående oplysninger om den pågældende, og kommunen må maksimalt opkræve 52 kr. for denne ydelse. Ofte er det en evt. dødsdato man er interesseret i, og den er de pligtig til at udlevere.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr 140 af 3. marts 2004 § 42, hvor stk. 1, 2 og 6 er de væsentligste for slægtsforskere.

§ 42. Enhver har ret til ved henvendelse til en kommunalbestyrelse at få oplysninger i CPR om en bestemt person, som den pågældende forud har identificeret, jf. stk. 6.
Stk. 2. Oplysningerne, der kan videregives efter stk. 1, er
1) nuværende navn, medmindre dette er beskyttet, jf. § 28,
2) nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28, og datoen for flytningen hertil,
3) eventuel stilling,
4) eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. § 29, stk. 3,
5) eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28,
6) eventuel forsvinden og datoen herfor,
7) eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28, og datoen herfor,
8) eventuel kontaktadresse og datoen herfor og
9) eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6, datoen herfor og værgens navn og adresse.

Stk. 6. Identifikationen af den pågældende person efter stk. 1-4 skal ske ved
1) navn (nuværende eller tidligere) og fødselsdato,
2) navn (nuværende eller tidligere) og adresse (nuværende eller tidligere) eller
3) navn (nuværende eller tidligere) og personnummer.

-----------------

Så er der de såkaldte § 49 forespørgsler vedr. afdøde personer, som Lars Erik Bryld også nævner, hvor personen ikke er registreret i CPR-registret. Her skal man finde frem til den kommune, som ligger inde med oplysningerne.

Hvis den pågældende ikke har opholdt sig i landet efter eller er død før CPR- registret blev oprettet i 1968. Så kan man bruge denne bestemmelse til at få nedenstående oplysninger om afdøde personer. De 30 år skal regnes fra forespørgselsdatoen, og da det er mere end 30 år siden CPR-registret er oprettet, så dækker bestemmelsen alle afdøde herunder de til udlandet rejste personer før 1968 med de begrænsninger, som er nævnt om nulevende slægtninge. Man skal dog kunne dokumentere, at den pågældende er død, f.eks. ved folkeregisterattest eller anden gyldig dokumentation eller indførsel i kirkebog.

For dette arbejde kan kommunen fastsætte en særlig takst. Det har nogle kommuner gjort og typisk ligger denne takst på 2-300 kr. i timen, medens Landsarkiverne opkræver 481,25 kr for det samme arbejde.

Reglerne fremgår af § 49 i samme bekendtgørelse.

§ 49. Enhver, der som angivet i § 42, stk. 6, forud kan identificere en afdød person, har ret til ved henvendelse til en kommunalbestyrelse, som har registreret sådanne oplysninger om afdøde, at få følgende oplysninger:
1) Samtlige navne, herunder tidligere navne.
2) Fødselsdato og -sted.
3) Civilstandsdatoer og vielsessted.
4) Dødsdato og dødsregistreringssted.
5) Samtlige adresser med angivelse af til- og fraflytningsdatoer.
6) Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn samt fødselsdato og -registreringssted, dog ikke for nulevende slægtninge.

Stk. 2. Det er en yderligere betingelse for videregivelse efter stk. 1, at oplysningerne ikke findes i CPR og desuden er over 30 år gamle.


Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Jytte B.

Dato: 18/08-05 17:47


Vedr. Stændertorvet i Roskilde:

Det er også min erfaring, at de på Stændertorvet i Roskilde kun rykker ud med det absolut nødvendige.

De kræver, man kan identificere personerne med 2 oplysninger, og de tager 52 kr. pr. person, de finder oplysninger om.

Endvidere giver de sig ikke af med "den slags", hvis der er andre, der venter.

Mit værste eksempel derfra var, da jeg søgte fødsels- og dødsdatoen for en person, hvis fulde (usædvanlige) navn, jeg kendte.
Jeg kendte hans fødsels- og dødssogn, og alligevel måtte jeg betale for en omvej via hans afdøde hustru, for at få deres sidste adresse, og derved have de krævede 2 konkrete informationer om ham.

De kunne med sikkerhed bare have tastet hans navn ind og fået resultatet frem. Han døde i 1991.

Jeg har også fået oplyst der, at de kun har oplysninger tilbage til 1970.
De foreslår også næsten altid, at jeg går på LAK i stedet for.

Jeg glæder mig til næste gang at præsentere dem for den §, som Jørgen Green oplyser.

Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Grethe Jensen (4000)

Dato: 19/08-05 00:09

Hej Jørgen

Tak for dine oplysninger. Det er meget rart at vide helt præcis hvad man har ret til at få. Det er dog utroligt så mange ting du ved noget om og det er rart, at du deler din viden med os andre.

Til jer andre. Tak for jeres kommentarer.

Venlig hilsen
Grethe Jensen

Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af:

Dato: 19/08-05 11:07

Til Jytte og andre interesserede

Mit bedste råd er ALTID at skrive til folkeregistret. Nogle kommuner kræver det og kan gøre det. Kommunen er forpligtet til at besvare skrivelsen og må kun opkræve 52 kr. incl. postgebyr.

Man kan f.eks. skrive følgende:

-----------------------------------

Til Folkeregistret
NN Kommune

Vedr. oplysninger fra folkeregistret i henhold til § 42 i Lov om Det Centrale Personregister

Jeg skal hermed anmode om de oplysninger, som folkeregistret kan trække ud af CPR-registret vedr.

Navn og fødselsdato
eller
Navn og adresse (bare én adresse, som man er sikker på, at pågældende har boet på)
eller
Navn og personnummer.

De oplysninger jeg ønsker er følgende:
- nuværende navn,
- nuværende adresse og datoen for flytningen hertil,
- stilling,
- eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse,
- eventuel forsvinden og datoen herfor,
- eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet og datoen herfor,
- eventuel kontaktadresse og datoen herfor og
- eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6 og med angivelse af datoen herfor og værgens navn og adresse.

Jeg er indstillet på at betale den af staten fastsatte takst på 52 kr. for disse oplysninger.

Oplysningerne bedes fremsendt pr. brev til nedenstående adresse.

Med venlig hilsen


--------------

Herved sikrer man sig, at man får svar inden for en rimelig tid og får alle de oplysninger, som man har krav på til den fastsatte takst.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af:

Dato: 22/08-05 09:07

Jeg har faktisk været så heldig, at slippe for at betale de famøse 52 kroner på mange mindre folkeregistre, når jeg netop henvendte mig på skrift.

- Laila
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Jytte Bylov

Dato: 24/08-05 21:08

Hej Jørgen

Mange tak for opskriften på, hvordan man kommer længst muligt med folkeregisteret.

Den vil jeg benytte mig af.Mvh.
Jytte B

[www.kurane.dk]
Augustenborg
Min slægt
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Johnny Rolin 7433

Dato: 29/08-05 08:56

Hej.

Når jeg skal have oplysninger fra Folkeregistert vedr. en slægtning - hvilket Folkeregister skal jeg så henvende mig til - er det hans sidst kendte adresse jeg skal bruge (Valby).

Johnny Rolin
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Lars Erik Bryld

Dato: 29/08-05 15:38

Johnny Rolin skrev:

> Når jeg skal have oplysninger fra Folkeregistert vedr. en
> slægtning - hvilket Folkeregister skal jeg så henvende mig til

- afhænger af alderen på oplysningerne. Det hele står i de ovenstående indlæg i tråden, som du vel har læst godt og grundigt, ikke [:]:-)[/:]

MVH

Lars Erik Bryld
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af:

Dato: 29/08-05 15:40

Hej Johnny

Hvis den pågældende har levet efter 1968, så kan du henvende dig til et hvilket som helst folkeregister og bede dem om at trække oplysningerne ud af CPR-registret til dig. Det er nok nemmest at skrive til det folkeregister, hvor du selv bor. Brug evt. det brev, som jeg har foreslået ovenfor.

Hvis den pågældende er død før 1968, skal du henvende dig til det folkeregister, hvor han døde.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Folkeregisteroplysninger

Indsendt af: Johnny Rolin 7433

Dato: 19/09-05 05:45

Nu har jeg fået svar af Københavns kommunes folkeregister.

De kom kun med hans navn, dødsdato, sidst registrerede adresse. De oplysninger havde jeg givet dem. SKAL JEG VIRKELIG BETALE 52,- FOR DET????????????


Johnny

Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.