Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 22/05-10 23:03

Jeg søger ikke nogen bestemt person, men har med flid og slid samlet en del sammen om et par sjællandske møllerdynastier. Det er mit håb, at nogen kan enten supplere med noget eller også få glæde af det.

Martinus Jensen dør 70 år gammel i Langebæk mølle og bliver begr. 22 10 1718 i Kalvehave sogn. Konens navn kendes ikke.

Han får mindst to børn:

1/ Anne Sophie Martinusdatter begr. 14 11 1721 Kalvehave sogn (levealder ej angivet), g.m. Christopher Hammer 05 05 1722 i Kalvehave sogn

Ingen børn fundet, men han bliver 05 05 1722 i Kalvehave sogn g.m. en Maren Wind, med hvem han får mindst to børn. Det ene barn dør som spæd, det andet barns skæbne er ukendt.
Han bliver begr. 27 08 1731 Kalvehave sogn, hun er ikke fundet begr.

2/ Jens Martinusen
dør 48 år gl. i på Langebæk mølle
begr. 12 12 1734 i Kalvehave sogn
g.m. ?, med hvem han får mindst 10 børn:
(Han bliver gift igen 14 06 1730 Kalvehave med en Maren Rasmusdatter, med kgl. allernådigst tilladelse, hvilket kunne tyde på skilsmisse fra den første kone. - Ingen børn fundet i dette ægteskab)

Jens Martinusens børn får tilnavnet From, hvilket jeg ikke har nogen forklaring på. Børn af første ægteskab er:

1. Martinus Jensen (From) døbt 31 08 1710 Langebæk mølle, Kalvehave sogn

Han nævnes i et skifte efter hans søster:

Gisselfeld skifteprotokol 1756 (1)
LAK 291-113, kort 19/20, s. 540:
Skifte 22.06.56 efter Dorthea Marie From, møller Mathias Kastrups hustru i Neder Brødebæk.
Enkemand: Mathias Kastrup
Børn:
Jacob Mathiasen Kastrup, 16 år
Jens Mathiasen Kastrup 13 år.
Hans From Kastrup 10 år.
Mathias Mathiasen Kastrup 7 år.
Johannes Mathiasen Kastrup 6 år.
Ole Hulegaard Kastrup 2 år.
Niels Mathiasen Kastrup 1 måned.
Værge: Martinus From forvalter ved Universitetets gods, boende i Ll. Elmue.

Han er muligvis den Martin From, som bliver g.m. Christine Meyer Steenberg 29 05 1748 Roholte sogn, hvis slægt kan føres nogle led tilbage.

Denne Martin From dør iflg. Family Search 14 01 77 i et ikke-angivet sogn; hun dør ca. 1784 i Slagelse.

En Martin From bliver g.m. en Anna Thes 23 09 1735 i Karise sogn. Hvis det er selvsamme Martin From, er denne første hustru sandsynligvis død i et af sognene i Præstø, Holbæk, Sorø amter. Hendes ophav er uvis, og efternavnet/slægtsnavnet kan være en fejlstavning.

Sidste spor efter ham, der i øvrigt sandsynliggør de to ovennævnte ægteskaber, er:

Oeders Efterretninger:
Eskildstrup, Holbæk amt
From, 60, Forvalter ved universitetets gods, 2. ægteskab, hendes 1., hun 49 år.

2. Hans Helmer Jensen (From) døbt 06 09 1711 i do. - begr. 29 11 1711.

3. Ingeborg Jensdatter (From) døbt 29 01 1713 do. - g.m. 22 10 1732 do. - Hans Ebbesen. De får otte børn, hvis videre skæbne er kendt.

4. Hans Jensen (From) døbt 21 01 1714 - mlv. død do. 09 01 1735.

5. Dorthe Marie Jensdatter (From) døbt 18 04 1715 do. - begr. 28 05 1756 i V. Egede sogn, adr. Nedre Brødebæks mølle - g.m. 03 07 1739 i V. Egede sogn -
møller Matthis Jacobsen Kastrup døbt 16 12 1711 Brødebæks mølle, V. Egede sogn - begr. 19 06 1775 V. Egede sogn

Familien Kastrup er vidt forgrenet i Danmark og visse dele af verden. Kan føres tilbage til præsten Niels Pedersen Aggerup, død 01 01 1687 i Tølløse og Gouche Jacobsdatter død 06 11 1664 Tølløse.

6. Jacob Jensen (From) døbt 18 10 1716 do. - mlv. g.m. Ellen Andersdatter 1741 i Kalvehave - og/eller Karen Hermansdatter 24 03 55 Holmens sogn, Kbh.

7. Oluf Jensen (From) døbt 24 01 1718 do. - begr. 20 02 1718 do.

8. Andreas Jensen (From) døbt 23 04 1719 do. - mlv. begr. 18 04 1728.

9. Niels Knag Jensen døbt 03 11 1720 do. - begr. 10 11 1720 do.

10. Niels Knag Jensen døbt 02 08 1722 do. - ?


Et par sider om bl.a. møller:

[www.moelle-forum.dk]

[soeg.smk.dk]

[www.niwich.dk]

[webcache.googleusercontent.com]


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Lis B. Jensen

Dato: 23/05-10 10:37

Hej Martinus

På denne hjemmeside kan du finde lidt om Castrup [www.aneopslag.dk]
Jeg ved ikke om du kan finde nogen sammen i dette til dine egne Castrup'er.

Lis
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Ingelise Edelfeldt Jacobsen

Dato: 23/05-10 11:17

Hej Martinus

Jens Martinusen fik 1730 kong. bevilling til vielse i huset, årsagen var ikke, at han var fraskilt.

Mon ikke dette er hans 1. kone, Kalvehave 1696-1748, opslag 184:
Dom 1. Pacha 1730 Mad. Knag i Langebæk Mølle begr. i Kirken.

Ved vielsen 1730 er en Niels Knag forlover.

mvh Ingelise JacobsenRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 23/05/10 11:30 af Ingelise Edelfeldt Jacobsen.
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 23/05-10 11:38

Hej Lis og Ingelise

Lis: Jeg kender udmærket den hjemmeside, du nævner. Lidt piratagtigt plejer jeg, at gennemsøge nettet for mulige oplysninger, så jeg ikke laver dobbeltabejde. Heriblandt fandt jeg en del oplysninger om personer i Kalvehave sogn på de indskrevne kirkebøger. Tak for det.

Ingelise: Den har jeg overset. Navnet Knag går igen flere steder i Kalvehave KB, så det må jeg kigge nærmere på. Martinusen selv står fadder et utal af gange i sognet.

Siden i går har jeg fundet en del oplysninger på nogle af Jens Martinusens børn, som jeg vil supplere senere.


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 24/05-10 20:31

Flere detaljer til det første indlæg her på tråden:

Jens Martinusen, der dør 12 12 1734, kan så udmærket være blevet 48 år gammel, men det er altså hans nummer i KB'en ved hans begr., jeg har taget for hans levealder.


Søger man på nettet, nævnes flere steder en forvalter From, som udmærket kan være Martinus From (1710-77).

Martinus Froms kone, Christine Mejer Steenberg, har jeg fundet død i Slagelse S. Mikkel sogn 25 06 1784. De er blevet gift i Roholte sogn 29 05 1748.


Ovennævnte barn nr. 3, Hans Jensen From, bliver begravet som Hans From 09 01 1735 i Kalvehave.

Ovennnævnte barn nr. 10, Niels Knag, begraves 16 03 1741 do.


Søn nr. 8, Andreas Jensen From, der næppe er den "Andræas Martinss i Langebech", der begraves 18 04 1728, kan være følgende:

[finnholbek.dk]


Det kan således være ham, der senere sidder som proprietær på Sparresholm i 1771-2 (findes også i Oeders), og så er det måske også ham, der findes i denne FT87:

Præstø, Bjæverskov, Vallø Stiftsmenighed, Walløe Stift., , 11, FT-1787, C8614
Andreas From 75 Gift Husbonde Stiftsskriver fra Feb. 1739
Elisabeth Biering 66 Gift Madmoder
Maria Catharina Marcusdatter Kok 30 Ugift Husjomfrue
Malene Sørensdatter 27 Ugift Tienestepige

Denne Andreas From bliver gift med Elisabeth Bierring i Frederiksberg kirke i Kbh. 11 11 1750 (opsl. 56). Alderen, det sjældne navn og lokaliteten passer godt.


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 25/05-10 10:52

Jeg kan vist ikke umiddelbart tilføre denne tråd de store oplysninger.
Blot dette: Jeg kan ikke se, at der er blevet konfirmeret relevante Martinus´er eller From´er i Fakse fra 1736 og frem (disse konfirmationer findes ikke på AO - kan fås i afskrift hos mig).
- Altså ingen børn i konfirmationsalderen af Martinus From i Lille Elmue, der ligger i Fakse sogn (Store Elmue ligger i Roholte sogn).

Jeg tipper Kurt Cronberg Ibsen om denne tråd, da han i sit arbejde med Cronberg har interessse i møllerne i Kalvehave sogn.
Hans hjemmeside findes på www.aneklubben.dk/Cronberg/Forside.html

Jeg tillader mig at fiske lidt til min (ovennævnte) hjemmeside Aneopslag.dk
Interessant af få flettet Hammerfamilien ind i disse møllerfamilier.

Lars Skovvang Larsen, Faxe
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 25/05-10 12:00

Først en lille korrektion:

Den Mad: Knag, som begraves i Kalvehave sogn 19 04 1730, er alligevel ikke Jens Martinusens hustru. Der findes nemlig en Niels Knag(h) i Kalvehave sogn, og det er formodentlig ham, der ejer Langebæks mølle, som Jens Martinusen arbejder i. Han og hustruen/erne optræder flere steder på siden [www.poulsteen.dk], men som Niels Knagh:


Jens Martinusens hustru er nok død senere end han, måske i et andet sogn, hvor hun er flyttet hen efter at han er død. Og hun kan udmærket være blevet gift igen.

Jeg kender udmærket Cronberg-siden, og navnet Cronberg optræder en del i Kalvehave KB. Der synes dog ikke, at have været nogen slægtsforbindelse mellem de to familier. Henrich Cronberg står fadder til:

Kalvehave 1696-48, opsl. 75
[1713]
Dom: 3 post Epiph:
Døbt Jens Martinusens liiden Søn i Lange
beks Mølle kaldet Hans Sr Jørgen Sigvartsens Hus
tru bar det. fadderne : Lieutnant Danckel i Kallehauge
Mester Henrich Cronberg i Langebeks Hammer Mølle, Chri
stopher Hammers Kiereste i Kallehauge Anne Sophia
Martins daatter paa Oormans Gaard.

Jens Martinusen selv står fadder mange gange, hvilket jeg skal have kigget nærmere på. Mon ikke han også stået fadder til børn i Cronberg-familien.

At få at vide, at der ikke er nogen konfirmationer af Jens Martinusens børn i Fakse sogn, er også en værdi. Tak for oplysningen. Jeg kan jo så passende gennemse Roholte sogn.

Desværre er alle Jens Martinusens børn født lige nøjagtig for tidligt til, at optræde under konfirmationer i Kalvehave, som først starter i 1736, opsl. 272.

Men Hans Ebbesen og Ingeborg Jensdatter Froms søn, Jens, findes der i 1750. Enkelte af deres børn har jeg fundet under begravede, så måske er han den eneste overlevende af deres mindst otte børn.


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 29/05-10 08:06

Hej Martinus

Hvor meget ved du om Hans Ebbesen?
Jeg har aldrig før fået ham passet ind i nogle af mig kendte sammenhænge - det er han så nu via Kastrup-forbindelsen.
Kender du til forældre og/eller efterslægt?
Får børnene navnet Ebbesen eller Hansen / Hansdatter?
I VRJ (jordebog over det vordingborgske rytterdistrikt) 1739 er Seig. Hans Ebbesen opført som husmand på gård nr. 23 i Kalvehave. Der blev drevet krohold fra en del af gårdens bygninger - gårdens jord er betegnet som ødejord.
I VRJ 1750 er Hans Ebbesen opført med godt 6 tdr. hartkorn - delte sammen med 2 andre de 4 højest nummererede gårde i Kalvehave.

Jeg har i flere år prøvet at finde ud af om han skulle være søn af Ebbe Ibsen i Røstofte, Øster Egesborg sogn; men jeg har endnu ikke fundet ham som fadder i Ebbe-familien eller omvendt.
Har også en svag idé om, at han kunne være i familie med en kroholder Ebbesen i Fakse - Fakse Værtshus. Ved folketællingen 1787 var dennes enke Cathrine Maria Lassen værtshusholderske i Fakse, 44 år gammel.

Martinus / Martin From: Det ser ud til at han på et tidspunkt var i Tubæk Mølle. Ved Hans Ebbesens søn Lorentz dåb i 1742 var hans kone (og barnets morbrors kone) gudmor - de var da i Tubæk Mølle. Om han var møller eller blot boede der ved jeg ikke.
Martinus Froms 1. kone kan således også være død der - i Skibbinge sogn.

MVH
Lars

Lars Skovvang Larsen, Faxe
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 29/05-10 13:07

Hej Lars

Jeg ved desvære ikke meget om Hans Ebbesen. Alt dette er næsten lige så nyt for mig, som denne tråds start. Men tak for dine tilføjelser.

Det eneste, jeg har, er fra Hans Ebbesens vielse med Ingeborg Jensdatter From, hvor jeg læser det som, at han er fra Kalvehave Kroe. Du nævner, at der er drevet krohold på hans gård (nr. 23), så det passer fint.

Jeg har afskrevet det hele efter bedste evne, og modtager gerne rettelser. Du har formodentlig disse data, men måske andre kan tilføje noget:

Trolovelsen
Kalvehave 1696-48, opsl. 238
Den 1ste Julij trolovedes Seigr Hans Ebbesøn udj Kallehave Kroe
og Mademoiselle Ingeborg Jensdatter udj Langebecks Mølle -
Forlovere ere Seigr Jens Martinisøn i Langebecks= Mølle og Monsr
Johan Christopher Thiim i Færvegaarden, saa holder Sogne=
Præsten frie for ald Tiltale i denne Sag.
Jens Martiniisen
Johan Christopher
Thiim

Vielsen
Kalvehave 1696-48, opsl. 269
[1732]
d 22 Octbr Monsr Hans Ebbesen og Madselle Ingeborg From i Calleh:


Derudover er der otte børn, hvor man måske får mere at vide:

Johannes
Kalvehave 1696-48, opsl. 117
[1733]
Dom: 4 p: Trin:
Monsr Hans Ebbesens Søn Johannes i Call: Madme Martinsen i Langebæchs Mølle
bar B: fadd: Monsr Thim, Monsr Svingelberg, Monsr Hans From og Søster Dorthe Maria,
Anders Michelsen i Vrangsgd:

Jens
Kalvehave 1696-48, opsl. 120
[1734]
Monsr: Ebbesens Søn, Jens, i Calleh: Mad: Kingelberg bar h: fadd: Mads Ebbesen,
Monsr. From, Monsr Thim: Riber Æ.[?]
(konfirmeret 1750)

Johanna Maria
Kalvehave 1696-48, opls. 122
[1736]
Dom: 2 Adv: Hans Ebbesens D: Johanna Maria i Calleh: Mad: Knagh bar hende

Peter Martinus
Kalvehave 1696-48, opsl. 127
[1738]
27 Decembr : Mons Hans Ebbesens S: Peter Martinus hiemmedøbt, de nær=
værende , Mad: Puser[?]: A. Ribers H: og Ebbesens Søster - h døde og ....bgr:
F: Circumcis: d: /
(fundet begr. året efter)

Frederica Amalia
Kalvehave 1696-48, opsl. 131
[1740]
D: 5 p: Trin:
Monsr Hans Ebbesens datter Friderica Amalia, i Callehave;
Degnens Hustr: bar hende f: Capit: Degen, Mouritz Lorentzen
Niels Povelss, Laus Niels: Mad: Lynge.

Hans Nicolaj
Kalvehave 1696-48, opsl. 138
[1744]
Dom: 17 p: Trin:
H: Ebbesens S: Hans Nicolai , i Call: Dorthe Maria From bar H: fadd:
Mons: Lynge, Kirchman og Meyer, A. Maria Møller fra Merløv:
(fundet begr. md. efter)

Lovrentz
Kalvehave 1696-48, opsl. 134
[1747]
D: 11 p: Tr:
Monsr Hans Ebbesens S: Lovrentz i Call: Martine Froms K: i Tuebechs M:
bar h: f: Jomfr: Degen, Peder Lynge Niels Povelss, Lars Niels:

Anna Margrete
Kalvehave 1696-48, opsl. 143
F: 3 Pasc:
Monsr Hans Ebbesens D: Anna Margrete i Call: Mad Kirschman
bar hen: f: Niels Poulss, L: Niels Casten Christophersen, ... Anne Dorthe Lars:
(fundet begr. 2 md. efter)

Bortset fra Jens' konfirmation, har jeg intet andet fundet på børnene. Grunden kan være, som du nævner, at de alle kalder sig Hansen/Hansdatter. Eller måske tager et slægtsnavn, ligesom From'erne.

De mere sjældne af børnenes fornavne har jeg prøvet af på Oeders og i FT'erne, men uden held.

Ligeledes har jeg hverken fundet Hans Ebbesen eller hustruens begravelse. Jeg har været Kalvehave sogn igennem, og meget tungtvejende, er der heller ikke noget at finde i de afskrevne KB'er, som dækker hele deres mulige levetid. Men de/han er i sognet så sent som til 1750 - konfirmationen og VRJ.

Hans egentlige stilling er noget uklar, men han benævnes i KB'erne som Monsr og har nogle af egnens fine folk som faddere ved børnenes dåb.

Samtidig må vi tage forbehold for efternavnet, som jo også kan staves Ipsen, Ebsen, Jepsen, Jeppsen osv.


Mvh/MRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 29/05/10 14:23 af Martinus Lorenz.
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 29/05-10 18:23

Hej Martinus

Du får lige et par korrektioner og bemærkninger:

Sønnen Lovrentz er født i 1742 - ikke 1747.
Fadderen A. Maria Møller ved sønnen Hans Nicolais dåb i 1744 er fra Mern ("Merhr") - ikke Merløv. Hun kan have være gift med møller Hans Andersen i Mern Mølle - denne nævnt i 1740 hvor han var forlover for en søn Anders.

Med hensyn til stavningen, så har jeg ikke været ude for at der er forvirring i Kalvehave kirkebog mellem Ebbe/Ebbesen/Ebbesdatter og så gruppen af Ib, Ip, Jep og Jeppe.

Ordlyden af dåben i 1738 er: "78 - D 27 Decemb: - Monsr Hans Ebbesens S: Peter Martinus hiemmedøbt, da overværende, Mad: Busch: A: Ribes K. og Ebbesens Søster. /: døde og blev begravet F: Circums: Ch :/"

Værtshusholderen Ebbesen i Fakse var 38 år gammel i 1771 (Öeders efterretninger) - altså født omkring 1733.
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 29/05-10 21:32

Hej Lars

Tak for korrektionerne.

Stavemåden var ikke møntet på Kalvehave KB, som er i rimelig god stand og struktur. Men familien synes at forsvinde fra Kalvehave sogn efter 1750, og måske skriveren i det nye hjemsogn ville bruge en anden stavemåde. Men Ibsen, Jepsen osv. er nok lige at gå for vidt fra min side - Ebsen måske.

Vi må søge videre.

Mine korrektioner skyldes, at æ, ø og å så mærkelige ud! Pudsigt!

Mvh/MRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 29/05/10 21:34 af Martinus Lorenz.
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: annelise christensen

Dato: 30/05-10 00:41

Hej Martinus.

Har du arbejdet med Naur-slägten fra Selsö Mölle i Hornsherred?

med venlig hilsen
annelise christensesn
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 30/05-10 09:10

Hej Annelise

Nej, det har jeg ikke. Er der en forbindelse til Kalvehave sogn?


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Ingelise Edelfeldt Jacobsen

Dato: 30/05-10 10:26

Hej Martinus

Se mit indlæg i Lars Skovvangs tråd vedr. Værtshusholder Ebbesen i Faxe.

mvh Ingelise Jacobsen
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 30/05-10 11:23

Jeg linker lige over til den nye tråd: Ebbesen i Faxe Værtshus

MVH
Lars

Lars Skovvang Larsen, Faxe
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: annelise christensen

Dato: 30/05-10 12:48

Hej Martinus.

Nej, Naur-slägten har så vidt jeg ved ingen forbindelse til Sydsjälland - men du skrev bare möller-dynastier på Själland, så jeg håbede.winking smiley

med venlig hilsen
annelise christensen
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 30/05-10 13:25

Hej Annelise

Min overskrift var måske nok lidt vel luftig, men der synes at være en del familiebånd mellem møllerne rundt omkring. Det er så nok noget mere lokalt, end jeg først antog. Men fx Kastrup-familien har spredt sig en del.

Du kan da prøve at lægge noget ud, der er i sikkert flere mølle-entusiaster derude.

Mvh/M
thumbs up
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Ingelise Edelfeldt Jacobsen

Dato: 31/05-10 08:30

Hej Martinus

Vedr. Martinus Jensen (From) f. 1710, så tror jeg ikke, det er ham der bliver gift i Roholte 1748.

Roholte 1737-1800, opslag 53:
29 maj 1748 viet Mons. Prom og Jomfru Steenberg.

Karise 1661-1814, opslag 68:
23 Sept. 1735 Copuleret i Ægteskab Martin From og Anna Thes.
Forlovere Degnen Hans Møller i Karise og Skoleholder Jørgen Krabbe.

På samme opslag ses vielse 1735 for Hans Rasmussen og Maren Andreasdatter, som begge havde tjent i Gangebroe Værtshus.
Forlover Mons. Martin From paa Gangebroe*

* Gangebroe læs Gannebro ligger i Alslev sogn.

Kan det tænkes, at Martin From har været værtshusholder?

mvh Ingelise Jacobsen
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 31/05-10 09:13

Hej Ingelise

Tak for dine oplysninger.

Desværre har jeg meget lidt tid de kommende par uger, men det du kommer med skal naturligvis undersøges.

Det passede ellers så godt med tider og steder. Håber, det kan opklares.


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 11/06-10 16:25

Hej Ingelise Edelfeldt Jacobsen

Så er jeg atter tilbage.

Nu har jeg kigget i KB'en igen, og jeg er rimelig sikker på, at der står From og ikke Prom (Roholte 1737-1800, opsl. 53). Det er nitallet ovenfor, der går ned i F'et og giver det en P-agtig form.

Ægteskabet bekræftes af, at Fru Steenberg dør i Slagelse S. Mikkel 1756-14, opsl. 275, hvor han angives som From, forvalter.

Spørgsmålet er, om det er den rigtige Martin From, jeg har fundet. Han rigtige navn er jo ret beset Martinus. Lokalitet, stand, det sjældne navn og tidspunktet passer godt ... men det kunne fx være en fætter, som udmærket kunne have været værtshusholder.

Min M. From - som f.ø. ikke er en ane - er forvalter, og flytter en del rundt i landet.

Han nævnes bl.a. her:

[www.quislemark.dk]

Men du skal have tak for at nævne hans rolle som forlover i det andet bryllup. Det giver os yderligere en adresse på ham.


Er der ellers sket noget spændende, som ikke er nævnt på DiS ang. denne og Lars Skovvang Larsens Ebbesen-tråd i mit fravær???


Mvh/M
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 31/10-10 18:25

Mon det stadigt er liv i denne tråd efter omlægningen af forumet?

Jeg er stødt på en dåb i Øster Egesborg sogn i 1782 - opslag 97 i ældste kirkebog:
En skytte Hans From på Stokket får hjemmedøbt en søn Niels From.
Ved folketællingen 1787 var Hans From skovrider og beboede en gård i Røstofte, Øster Egesborg sogn.

Ved nogen om han er ud af møllerfamilien i Langbæk - der hvor navnet From pludseligt dukker op.

Med venlig hilsen
Lars

Lars Skovvang Larsen, Faxe
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Tove Aaes

Dato: 06/01-11 20:49

Hej Martinus
Har du noget om Nedre Værebro Mølle i Jyllinge?
Mvh
Tove
Valg:

Re: Møller-dynastier på Sjælland

Indsendt af: Martinus Lorenz

Dato: 14/01-11 16:42

Hej Tove

Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med noget om Nedre Værebro mølle i Jyllinge!


Mvh/M
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.