Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 14/08-09 18:43

Niels Christensen Rytter blev gift med Maren Jensdatter 25.okt. 1744 i Rakkeby. De havde en søn Jacob Nielsen døbt 17. sept. 1747 i Rakkeby,som blev gift i Hæstrup kirke med Kirsten Madsdatter 8. okt. 1777.
Hvad blev der af Niels Christensen og Maren Jensdatter? Da han var rytter, var han måske husmand på et ryttergods, hvilket?
Er der nogen, der kender dem?
Venlig hilsen
Kirsten R.S.Hesselgren
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Flemming Kristensen

Dato: 15/08-09 07:59

Hej Kirsten

Jacob har en tvillingbroder Christen, der dør 3 dec 1747.

Jeg har kigget lidt efter de andre faddere.

97a, 1744, Mads Madsen af Em, gadehus nr. 1 i Rakkeby på 1 skp. hartkorn, som Anders Christensen Rytter har afstået pga. alderdom. Ægter datteren og giver aftægt til Anders Rytter. Indfæstning 10 sletdaler. Anders dør ca 1750.
se: [rigmornoergaard.tripod.com]

De andre mænd bor åbenbart ikke i Rakkeby ved Ft 1787, er de også ryttere?
måske en spor at gå efter.

Oluf Simonsen barn Anders dør 15 okt 1747.

Så de kan nemt have draget videre.

Jacob Nielsen kunne være kommet tilbage. og tjent Niels Knudsen der så er forlover.

Jeg har ikke rigtig noget på de andre. Selv Har jeg rigtig mange aner i Rakkeby på den tid.Så hvis du har flere oplysninger vil jeg gerne undersøge dem senere.


med venlig hilsen
Flemming Kristensen
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 15/08-09 11:55

Hej Flemming.
Tak for dit svar. Jacob Nielsen er min mands 2xtipoldefar, så vi søger oplysninger om hans forældre. Vi har deres trolovelse 3-8. 1744, og vielsen 25-10, og forloverne. Der var et tredie barn Christen død 1-8 1745 14 uger gl. blev ligget ihjel.
Vi kan ikke finde flere børn. Hvornår døde forældrene? Var Anders Christensen Rytter storebror til Niels?
Mon de to brødre var rytterbønder og var Sejlstrup gods et ryttergods?
Var der andre godser, hvor Rakkeby hørte under?
Venlig hilsen
Kurt og Kirsten Hesselgren
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Grethe Elten Mortensen - DIS-medlem

Dato: 15/08-09 13:04

Hej

Kjærulfske studier oplyser blandt andet følgende ejer af Sejlstrup:

Johanne Kjærulf, døbt Solbjerg 17. Juli 1688, død i Mariager
20. Marts 1771, begr. 10. April i Mariager Kirke.
Gift 14. Okt. 1708 med Jesper Jespersen til Høgholt, f.
Aalborg 24. Marts 1673, død paa Høgholt i Hørmested Sogn
26. Febr. 1746, Søn af Dr. med. Niels Jespersen i Aalborg.
(Jesper Jespersen var Søskendebarn til Johanne Kjærulfs
Moder.) Jespersen, der 21. Oktbr. 1718 blev adlet og
udnævnt til Kancelliraad, senere (1725) til virkelig Justitsraad,
var Assessor i Højesteret og var første Gang gift med
Karen Ejlersdatter Holm af Eskjær, der døde 19. Juli 1707
paa Høgholt. Saavel med hende som med Johanne Kjærulf
fik han Formue, ligesom han ogsaa var fra et ret formuende
Hjem, og han ejede en Gang følgende Godser i Vendsyssel:
Høgholt, Hvidstedgaard, Nibstrup og Sejlstrup, men desuagtet
endte han i Armod,

Venlig hilsen
Grethe Elten Mortensen
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 15/08-09 18:01

Tak til Grethe Elten Mortensen for din henvendelse med oplysningen.
Vi er interesseret i hvorvidt Sejlstrup gods var et ryttergods i 1700-tallet, og om der er andre godser i nærheden, der var ryttergodser.

Venlig hilsen
Kurt og Kirsten Hesselgren
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Grethe Elten Mortensen - DIS-medlem

Dato: 15/08-09 21:09

Hej

Her kan læses om ryttergods

[www.tidsskrift.dk]

Jeg vil tro Vendsyssel historiske museum og arkiv kan oplyse om hvor ryttergodset var i Vendsyssel

[www.vhm.dk]

Venlig hilsen
Grethe Elten Mortensen
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 16/08-09 15:50

Endnu engang tak Grethe for dit svar. Vi skal snart til Hjørring for at besøge arkivet og museet.
Venlig hilsen
Kurt og Kirsten Hesselgren
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Jytte Rauh

Dato: 16/08-09 17:58

Hej Kirsten,

Jeg har bl.a. arbejdet en del med Furreby sogn, og for at få rede på de forskellige slægtsmedlemmer og -led skrev jeg alle dåb ind i en simpel tabel i tiden 1692-1719 og ditto over vielser. Iblandt disse var der tre mænd med til-/efternavnet Rytter, nemlig Jens Rytter også kaldet Jens Jensen Rytter fra Furebye gift med Margrethe Nielsdatter, Christen Rytter/Christen Jensen Rytter gift med Sara Andersdatter fra Furebye og Laurs Rytter/Laurs Jensen Rytter.
Jeg ved ikke, om du kan bruge det til noget, for tidsmæssigt er der jo en forskydning. Men der er her en Christen Rytter og Furreby ligger jo ikke så langt fra Rakkeby. Så blot en tanke.

mvh
Jytte Rauh
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 16/08-09 18:31

Hej Jytte.

Mange tak for din interesse for vores søgen. Det med at sammenligne faddere og forlovere har vi gjort og også fundet nogle brugbare oplysninger i Sejlstrup gods' fæsteprtokol.

Tak og venlig hilsen
Kurt og Kirsten Hesselgren
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 16/08-09 19:50

Hej Flemming Kristensen.

Tak for tippet om Anders Christensen Rytter. Han blev begr. 1755. Vi har nu fundet, at han var broder til Niels Christensen Rytter, og deres forældre var Christen Andersen, begr.1744 og Ane Mette Christensdat-ter, begr.1757.

Venlig hilsen
Kurt og Kirsten Hesselgren
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Flemming Kristensen

Dato: 21/08-09 09:15

Hej Kurt og Kirsten

Jeg finder Anders Christensen Rytter død 6 januar 1755 77 år 4 mdr.

Men forældrene Christen Andersen og Ane Mette Christensdatter kan jeg ikke finde døde i Rakkeby eller Sejlstrup. Hvor er de begravet?

Hvis de er forældre og døde i hhv. 1744 0g 1757, så må de være meget gamle.

Hvor fandt i oplysningerne som forældre til Anders og Niels?

Navnet Rytter er vel nærmest en stillingsbet., de er ikke nødvendigvis i familie sammen.

med venlig hilsen
Flemming Kristensen
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 22/08-09 17:04

Hej Flemming.
Tak for din interesse for at opklare Niels Christensen Rytters forældre.
Ifølge godsets fæsteprotokol får Niels Chr.Rytter 9. nov. 1743 sin fars hus, som han afstod p.g.a alderdom. Faderen dør 28. febr. 1744 (74 år gl.ifølge kirkerbogen) Niels bliver viet 25.okt.1744 til Maren Jensdatter. Her er forloverne Peder Christensen og Niels Jensen. Brudeparrets brødre?
Anders Christensen Rytter er for gammel til at være bror til Niels, det har du ret i, måske en fætter? da han var fadder til Niels Chr.'s tvillinger i 1747 sammen med hans datter Anna og hendes mand Mads Madsen.
Vi vil finde ryttergodset og dets protokoller.
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 22/08-09 17:06

Hej Flemming.
Undskyld manglende "Venlig hilsen" og underskrift, den smuttede.
Mvh Kurt og Kirsten
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Flemming Kristensen

Dato: 23/08-09 11:04

Hej Kurt og Kirsten

Jeg ser på det hele igen, mest for at få rede på mine egne notater og aner.

1745 2 maj Døbt Niels Christensen Rytter og Maren Jensdatters barn N : Christen. Sus Inger Jensdatter(søster til Maren?) Fad: Jens? Lausen, Laurs Jensen, Jens? Knudsen, Maren Laursdatter?, Kirsten Andersen Intro 13 juli.

1745 døde 1 aug. Niels christen(sen) Rytters barn N:Christen 14 uger. I skriver ligget ihjeld. Det står der ikke i KB 001 for Harridslev - Rakkeby - Sejlstrup?


I skriver faderen Christen Andersen dør 28 feb 1744 74 år. Ham kan jeg ikke finde i kirkebogen. Har jeg overset noget? Den første der dør 1744 er Christen Jensen 15 marts 85 år

Moderen: Christen Andersen Rytter enke Mette Christendatter (død) 16 okt 1757 75 år 4 mdr. I både Kb C067A/D/001 og 003 for Harridslev - Rakkeby - Sejlstrup.

Kirkebøgerne C067A/D/001 og 003 for Harridslev - Rakkeby - Sejlstrup Det er desværre nødvendig at se begge igennem, da jeg tror 001 er en ordnet efter 003 og ikke alle oplysninger er med.

På et tidspunkt skrev jeg KB 001 og 003 ind i EXel for at få styr på personerne. Desværre gik det hele tabt under en sikkerhedskopiering, der ødelagde alle data på begge harddiske. Næste gang lægger jeg det ud på nettet. Det håber jeg også Jytte Rauh også gør med sin fil, jeg har nemlig også mange aner i Furreby området.

I de kirkebøger har jeg aner på hver side fra Rakkeby og mange i Sejlstrup. Derfor har det intr. i at få det hele til at passe. Har dog ikke fundet nogen fælles aner med jeres.

I kan altid rediegere i et indlæg i har lavet Tryk på rediger på nederst linie - lav ændringer- tryk Gem ændringer.

med venlig hilsen
Flemming KristensenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 23/08/09 13:54 af Flemming Kristensen.
Valg:

Re: Hvad blev der af Niels Christensen Rytter i Rakkeby, Hjørring amt

Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren

Dato: 23/08-09 17:57

Hej Flemming.

Angående Niels Christensen Rytters barn Christen, som døde 14 uger gammel "blev lagt ihiel", så står det i opslag 170 under Publ. Absolv.
Der står også at Niels Chr. kaldet Rytter og hustru Maren Jensdatter for tyveri.
Opslag 157 står Christen Andersens død 1745, og i opslag 161 står hans hustrus død 1757.
Tak for tippet med redigering.

Venlig hilsen
Kurt og Kirsten
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.