Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Bassewitz i Danmark

Indsendt af: inge

Dato: 27/08-02 14:01

Er nogen stødt på navnet Bassewitz i Danmark?

Jeg leder efter Pasnicht eller Bassenich og dette kunne måske være en af stavemåderne.

Hilsen Inge.
Valg:

Re: Bassewitz i Danmark

Indsendt af: Tom Smidth

Dato: 27/08-02 16:41

Hej Inge

Her er en Norsk side med lidt Bassewitz. Kender du den?
[www.skislekt.no]
der står:
Hans to Sønner, Christian f. 1733, ? 1805, Oberstlieutenant, Kammerherre, og Frederik, f. 1734, ? 1800, Regjeringsraad i Oldenborg, Landfoged i forskjellige oldenborgske Districter, Amtmand i Aabenraa, senere i Rendsburg, Rentekammer-Deputeret, Cantsler i Slesvig, Kammerherre, Geheimeraad, R., gift 1762 med Magdalena Maria Ludovika v. Bassewitz, har ei efterladt Afkom. Generallieutenant Johan Frederik og hans to Sønner skreve sig Bardenfleth. Omtrent samtidig, med ham traadte en anden Johan Frederik von Bardenfleth i dansk Tjeneste. Han kjøbte Harritslevgaard og var Oberst af Cavalleriet. Han antages at have været den i 1602 afdøde Addo von Bardenenflete's 4de Søns Søn, om hvilken der hverken i Geheime-Archivets Samlinger eller i Lengnik findes nærmere Oplysning. Besidderen af Harritslevgaard, Oberst Johan Frederik, f. 1695, ?1771, gift 1740 med Anna Elisabeth de Lasson, og Afkom er imidlertid altid bleven henregnet til Slægten Bardenflete, bl.A ogsaa i en Erklæring af 1/6 1786 fra fornævnte Geheimeraad

og et andet sted:
[www.skislekt.no]
Wulf Buchwald, ovennævnte General Friedrich v. Buchwalds og Drude Rantzaus Søn, Oberstlieutenant, kjøbte Gudumlund. Denne gamle Herregaard, der 1425 blev skjænket til Viborg Bispestol, tilfaldt ved Reformationen med det øvrige Bispegods Kronen, som solgte den 1573 til Jens Kaas til Vorgaard. Efterat Wulf Buchwald havde tilkjøbt sig Gudumlund, blev den hos denne Slægt, indtil den i Aaret 1800 solgtes til Grev Schimmelmann og indlemmedes i Grevskabet Lindenborg. Wulf Buchwald var gift med Anna von der Wisch. Hans Søn, Friedrich B., f. 1673, ? 1738, til Gudumlund, blev gift med Anna v. Rosenlund, f. 1687, ? 1771, Datter af Mathias v. Rosenlund, til Seilstrup, og efterlod en Datter, Anna, f. 1710, ? 1787, gift med Peter Enevold v. Braes, f. 1701, ? 1771, til Kokkedal, og en Søn, Peter Mathias, f. 1718, ? 1754, til Gudumlund, Major, gift med Ida Elsabe v. Bassewitz, f. 1729, ? 1806. Hun levede 52 Aar i Enkestanden, først paa Gudumlund, som hun bestyrede under Sønnens Mindreaarighed, senere som Hofmesterinde ved Hoffet i Schwerin. Major Peter Mathias v. Buchwald efterlod 4 Børn. Datteren, Anna Sabina, f 1750, blev gift med Geheimeraad, Grev Christian Emil Rantzau til Rastorf og Aschberg, f. 1716, ? 1777, Overhofmester. De to yngre Sønner:.......

Et 3. sted:
[hjem.get2net.dk]
I 1679 deltes Rönnebeck mellem Jochen Ernst von Rönnebeck og Caspar Vollrath von Bassewitz og Orpensdorf tilhørte Hermann Rudolf. Den 26. november 1679 døde Erdmann Abraham von Rönnebeck, 81 år og 1 dag gammel. Han havde 4 sønner. Hans Christoph

Jeg vil foreslå dig at gå ind på søgesiden Google:www.google.com. Skriv navnet du vil søge på og marker "sider på Dansk" så kommer der faktisk rigtig mange oplysninger, og måske også noget du kan bruge.
Lad mig høre om det lykkedes for dig
Venlig hilsen
Tom Smidth
Valg:

Re: Bassewitz i Danmark

Indsendt af:

Dato: 29/08-02 13:42

Hej Inge
Jeg har navnet blandt mine aner, dels en Mouritz von Bassewitz, født ca. 1682, hvor ved jeg ikke.(Tyskland?) Han er død 1782 i Erritsø sogn ved Fredericia.
Hans søn hed Hendrich Mouritzen Bassewitz, født ca. 1739.
Begge var antagelig militærpersoner, men sønnen blev husmand og væver i Erritsø sogn. Navnet Bassewitz blev dog smidt væk, og han kaldte sig Hendrich Mouritzen. Han døde i 1814.
Jeg håber, at du måske kan bruge noget af dette.
Hører jeg fra dig?
Mvh.
Lis Jørgensen
Valg:

Re: Bassewitz i Danmark

Indsendt af: Jan Krabholm

Dato: 27/09-05 18:07

Mourits von Bassewitz eller Moritz ?? er militærperson af befalingsmandsrang født: ca. 1682 - død 1782 gift med Lene Rasmusdatter som er født ca, 1708 og død efter 1787 (boede i Erritsø Bygade 2 - Fredericia) - På Middelfart Bibliotek står en bog af Paulli Martin om "Herman-slægten fra Middelfart" - Her står en del om Mourits von Bassewitz....m.flere.. (min kone er nævnt i bogen og er i slægt med von Bassewitz) Inge Hyltoft Jensen
Håber dette kan være til hjælp
mvh
Jan Pierre Krabholm
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.