Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 15/02-09 17:40

Jeg leder efter slægten til Christian Foss, som bl.a. var forpagter på herregårdene Gjessinggård og Stenalt i slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-årene. Hans hustru hed Anna Jensdatter Søeskou.
Hans søster, Anna Cathrine Foss (død 1698), var gift med Jens Nielsen, der bl.a. var forpagter på Lerkenfeld og Holmgård. Ud fra skiftet efter Jens Nielsen (død 1712) skulle Christian og Anna Cathrines far hedde Johan Foss, men det er ikke lykkedes mig at opspore denne slægtsgren af Foss'erne, og hvorfra de kom. Kan nogen hjælpe?

Venlig hilsen
Iben Bjurner
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 16/02-09 17:38

JENS NIELSEN (ca. 1659-22/6 1712, begr.30/6 i Skals) og hustru ANE CATHRINE JOHANSDATTER VOS er behandlet i Bjørn Sommers artikel "Undersøgelser omkring Heerredsfogeder og Tingsteder i Sønderhald Herred, Gl. Kalø Len. 2. del" i "Slægt og Stavn" 1993, hæfte 3, s. 20 ff. med note 44, s. 31-32, hvori CHRISTIAN FOSS´(begr. 11//3 1737 fra Århus Domsogns Kirke) børn nævnes.
I skiftet efter Jens Nielsen omtaltes en sølvkande med navn J. N. SS A. C. Vos samt aarstal 1694"(Hald Amts Skifteprotokol, 1712, fol. 216 b).

Det ekstra S i Jens Nielsens initialer henviser formodentlig til fødebyen Søby i Sønderhald Herred. 1694 er formodentlig året for ægteparrets bryllup. Han var bror til Sættedommeren SIMON NIELSEN i Oustrup, Øster Alling Sogn.
Med venlig hilsen Bjørn Sommer.Redigeret 2 gang(e). Sidst ændret 17/02/09 01:09 af Bjørn Sommer.
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 16/02-09 19:55

Kære Bjørn Sommer

Mange tak for dit svar vedrørende Jens Nielsen og Foss-slægten, som bragte mig et skridt videre. Jeg vil fluks se at få fat på det nummer af "Slægt og Stavn", som du nævner. Hvad er dit eget link til disse personer, om noget?
Jens Nielsen og Ane Cathrine Vos er mine aner på min mors side, deraf min interesse. På Rigsarkivet har jeg kopieret hele Jens Nielsens lange skifte, som på nogle af de sidste sider fortæller noget om en Niels Simonsen af Ulstrupgård, der døde i 1703 (skifte i Hald Amts skifteprotokol). Jeg spekulerer på, om det kan være Jens og Simon Nielsens far? Mon du har beskæftiget dig så indgående med slægten til at kunne have et bud på det? Ellers i hvert fald mange tak for din hjælp med ovennævnte.

Venligste hilsener
Iben Bjurner
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 17/02-09 01:05

Kære Iben!

Jeg nedstammer fra Jens Nielsens bror, Sættedommeren i Oustrup. Øster Alling Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. SIMON NIELSEN (død o. 1730) igennem dennes søn, OLE SIMONSEN i Ring, Øster Alling Sogn, der var berider på Gl. Estrup Gods, og fremkommer i artiklen med den på statusindikation byggede formodning, at disse brødre var sønner af gårdmand i Søby, Sønderhald Herred, NIELS SIMONSEN, der igen var søn af Herredsfoged i Sønderhald Herred, SIMON NIELSEN i Andi, Skørring Sogn, Sønderhald Herred, hvis far NIELS SØRENSEN i Andi og farfar SØREN PEDERSEN i Andi, jeg også nævner i artiklen.
Berideren OLE SIMONSEN var bl. a. far til MADS OLUFSEN, husmand i Drammelstrup, Fausing Sogn, Sønderhald Herred (død 1783), hvis søn, den pigeglade MADS OLUFSEN (1773-1842) blev gårdfæster i Fausing og far til ANE MARIE OLESDATTER (f. 1807), der blev kokkepige på Gl. Estrup og i 1836 i Fausing Kirke gift med CHRISTEN JENSEN HJULMAND fra Fløjstrup, Hørning Sogn, der af greven blev bevilget en fæstegård i Fausing. (Disse har jeg vist omtalt i forbindelse med tråden om LAURIDS JENSEN ESSENBEK).
Med venlig hilsen Bjørn Sommer.
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 18/02-09 06:58

Kære Bjørn!

Det var pudsigt med dit slægtsskab med Simon Nielsen. Igen mange tak for alle oplysningerne om hans bagland, det er meget interessant at få sat familiens tilhørsforhold på landkortet (Søby, Sønderhald). Jeg skal hente Slægt og Stavn på Det Kongelige Bibliotek i dag og glæder mig til at læse artiklen.
Min mors/mormors slægt, Brasch'erne, færdes netop i alle de områder, du nævner, også i generationerne efter Jens Nielsen. Dennes søn, Niels Jensen, gifter sig ind i Brasch-slægten og tager dette efternavn, da han kommer i pleje hos Voer-præsten Jens Jensen Brasch efter faderens død i 1712. Datteren af JJ Brasch, Charlotte Amalie, bliver hans hustru.

Venligste hilsener
Iben
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 15/03-09 09:51

Kære Bjørn!

I forbindelse med dit svar på mit indlæg om Jens Nielsen og Foss-slægten har jeg og min far, der har slægtsforsket i mange år, lige et par uddybende kommentarer. Du skriver i din artikel "Herredsfogeder i Sønderhald ..., 2.del", at ?det er uvist, hvor forpagter Jens Nielsens ældste søn får sit tilnavn Winding fra?. Vi undrer os over over, hvor du har oplysningerne om denne Niels Jensen Winding fra, da det ikke er angivet i noterne til din artikel.

Den Niels Jensen, som vi stammer fra, er af AD Brasch i hans slægtshæfte fra 1937 angivet som ?fosterbroder til Charlotte Amalie Brasch?. Han angiver, at denne Niels Jensen sikkert er søn af Jens Nielsen og henviser til dennes skifte i Hald Amts skifteprotokol 1698-1725, dateret 20. juli 1712. Niels Jensen bliver byskriver i Mariager og herredsskriver i Gerlev Herred og Hellum-Hindsted Herred, udnævnt hh. 1736 og 1738. Han bliver den 3. september 1739 viet til Charlotte Amalie Brasch (født ca. 1720, død efter 1801 i Kbh), der er datter af Marie Sørensdatter Kjærulf og Jens Jensen Brasch. Jens Jensen Brasch er præst i Voer, ordineret 1704 og død 11. september 1722. Det er med denne ?hr. Jens Brask udi Voer?, at der på Stenalt den 8. oktober 1712 indgås akkord angående sønnen Niels Jensens ?information og kost, så længe han hos ham forbliver, eller til han demiterer ham til Academiet? (folio 273b i Jens Nielsens skifte). Niels Jensen er født ca. marts 1696 og død 1. december 1763 i Mariager. Den Niels Jensen, du angiver i din artikel, er født den 30. januar 1697 ? hvor har du denne nøjagtige dato fra?

I øvrigt gifter Niels Jensens far, Jens Nielsen, sig igen den 18. maj 1700 med Anne Andersdatter, der er fadeburspige på Fussingø. Du angiver i din artikel et tidsrum på 1698-1704 for dette giftermål. Parret er trolovet den 31. marts 1800 i Aalum Kirke, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Den 18. april 1743 ?begraves byskriver Niels Jensens moder i Mariager? ifølge kirkebogen for Mariager. Der angives intet navn, men det er formodentlig hans stedmoder, Anne Andersdatter.

Venlig hilsen
Iben Bjurner
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 12/08-09 13:42

Oplysningen om NIELS JENSEN WINDING er meddelt af Gustav Onarheim i forbindelse med efterlysning i "Personalhistorisk Tidsskrift" 1990, s. 213.Slægtsrelationen er nævnt i ligprædikenen over ham. Han var sognepræst i Ullensvang i Hardanger, Norge. Han angives i ligprædikenen født 1697 på herregården Tjele.

For et par dage siden fandt jeg ved tilfældigt opslag i "Danmarks Kirker" XVI:2: Århus Amt, s. 829: "Forsvundne Gravsten", nr. 82 en gengivelse af indskriften på en forsvundet kisteplade fra 1737, der stammede fra en begravelse i Århus Domkirke: Tværgangen under Orgelværket:
Den beskriver LEVNEDSLØBET for CHRISTIAN (JOHANSEN) VOSS, der var bror til ANNE CATHRINE JOHANSDATTER VOS. - Således:

Mæt af Alder, Aar og Lyche/ Træt der hos af Werdens Tvang/ Gich Jeg glad ved Herrens Tyche/Mine Fædres gamle Gang,/ I min Alders 72 Aar 8 Maaneder, 3 Dage/ Fød i Sønderborg d. 30te Junii Aar 1664./ Døde i Aarhuus d. 3die Martii Aar 1737."/
"Kom efter god og grundig optugtelse hos mine kære forældre i mit 12. år ud at tjene og efter tjeneste hos mange både højfornemme og højædle ønskede heller at tjene mig selv. Fik Tulstrup i forpagtning og så med dyderige ANNE JENSDATTER SØESKOU i ægteskab, som varede i 40 år, velsignet med 10 børn, fire sønner og 6 døtre, af hvilke den ene søn tillige med moderen banede vejen for mig til det evige."
"I min udlændigheds tid har jeg haft megen flytning og forandring og da nogle år af og til været forpagter, her og der nu igen på samme måde forvalter, indtil jeg er kmmen her til Aarhus og blevet fuldmægtig for to Deres Majestæts stiftbefalingsmænd, først Hr. Geheimeraad Løvenørn og siden Hr. Baron Holch, men aldrig flyttet nogensteds, at jo hvert et sted en af mine døtre efter Guds særdeles forsyn blev indflyttet i eget hus og indkaldt i et ønskeligt ægteskab, indtil jeg nu gjorde den sidste forflytning fluks og hastig, men søgte og salig fra jorden og tiden til himmelen og evigheden."
Herefter GRAVVERS om dem, der "mættede af Aar ... nyde Livsens Land."- (Henvisning til Schive, III).


"Udlændighedens tid" er en metafor for det dødelige liv på jorden. -
CHRISTIAN JOHANSEN VOSS blev altså født i SØNDERBORG 30/6 1664, - så ANNE CATHRINE JOHANSDATTER VOS´ fødsel og dåb bør vel så søges her o. 1660 - ligesom eventuelle skifteforretninger for forældre og slægtninge.

I Sønderborg Kirkebog har jeg forgæves eftersøgt CHRISTIAN og ANNE CATHRINE VOSSés dåb.

Dog får en JOHAN VOSS 10/2 1661 døbt sin datter DORTHEA ENGELKE (VOSS)(0pslag 451).
17/8 1662 døbes JOHAN VOSS KREMERS Kindt JOHAN (Opslag 466).
Blandt fadderne var ingen med navnet Voss. -

CHRISTIAN JOHANSEN VOSS havde en datter ved navn ENGEL VOSS - så her har vi nok den JOHAN VOSS, som også var faderen til CHRISTIAN og ANNE CATHRINE JOHANSDATTER VOSS.Med venlig hilsen Bjørn Sommer.Redigeret 3 gang(e). Sidst ændret 14/09/10 13:03 af Bjørn Sommer.
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 04/09-10 08:18

Kære Bjørn Sommer

Jeg er MEGET sent ude med svaret på dit indlæg! Beklager. Mange tak for de meget brugbare informationer om Voss-slægten, de var yderst interessante.

Venlig hilsen
Iben Bjurner
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af:

Dato: 04/09-10 12:43

Hi Iben

Jeg er glad for at du kaldte denne tråd til live igen - da jeg også leder efter et par Foss

jeg har -

Anne Sophie Foss (død før 1784) gift med Jens Christensen død 1736 - forpagter på bl. an. Hæstrupgaard og Dronninglund.
- en af hendes døtre bliver døbt Engel Dorothea

Hendes søster Cathrine Marie Foss som dør i Randers i 1784 - og hvis skifte ligger på Nettet
Hun var gift 1) med Peder Nielsen 2) med HAns Eilertsen Stenfeldt

Der er også en bror Jens Foss - hospitalsforstander i Randers - (død før 1784)

Havreballegård og Stjernholm amter Ekstraordinære skifter 1736-1793
183 Cathrine Marie Foss i Randers. 7.10.1784. B5A-386, 387.Enke efter Hans Eilersen Steenfeldt, kancelliråd.

Inden jeg lægger en tråd ind for at prøve at finde mere om denne slægt - vil jeg prøve om du har noget -

Mange hilsener fra Elizabeth i Vermont (USA)

Et smil og en hjælpende hånd kan forstås på alle sprog
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 12/09-10 10:10

Kære Elizabeth

Tak for din hilsen. Jeg har nu fundet de oplysninger, jeg har om Foss-familien, til dig, blandt andet fra artiklen ?Undersøgelser omkring herredsfogeder og tingsteder 1424-1716 i Sønderhald Herred, Gl. Kalø Len, 2. del? af Bjørn Sommer samt i diverse kirkebøger. Min ane, Anna Cathrine Foss (død 16/3 1698 på Tiele (herregård), var som nævnt ovenfor gift med forpagter Jens Nielsen.

Johan Foss, Anna Cathrines far, døde før 1712. Hans kone, som jeg ikke har navnet på, blev begravet 29/12 1713 fra Voer Kirke, Rougsø Herred.

Anna Cathrines bror hed Christian Foss og var gift med Anna Jensdatter Søeschou. Anna Jensdatter Søeschou døde i 1727 på Høegholm i Tirstrup Sogn og blev begravet 2/12 ifølge Tirstrup kirkebog 1704-1753. De var forældre til følgende børn:

- Engel Foss, gift i Mariager Kirke 12/5 1707 med sognepræst til Dalbyneder, Rørby og Sødringe menigheder Christian Spentrup. Hun blev begravet 20/10 1768 i Dalbyneder, 86 år.

- Margrethe Foss, ca. 1690-1/2 1748, begravet i Skæve, gift med Jens Pedersen Todberg den 4/10 1713 i Voer Kirke, Rougsø Herred (han ca. 1677-11/2 1745, begravet 19/2 i Skæve).

- Cathrine Marie Foss, født på Gjessinggard 16/8 1696, død i Randers 7/10 1784, begravet i Vindum 27/10 1784, gift 11/10 1724 med 1) Peder Nielsen, død 18/5 1730, begravet 26/5 1730 ifølge Dronninglund Kirkebog 1717-1748, forpagter på Dronninglund, og gift 20/2 1739 med 2) Hans Steenfeldt til Demstrup, død 18/1 1779 i Randers, begravet 10/2 1779 fra Skt. Mortens Kirke i Randers, ejer af Vindum Overgaard og Skavnsgaard i Vindum.

- Jens Foss, født 26/8 1697 på Gjessinggard, begravet 26/8 1774 fra Skt. Mortens Kirke i Randers, hospitalsforstander i Randers 1728-1770. Hans hustru, Charlotte Amalie Clausen, begravet 18/1 1779.

- Christian Foss, døbt 30/8 1705 ifølge Mariager Kirkebog 1683-1759, begravet 11/3 1737 (Aarhus Domsogns kirkebog 1729-1800).

- Johan Voss, 1717 på Mariager Kloster, 1735 forpagter på Sanderumgaard på Fyn.

- Anne Sofie Voss, gift 1734 med forpagteren på Dronninglund Jens Christensen. Ifølge Dronninglund Kirkebog 1717-1748 blev deres barn Engel Dorthe døbt 15/8 1734.

Hvem er du i familie med af disse børn?

Mange hilsner
Iben
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af:

Dato: 12/09-10 13:37

Hej Iben

Tusind tak for listen af hvad du har om Voss/Foss familien - den blev jeg meget glad for - Nu skulle der være en mulighed om at komme lidt længere tilbage sá studeres meget nærmere. Jeg vil selv gå ind for at se på KB - men det er så meget nemmere når man ved hvor man skal lede.

Jeg nedstammer fra Anne Sophie Voss og Jens Kristensen men jeg har dem som gift i 1724 - desværre har jeg ikke fundet hverken hendes fødsel eller hendes død.

Deres ældste datter min ane Gjertrud Nielsen som var født i Hæstrup i 1724 og som blev gift med Farver Nicolaj Nielsen Spentrup fra Skive.
Deres ældste datter blev også kaldet Engel - (Engel Marie) - så det er et familienavn. Den næste som er min ane hedder Anne Sophie Spentrup - opkaldt efter sin mormor.

Mange hilsener fra Elizabeth i Vermont (USA)

Et smil og en hjælpende hånd kan forstås på alle sprog
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 16/09-10 15:53

Kære Elizabeth

Det var så lidt med oplysningerne. Jeg har lige et par tilføjelser:

Engel Foss menes ifølge Bjørn Sommers artikel at være død 20/10 1768 (ifølge artiklen siger en Jørgen Wangel i Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2 s. 224, at Engel Foss døde i 1751, men han oplyser ingen kilde). Hendes mand hed Christen og ikke Christian og var sognepræst til Dalbyneder, Raaby og Sødring menigheder (beklager stavefejlen).

Cathrine Marie Foss blev begravet fra Skt. Mortens Kirke i Randers (opslag 34 i kirkebogen 1705-78).

Jens Foss' hustru begraves også fra Skt. Mortens Kirke i Randers.

Bemærkningen om Anne Sofie Voss skulle forstås således ud fra Bjørn Sommers artikel: "Anne Sofie Voss var i 1734 gift med forpagteren på Dronninglund Jens Christensen".

Mange hilsner
Iben
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Carsten Friis Fischer

Dato: 16/09-10 17:00

Hej Iben

Også jeg vil tillade mig at være med til at vække debatten til live igen.

Præst i Ø. Assels på Mors Poul Nielsen Foss. Død 1601.

Gift med Magdalene Christensdatter Ejsing død ca. 1625 i Øster Assels.

Kan præsten som jeg nævner evt. placeres i denne Foss slægt som du omtaler ?

mvh

Carsten Fischer
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Iben Bjurner

Dato: 20/09-10 19:48

Kære Carsten

Bare jeg vidste, om Poul Nielsen Foss er ud af samme slægtsgren. Desværre ved jeg ikke, hvem Christian Foss' ophav er, andet at faren hedder Johan, som det fremgår af Bjørn Sommers indlæg ovenfor. En undersøgelse af diverse slægtstavler over familien på Rigsarkivet har heller ikke givet mig et tip til opklaringen.

Vh Iben
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Carsten Friis Fischer

Dato: 20/09-10 20:07

Kære Iben

Takker for din mail med svar.

mvh

Carsten Fischer
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af:

Dato: 23/08-11 15:13

ad.: Har både "registreret" Gjessing - slægt i Jylland og på Sjælland - (Dragør).

HVOR KAN MAN LÆRE SLÆGTSFORSKNING - kurser - hvad starter man bedst - forfra - på ny - på dette område - hvor meninger og holdninger har så stor betydning også ??

Hvor lang tid tager det ?
Hvad koster kurserne ?
Hvem er supergode undervisere ?


MVH
Lise Østerberg Bahr
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: Anders Foss

Dato: 13/09-11 23:47

Undertegnede Anders Foss ser nysgerrigt de mange indlæg, men jeg må være af en anden gren fra Mols, Vistoft - vistnok. Nogen der ved noget?
Underofficer F.C.C. Foss er min farfar.Det kunne være hyggeligt hvis....... F.C.C. Foss er død i 1939

Venlig hilsen
Valg:

Re: Slægten Foss

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 17/09-11 06:44

En gårdmand i Udbyneder kaldet "FUGELS NIELS fik 1746 en datter til dåb i Udbyneder Kirke, Gerlev Herred, Randers Amt, ved navn ANNE NIELSDATTER (Opslag 36) og 1751 en søn til dåb ved navn NIELS NIELSEN (Opslag 41). -

Denne "FUGELS NIELS" må også være far til CHRISTEN NIELSEN FUGLSØE eller FUGLS (ca. 1741-1817, begr. i Udbyneder som Hospitalslem - Opslag 142).

I folketælling 1787 for Udbyneder, Gjerlev Herred, Randers Amt, 9. familie, nævnes (Opslag 5):
CHRISTEN NIELSEN, 44 år, ugift, Bonde og Gårdbeboer.
NIELS CHRISTENSEN, hans Fader, 82 år, Enkemand efter 1. Ægteskab.
ANNE NIELSDATTER, Søster, 38 år.
2 tjenestefolk.

Folketælling 1801 er tilsyneladende ikke bevaret.

1792 Søndag Sexagesima får CHRISTEN NIELSEN FUGLS i Udbyneder døbt en søn NIELS i Udbyneder Kirke (Opslag 32).

I Udbyneder Kirke vies 1816, nr. 2 (Opslag 106):
NIELS CHRISTENSEN, Tjenestekarl i Udbyneder, 24 år, og
METTE GREGERSDATTER, Tjenestepige i Udbyneder, 21 år.
Trolovede 7/4 og viede 3/5 i Kirken.

Bruden var født 21/1 1797 i Udbyneder og døbt 5/2 1797 i Udbyneder Kirke som datter af ANNE NIELSDATTER og udlagt barnefar GREGERS JENSEN i Mariager.

Folketælling 1834 Udbyneder (Opslag 4) nr. 12 en gård:
NIELS KRISTENSEN FUGLs 43 år, gift, Gaardmand.
METTE GREGERSDATTER 38 år, gift, hans Kone.
PEDER NIELSEN 18 år. Børn.
GREGERS NIELSEN 14 år.
ANE MARIE NIELSEN 7 år.
ANTON SØRENSEN 4 år, Plejebarn.
INGER NIELSDATTER 77 år ugift. Familie. Nyder Ophold.

Ifølge folketællingen Udbyneder 1845 (opslag 9 nr. 28, en Gård) var begge ægtefæller født i Udbyneder.

1818 vies i Udbyneder Kirke (Opslag 107), nr. 1:
Borger og Sadelmagersvend i Randers CHRISTIAN FOSS, Enkemand med forevist Confirmerede Testamente og Pigen KAREN NIELSDATTER, Husejer i Udbyneder 43 år. Gift 3/3 i Kirken.


FRANTS KRISTIAN FOSS (f. 12/10 1824 i Udbyneder (Opslag 27), død 26/6 1877 i Vistoft (Opslag 224) Skolelærer og Kirkesanger i Vistoft, var søn af gårdmand i Udbyneder Niels Christensen Fuglsø og hustru Mette Gregersdatter. Blandt han faddere nævnes: Madame FOSS i Randers og Hr. FOSS i Randers - der nok er identiske med foranstående ægtepar.

I ægteskan med MAREN LARSEN (f. ca. 1828) fik han 16/6 1868 en søn i Vistoft (Opslag 23) 1868 døbte Mandskøn nr. 8:
f. 16. Juni FRANTS CHRISTIAN FOSS døbt i Kirken 6. September. osv.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.