Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Ole Munk

Dato: 02/09-08 21:06

Hej Arne

Ja, det er helt sikkert kongens brev til Lensmanden, der er henvist til. Det spændende er om der kan være nye oplysninger i det, eller om Abildtrup har refereret det udtømmende.

Med hensyn til en eventuel dom ved herreds- eller landsretten, så kan den måske være gået tabt. Jeg har efterhånden stødt på Kirsten Andersdatter en del steder, men har altid set hende angivet som "død inden 9. oktober 1589". Hvis nogen var stødt på en dom i herreds eller landsret, burde hun refereres som død inden datoen for dommen. Hun er jo nok død lang tid inden 9. oktober 1589, idet man lige skal nå et skifte og efterfølgende en tur i herreds- og landsret, samt en klage til kongen.

mvh Ole Munk

[www.ole-munk.dk]
Medl. af DIS og Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 03/09-08 08:40

Mon nogle ved, om Jens Eriksen Grøn var selvejerbonde på Hoffet (Hovedgård) i Ørridslev eller foged?

Niels Sørensen Juul til Hedegård udkøbte 1457 sine brødre af Hovedgård (Hoffet). Han var foged på Skanderborg slot 1459, på Kalø 1461, d. 1477 og var gift med Mette Glob. Hans søn Søren Nielsen Juul købte i 1502 ejendom i Hoved, i 1507 pantsatte han 2 gårde sammested, og i 1530 pantsatte al gods i Hoved til Århusbispen. Mon Hovedgård ved reformationen tilfaldt Kronen for at blive lagt under Skanderborg len? I 1567 nævnes Jens Grøn på Hovedgård. Men var han ejer, som nogle hævder, eller foged?

mvh C. Rosenberg
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 03/09-08 10:25

På prædikestolen i Nim kirke ses våbenerne for Christopher Holgersen og Marine Pederdatter.

Som søn af Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller og en ufri kvinde havde Christopher Holgersen ikke ret til at føre Rosenkranz-våben. Det gjorde han da heller ikke. Men han havde konstrueret et våben som tog sit udgangspunkt i Rosenkrantz-våbenet's farver og motiver: over den sort/hvide skaktavl, som horizontalt deler våbenet i en blå og en rød halvdel, ses en løve, mens der under skaktavlen ses en konstruktion med bl.a. en pil, som formentlig har været Christopher Holgersens bomærke, og som han måske - måske ikke - har tilegnet sig efter sin mor Kirsten Nielsdatter på Egebjergggård i Hansted sogn.

Til højre for Christopher Rosenkrantz våben på prædikestolen ses våbenet for Marine Pedersdatter: en stjerne og en stående halvmåne på en rød bundfarve. Halvmånens spidser peger mod venstre.
I al fald 3 danske adelsslægter fører en halvmåne og stjerne i deres våben: Abildgård fra Viborg, Jude af Rejsby og Schoneweder fra Malmø.

Det formodes, at Maren Pedersdatter's far var Peder Eriksen Gjødesen i Kjørup i Tamdrup sogn, som var sunket ned i bondestanden ved giftemål med en ufri kvinde. Derfor havde hverken han eller hans datter Marine Pedersdatter adkomst til at føre Gjødeslægtens adelige våben med bølgende linier, der diagonalt deler skjoldet i en rød venstre og sort højre halvdel.
Men det forklarer ikke, hvorfor Marine Pedersdatter og hendes farbror Jens Eriksen kaldet Grøn på Hovedgård i Ørridslev sogn så begge førte halvmåne/stjerne-våbenet.

Som anført ovenfor kan der argumenteres for, at Erik Gjødesen, som var Marine Pedersdatter's farfar og Jens Grøn's far var gift med en kvinde af Jude-slægten, og at både Marine Pedersdatter og Jens Grøn havde tilegnet sig hendes våben.
Det er muligt, det forholder sig sådan, men der forklarer ikke, hvorfor de ikke førte deres fædrene Gjødesen-våben.

Spørgsmålet er, om Marien Pedersdatters far og Jens Grøn ikke var af Gjødesen-slægten - som ellers antaget - men tilhørte slægten Jude som iflg. denne slægts ejendomsbesiddelser må antages at være indgiftet i Gjødesen-slægten? Måske skal der nytænkes.

Det skal bemærkes, at mens Maren Pedersdatter's halvmåne's spidser peger mod venstre, peger hendes farbror Jens Grøn's og hans efterkommere's halvmåne's spidser mod højre, men udgangspunktet for begge våbener har været det samme. Antagelig Jude-slægtens våben.

Men det er også muligt at stjerne/halvmåne-våbenet skal hente sin oprindelse i et våben, som indeholder 2 stjerne og to halvmåner stående med ryggen mod hinanden. Det kunne forklare den ejendommelighed, at halvmånen i Marin Pedersdatter's våben peger mod venstre, mens den i Jens Grøn's våben peger mod højre.

Der findes måske flere våbener med 2 stående halvmåner og 2 stjerner, men grundet ejendomssammenfald med slægten Skade/Kraus's, synes denne slægts våben at være det mest nærliggende. Våbenet ses bl.a. som kalkmaleri i Glesborg kirke på Nørredjurs, hvor det er sat over Niels Clausen til Ryegård, som var biskop i Århus, lensmand over Skanderborg og Silkeborg lener.

Glesborg kirke tilhørte slægten Juul på Hedegård, som tilllige besad Hovedgård i Ørridslev sogn, som Søren Juul 1530 pantsatte til Århus biskop. I 1560?erne beboede Jens Grøn Hovedgård.

Det kan iøvrigt nævnes, at David Arildsen Quitzow var ejer af Ryegård i Kirke Såby sogn på Sjælland 1451-1492. Ryegård kom siden i biskop Niels Clausen besiddelse. En slægtning til David Arildsen Quitzow, nemlig Didrik Quitzow ejede gods i Ørridslev sogn, hvor Hovedgård ligger.

Mon Marine Pedersdatter og Jens Grøn hverken var af slægterne Gjødesen eller Jude, men af slægten Skade/Krause. Ejendosmsammenfaldene kunne indikere dette.
I så fald er både Marine Pedersdatter's våben i Nim kirke og Jens Grøns våben i Ørridslev kirke begge konstruktioner, som ufrie mennesker har brugt for at vise slægtskab med den adelige gren af Skade/Krause-familien.


Blot til overvejelser!

Mvh C. Rosenberg

ps! Kender nogle ordlyden i biskop Niels Clausen's testamente?Redigeret 12 gang(e). Sidst ændret 28/04/09 06:00 af Carl Rosenberg.
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Allan M. Andersen

Dato: 03/09-08 10:59

Hej Carl og andre.

Jeg har en Jens Johansen Juhl, var svigerfar til Sejer Andersen i Hylke (nævnt 1523-1537). Mens Jens Johansen Juhl, svigerfaderen, nævnes i Morsholt, Odder sogn, ingen data. Men han må have levet omkring 1500 og var gift med Mette.

Jeg har også Sejer Andersen Bonde og Johanne Eriksdatter Grøn og deres søn Erik Sejersen Bonde. Så selvklart er jeg interesseret i Jeres tråd.

Men jeg kunne godt tænke mig at alt det nye, der er kommet til senere i tråden bliver tilføjet den oprindelige tavle i det første indlæg. Hvis ikke dette allerede er sket.

Og så havde jeg et spørgsmål tidligere i tråden Herredsfoged i Ginding Herred, Anders Jepsen, som alle tråde så pænt springer over, var gift med Margreth Anderskone, hun var ifølge et indlæg i Slægten, som jeg ikke helt er klar over om man skal tage alvorligt, ifølge et notat i Ribe Bys Tingbog 1571 en søster og arving til salig Jens Ulf i Vesterbæk, Roager sogn. Jeg vil gerne bede om en kommentar i det mindste til dette indlæg, hvor Margreth Anderskone, siges at bo i Brabjerg, som bladet slægten oversætter til Trabjerg.

Hvis vi her kan få en linje til Ulf´erne på Vesterbæk i Roager sogn, så får en anden tråd og en gammel artikel i et festskrift betydning for disse menneskers aner. Og den tråd der hedder noget i stil med Lavadel og storbønder i Roager og ... sogn.

Med venlig Hilsen fra DIS-DK nr. 10223 Allan Martens Andersen
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 03/09-08 11:44

Allan M. Andersen skrev:
-------------------------------------------------------

> Og så havde jeg et spørgsmål tidligere i tråden
> Herredsfoged i Ginding Herred, Anders Jepsen, som
> alle tråde så pænt springer over,
>
Springer over er vel så meget sagt. Han var da far til den Kirsten Anderdatter / Kirsten Gjødes / Kirsten Jacobs der netop har været omtalt i flere indlæg.

Nu nævner du ikke hvilken artikel du hentyder til, men man må vel gå ud fra er Ole Bech Knudsens i nr 7, 1993. Han angiver det nævnte som en mulig løsning, og det skal vel opfattes som sådan.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Jens V. Olsen (4000)

Dato: 03/09-08 13:43

Allan M. Andersen skrev:
-------------------------------------------------------
> ...

> Og så havde jeg et spørgsmål tidligere i tråden
> Herredsfoged i Ginding Herred, Anders Jepsen, som
> alle tråde så pænt springer over, var gift med
> Margreth Anderskone, hun var ifølge et indlæg i
> Slægten, som jeg ikke helt er klar over om man
> skal tage alvorligt, ifølge et notat i Ribe Bys
> Tingbog 1571 en søster og arving til salig Jens
> Ulf i Vesterbæk, Roager sogn. Jeg vil gerne bede
> om en kommentar i det mindste til dette indlæg,
> hvor Margreth Anderskone, siges at bo i Brabjerg,
> som bladet Slægten oversætter til Trabjerg.

Brabierg er en læsefejl - i originalen står Trabierg.

Se:
[jvo.dk]

> Hvis vi her kan få en linje til Ulf´erne på
> Vesterbæk i Roager sogn, ...

Det ville være interessant.

Mvh Jens V.
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Allan M. Andersen

Dato: 03/09-08 13:46

Hej Arne!

Ja du har nok ret, en mulig løsning. Men det ville være spændende sådan at få en Ulf-ane. Jeg går gennem Maren Gjødesdatter, efter hvem Maren Esbensdatter kunne være opkaldt, den anden mulighed en Birgitte Christensdatter, skal nok snarere betragtes som Christen Jespersens datter ikke hans hustru, i hvert fald er jeg ikke stødt på nogen Birgitte eller Berete Esbensdatter, der kunne være opkaldt efter hende.

Maren Gjødesdatter, datter af Gjøde Jensen til Store Langelund forbliver altså bedste bud på en hustru til min ane Christen Jespersen. Det giver mig, hvis Gjøde Jensen er søn af Jens Christensen Langelund. Mange af de aner, der er nævnt i nærværende tråd.

Vi er iøvrigt i Gjellerup i mordssagen 1621.

Med venlig Hilsen fra DIS-DK nr. 10223 Allan Martens Andersen
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 03/09-08 14:04

Allan M. Andersen skrev:
-------------------------------------------------------

> hvis Gjøde Jensen er søn af Jens Christensen
> Langelund.
>
Det mener jeg helt bestemt du har lov til at gå ud fra.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 03/09-08 15:30

På alteret i Ørridslev kirke står 2 alterstager med næsten enslydende donation-tekster:

"Dise 2 lys stager gæ Niels Grøn i Burup for hans salig Faders iens Grøns og hans moder Ane Nielsdatter, som boede oc døde i Hofvit Niels Rasmussen i Hoft for hans s. hostru Else Iens d der bode og døe i Hoft desligest salig Else Knudsdar Veng som bode og død i Hoft for dier begravels og leirsted som her leger begraet i altergvol
Ørridsløf kieck ano 1596 (?Matri)"

Hvem var Niels Rasmussen, som øjensynlig boede på Hovedgård, og som var gift med Else Jensdatter, der formentlig var datter af Jens Grøn?
Og var Else Knudsdatter fra Veng Niels Ramsussen's anden kone? Hun kan være søster til birkefoged Anders Knudsen på Vengegård.

mvh C. RosenbergRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 03/09/08 21:25 af Carl Rosenberg.
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 06/09-08 07:31

Havde Niels Grøn på Borup gård efterkommere?
Niels Jensen Grøn på Borupgård var slotsskriver på Skanderborg slot, bgr. Kattrup kirke 1612; 1g. Kirsten Nielsdatter, d. før 1612; 2g. 1631 Ingeborg Gjordsdatter Galt, som 1634 boede på en gård i Tolstrup som enke efter ufri Niels Grøn, d. 1637.

Bjarne Nørgaard-Pedersen tager spørgsmålet op i artikelen i tidsskriftet Slægten nr. 35 januar 2007 ?Efterlod Niels Grøn i Borup livsarvinger?? , og efter meget overbevisende argumentation konkluderer Bjarne Nørgaard-Pedersen, at nedenstående Maren Nielsdatter med stor sandsynlighed var datter af Niels Grøn, og at Jens Grøn, som nævnes i 1630, var hans søn. Det korte af det lange er, at:

A1. Maren Nielsdatter var gift 1g. Mads Poulsen Prytz, sognepræst i Adslev 1613-1644; 2g. Peder Pedersen Mariager,
.......sognepræst i Adslev. Børn:
.......B1. [2] Niels Madsen Grøn, d. senest 1622 i Adslev, jvf. 2 alterstager i Adslev kirke
.......B2. [2] Poul Madsen, d. senest 1622 i Adslev, jvf. 2 alterstager i Adslev kirke
.......B3. [2] Poul Madsen, i Jeksen,
.......B4. [2] Anne Madsdatter i Sejt; g. Peder Andersen
.......B5. [2] Anne Madsdatter Grøn; g. Christen Ibsen, degn i Jeksen i Adslev sogn
.......B6. [2] Kirsten Madsdatter, d. før 1675; g. Søren Christensen, kræmmer i Skanderborg
..............C1. Christen Sørensen Grøn, handelsmand i Viborg
..............C2. Anne Sørensdatter, d. Skanderborg 19.07.1678; g. Laurids Christopher Bagge, tingsskriver i Skanderborg
A2. (?) Jens Grøn i Borup

Ole Bech Knudsen bringer i ?Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred? 1991 følgende slægtstavle:

A1. Maren Nielsdatter var gift 1g. Holger; 2g. Mads Poulsen Prytz, sognepræst i Adslev 1613-1644; 3g. Peder Pedersen Mariager, sognepræst i
......Adslev. Datter af første ægteskab iflg. Voer herreds tingbog 1672-75. (B 64 B,9). Fol. 259 a- 260 a.:
.......B1. Anne Holgersdatter, som var gift med Søren Christensen, kræmmer i Skanderborg, d. før 1683. Børn iflg.
.............arveafkald i Skanderup birks tingbog 1683 folio 135a-136b:
.............C1. [ ej iflg. OBK: Claus Sørensen Schandorf, latinsk skolemester, rektor og kantor i Skanderborg]
.............C2. Holger Sørensen Schandorff, 1677 sognepræst til Snedsted i Thy
.............C3. Christen Sørensen, handelsmand i Viborg
.............C4. Marie Sørensdatter; g. [var ikke gift Laurids Henrichsen, sognepræst i Hylke, men iflg. OBK]: Poul Jørgensen Alsing i Skanderborg, d. 1723
.............C5. NN (Anne Sørensdatter); g. Laurids Christophersen af Kejlstrup, efterkommere 3 børn
.............C6. Søren Sørensen, tjenende 1683 på Restrup

Kan begge tavler være rigtige? Måske:

Bemærk at BNP anfører, at Søren Christensen, kræmmer i Skanderborg var gift med Kirsten Madsdatter, som døde før 1675, og at de havde sønnen Christen Sørensen Grøn, som var handelsmand i Viborg.

Denne Søren Christensen må være den samme, som iflg. OBK var gift med Anne Holgersdatter; sammen havde de sønnen Christen Sørensen, som var handelsmand i Viborg

Har Søren Christensen da været gift 2 gange? Måske, men hvem er da mor til Christen Sørensen Grøn i Viborg?
At Kirsten Madsdatter og Anne Holgersdatter var halvsøstre udgjorde ingen hindring for giftermål med begge.

Er der nogle, der kan knække nøden?

Mvh
C. RosenbergRedigeret 7 gang(e). Sidst ændret 31/10/08 05:13 af Carl Rosenberg.
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Ole Bech Knudsen

Dato: 09/09-08 16:36

Hej Carl.

Du har desværre misforstået en del af min artikel i "Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred" 1991.

Jeg skriver ingen steder, at Claus Sørensen Schandorf, latinsk skolemester, rektor og kantor i Skanderborg, er søn af kræmmer Søren Christensen smst.

Ligeledes er Marie Sørensdatter heller ikke gift med Laurids Henrichsen, sognepræst i Hylke.

Derimod er det rigtigt, at Søren Christensen var gift 2 gange, første gang med Kirsten Madsdatter, + 1648 i følge Bjarne Nørgaard Pedersens artikel i nr. 35 af Slægten, januar 2007, anden gang med Anne Holgersdatter, som stadig levede 1700 i Skanderborg.

I første ægteskab havde Søren Christensen 2 børn:
Christen Sørensen Grøn
Anne Sørensdatter

I andet ægteskab:
Holger Sørensen Schandorph
Søren Sørensen
Marie Sørensdatter

Send mig din e-mail adresse, så skal jeg sende dig en vedhæftet fil med indscanning af mine tingbogsuddrag mv.

Mvh.
Ole Bech Knudsen
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af:

Dato: 27/10-08 17:10

Er det ikke om Gjøde Jensen i Langelund der beskrives her:
[www.geocities.com]
VH Palle Bjørnholt Hansen
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Arne Feldborg

Dato: 27/10-08 18:32

Jo.

Gjøde Jensen i Langlund er omtalt flere gange på den side. Hovedsageligt som vidne i giftmordsagen fra 1621. Og så vidt jeg kan se primært med Abildtrups "Vestjydsk bondeliv" som kilde.

mvh, a.f.
[hammerum-herred.dk]
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Allan M. Andersen

Dato: 24/11-08 10:34

Hej og God Mandag.

Er der noget der kan fortælle med sikkerhed om Gjøde Eriksens i det hele taget har haft en første hustru, kan alle hans børn ikke være med Kirstine Andersdatter, som han jo do havde 1559 ved skiftet efter Anders Jepsen.

Denne sidstnævnte Anders Jepsen kan have fået børn allerede omkring 1500, hvis han blev herredsfoged i 1506 har han nok været ca. 30 som Jens V. Olsen rigtigt skriver, Kirstine kan være født ca. 1500 eller lidt senere, idet vi ingen sikker alder har på mange af disse aner, og Barbara Gjødesdatter skal bare ca. 1550 have fået en søn nemlig Sejer Andersen Bonde. Hun kan godt være født ca. 1530 og være datter af Kirstine.

Vides der noget som helst i kilderne om dette - jeg kender ikke så meget til kilderne. Andet end skiftet efter Anders Jepsen og de kilder der vedrører Anders Jepsen, som Jens V. Olsen jo så pænt har lagt ud på sin hjemmeside. Kan kun komme med indicier, er der nogen der har et bedre bud?

Med venlig Hilsen fra DIS-DK nr. 10223 Allan Martens Andersen
Valg:

Re: Gjødesen-slægten fra Bjerregård og Rask

Indsendt af: Jens V. Olsen (4000)

Dato: 24/11-08 10:59

Allan M. Andersen skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej og God Mandag.
>
> Er der noget der kan fortælle med sikkerhed om
> Gjøde Eriksens i det hele taget har haft en første
> hustru, kan alle hans børn ikke være med Kirstine
> Andersdatter, som han jo do havde 1559 ved skiftet
> efter Anders Jepsen.

Han havde i hvert fald datteren Kirsten af et tidligere ægteskab. Hun blev gift med hans stedsøn Jens Christensen Langelund.

Beviset findes i den såkaldte "Tannckezeddel" - se her:
http://jvo.dk/Trabjerg/TannckeZedell.htm

Med venlig hilsen
Jens V.
Valg:

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.