Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: 1 2 Næste

Aktuel side: 1 af 2

Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 10/08-08 15:06

Er der nogen herinde som har et bud på hvordan Niels Olufsen Bang hænger sammen med resten af Bang-slægt(erne), efter Frits Schönwandts oprydning i PHT 1980?

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 3 gang(e). Sidst ændret 11/08/08 20:48 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af:

Dato: 10/08-08 20:57

Hej Finn
Ved at kigge i Anne Riisings oversættelse af Jacob Madsens visitatsbog kan jeg se, at Claus Nielsen Bang i Egense var bror til Hans Nielsen Bang, i Skamby, som biskop Madsen hævder er født i Skamby, at han i 1588 var 70 og i 1590 68 år.
mvh
Hans
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 10/08-08 21:42

Hej Hans

og mange 1000 tak for svaret.

Jeg har naturligvis tænkt på om det kunne hænge sådan sammen, men hvis Claus Nielsen stadigvæk er angivet født 1537, bliver faderen Niels (Clausen?) måske lige lovlig gammel (57 år) da han er angivet født Ca. 1480, - det er selvfølgeligt ingen umulighed, men alligevel...

Hvad med Ole Nielsen Bang f. 1540 (1529), er han stadigvæk en del af samme søskendeflok?

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 02/10/10 01:37 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af:

Dato: 10/08-08 22:15

Hej Finn

De dateringer der er på Claus Nielsen Bang i Egense hidrører fra Jacob Madsen. 1589: "Hr Claus Nielszen, Hr. Hansis Broder i Skamby. 52 Aar, graa lærd. Hans Hustru Anna, vdj 13 Aar, Hr. Jacobs Dater til S. Jørgens Kirke oc Serup. Børn: 2 Drenge, 6 døde"
"Aar 1601 omkring Valborgsdag døde Hr. Claus".

Skamby: 1590: "Hr. Hans Nielszen, født samme Steds, 68 Aar, hvidhaaret Olding, Præst i 34 Aar, i Østerop (Østrup) tilforne i 5 Aar .. Enkemand. Hr. Christens Fader i Heszelager. En Søn, Hr. Niels, er hans Medhjælper; var Medhjælper i Nykøbing paa Falster. Foruden de foran nævnte har han (følgende) Sønner: 1) Christoffer, Skriver paa Tranekiar Slot 2) 1 til Lubeck 3) 1 hiemme 4) i Odense Skole. 1 Dater haffuer Degnen, 1 ygift"
"Aar 1603 den 29de December, Onsdag for Nytt Aars Dag, døde Hr Hans i Skamby, 80 Aar gammel; hans Søn Hr. Niels, Medhjælperen blev hans Efterfølger".

Ole Nielsen Bang har jeg ikke umiddelbart noget på.
mvh
HansRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 10/08/08 22:25 af Hans Nørgaard.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af:

Dato: 10/08-08 22:41

På Jacob Madsens tid var der også en Niels Bang i Klinte:
1590: "Hr. Niels Bang, Sleffred. 57 Aar gammel. Præst der i 30 Aar, blev Provst Aar 89 den 13de Juli. Broder til Nils Bang i Bogense".
mvh
Hans
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 10/08-08 23:48

Super, - med de forbehold der ligger i at denne linje ikke er nævnt af Frits Schönwandt, må forbindelsen dermed regnes for godkendt.
Den figurerer trods alt i anetavler for berømte danskere side 58, og jeg har også set Henrik P. Jensen omtale den.

(Ole Nielsens linje var ikke specielt vigtig og er nu slettet)

Tak for hjælpen og hej igen smiling smiley

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 10/08/08 23:49 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: Henrik P. Jensen

Dato: 11/08-08 18:45

Finn

Tak for E-mail invitationen til at deltage i denne tråd. Desværre behandlede Frits Schönwandt ikke de Bang'er, som spørges til i denne tråd (jeg har lige læst begge artikler igennem en ekstra gang).

NIELS BANG - FAR TIL HANS & CLAUS
Meget spændende citater fra Jacob Madsens visitatsbog - tak til Hans for dem. De placerer, som Hans også skriver, Hans Nielsen Bang og Claus Nielsen Bang som brødre - h.h.v. født o.1522 i Skamby og o.1537. De var altså sønner af en "Niels", som var bosat i Skamby (jf.Jacob Madsen).

S.V.Wiberg har tilsyneladende haft adgang til visitatsbogen, for han nævner i 1870'erne ("Almindelig Dansk Præstehistorie") samme fødeår for Hans og Claus og gør dem til brødre. Her bliver brødrene gjort til søn af Niels Bang, som o.1522 var sognepræst i Skamby (Skam herred, Odense amt). Noget tyder på, at Wiberg ikke havde anden "historisk" dokumentation på, at faderen var præst end det forhold, at Jacob Madsen skrev "født samme Steds". Wiberg nævner allerede o.1537 en ny præst på stedet, som allerede døde 1543 og derfra en ny præst, som døde 1556, da Hans Nielsen Bang overtager embedet. Begge de mellemliggende præster kunne f.eks. være stedfædre, som giftede sig med Niels Bangs enke (brødrenes mor) - det var meget almindelig måde at sørge for en eventuel efterladt præsteenke på.

Claus Bang (f. o.1537) synes dermed at være født omkring faderens død.

NIELS BANG - SØN AF OLUF BANG?
F.E.Hundrup skriver så samtidig (1875) med Wiberg sit værk, og meget tyder på, at han ikke har haft adgang til alle Wiberg's oplysninger, for han blander en helt masse oplysninger sammen. Han skriver, at Oluf Bang havde sønnen "Niels Olufsen Bang, 1503, død 1558 i Bogense. Sognepræst i Gudme og Oure Herred. Senere i Klinte og Grindløse. Sognepræst i Skamby og provst i Skamby Herred".

Læser vi i Wiberg, så nævnes der slet ingen Bang-præster overhovedet i Gudme eller Oure (bemærk at Hundrup skriver "Herred"). Derimod nævner han lidt under Ore sogn (Skovby herred, Odense amt), hvor der faktisk først nævnes en "Niels Olufsen Bang" efterfulgt af en "Niels Nielsen Bang" og begge skal senere være blevet præster h.h.v. "c.1522" og "1558" i Klinte. Så noget tyder på, at der et eller andet sted findes et notat, som taler om en præst ved navn "Niels Olufsen Bang", som både Wiberg og Hundrup havde adgang til. Noget tyder på, at det har været det samme, for Wiberg citerer et sted: "Oure og Gudme" - sammenligner det med geografien og når til den konklusion, at notatet må handle om Ore. Under Klinte sogn nævner han noget af sin frustration over notatet og nåede ikke at finde en løsning, men synes, at han sad med mere, der pegede i en anden retning, så resultatet blev, når Wiberg skulle fortsætte i Klinte-Grindløse sogn, så bliver hans foretrukne løsning, at den første præst "Hans" (Død 1558) og han efterfølges af sin søn "udenfor Ægteskab" Niels Hansen Bang (o.1532-1608) i 1558.

FS har igennem samtidige kilder dokumenteret, at sognepræst Niels (Hansen) Bang (o.1532-1608) i Klinte var uægte søn af Hans Bang (rådmand i Bogense) og placeret sidstnævnte som en formodet søn af Niels Bang (nævnes 1474). Så heller ikke her har Hundrup ret, og Wiberg gjorde klogt i sit valg omkring Klinte.

Det er også lidt underligt, at dette notat placerer en Bang i Oure og Gudme sogne, som ligger i Svendborg amt (Gudme herred) - altså helt i den modsatte side af Fyn i forhold til der, hvor alle andre samtidige Bang'er opholder sig. Det er forståeligt, at Wiberg hellere ville placere personen "Niels Olufsen Bang" tættere på Middelfart.

Selve Oluf Bang (g.m. Anna Slet) tillægges af Hundrup en hel masse spændende oplysninger, men problemet er bare, at ingen af dem hører hjemme hos ham. Nyere forskning udført af Fritz Schönewandt (herefter kaldt FS) viser, at man kun om ham ved, at han 1521 nævnes som borgmester i Middelfart. Resten af oplysningerne gælder hans brodersøn af samme navn (Oluf Bang), som døde ugift.

Det er lidt påfaldende, at navnet Oluf slet ikke gik i arv i efterslægten på "Skamby-linien". Det kan der være mange grunde til, men én af dem kunne være så simpel, at Niels Bang ikke var søn af Oluf Bang.

Når vi så taler om den anden Bang-linie ("Skamby-linien"), så taler vi her om en stamfar (Niels Bang), som allerede o.1522 var sognepræst der. Kan han være en "Olufsen"? Tja, rent tidsmæssigt kan vi vel ikke helt udelukke det - det afhænger af, hvor gammel Niels Bang i Skamby var.

NIELS BANG - GEOGRAFISK HINT?
Reelt set så har vi ikke ret meget faktuelt - vi har nogle fornavne (Niels, Hans og Claus) - og vi befinder os i Skamby sogn (Skam herred, Odense amt). Måske er det derfor, at FS ikke skriver noget om denne gren, fordi han ikke kunne finde et troværdigt link.

Skal vi spekulere lidt, så er det vel interessant, at Skam herred også indeholdt Klinte og Grindløse sogne - det kunne indikere, at der kunne være et "fjernt" slægtsskab med "Sleffred" sønnen Niels Bang, som nævnes 1590 og som stammede fra Bogense. Skamby var nabosogn til Grindløse sogn - alle 3 sogne var nabosogne til Skovby herred, som rummer Bogense. Her boede slegfredsønnens far Hans Nielsen Bang i 1544, men ellers nævnes denne tilbage til 1522, hvor denne boede i Vends herred - naboherredet til Vends herred, hvor vi finder Middelfart (og Oluf Bang).

Det er ikke urimeligt at formode, at sognepræsten Niels Bang kan have været en slægtning til Hans Nielsen Bang i Bogense. Sidstnævnte synes at have været fremtrædende og en formuende mand, så han kan have hjulpet en slægtning til et embede. I slutningen af 1520érne var denne notar hos biskopperne i Odense, men hvem, der hjalp hvem, afhænger helt af, hvor gammel Niels Bang i Skamby er. Problemet synes også at være, at Niels Bang i Skamby levede en generation før Niels Bang i Grindløse-Klinte. Så hvem trak hvem mod øst fra Vends herred?

NIELS BANG - SØN AF HANS BANG?
Ud fra brødrenes navne (Hans & Claus) er det mest nærliggende at tro, at Niels Bang var en søn af en "Hans Bang" fremfor en "Claus Bang" - farfar opkaldes før morfar.

(1) Farfaderen til Hans Nielsen Bang i Bogense, var Hans Bang, som nævnes 1460-70 i Vends herred, man han virker lidt gammel.
(2) Den næste Hans Bang, der kunne passe, var borgmesteren, som nævnes 1522 i Middelfart (året efter Oluf Bang), og som formodes at være identisk med Hans Clausen, der nævnes 1503, 1504 & 1507. Sidstnævnte er ikke en urimelig antagelse, for Hans Bang havde (jf. FS) flere sønner, der iblandt 2 sønner, som døde voksne 1522 og en søn (Peder Bang), som 1525 blev sognepræst i Middelfart. Rent tidsmæssigt, kunne Niels Bang i Skamby godt være en bror til disse eller søn af borgmester Hans Bang i Middelfart. Problemet er bare, at denne havde en søn Niels Hansen Bang, der var rådmand i Middelfart. Så dermed er han udelukket som mulig far.

NIELS BANG - SØN AF CLAUS BANG?
Det er rigtigt, at Carl Langholz skriver (s.58 & 59) "Niels (Clausen?) Bang" om sognepræsten i Skamby og skriver hans far som "Claus Nielsen Bang" - den samme person "Claus Bang", som FS anfører som far til borgmestrene Hans og Oluf Bang i Middelfart. Desværre forklarer CL ikke, hvordan han er nået til den konklusion.

Det usikre moment er, at "Claus Bang" heller ikke hos FS er en historisk dokumenteret slægtsled, men derimod et opdigtet led, som alene beror på det forhold, at FS formoder, at Hans Bang, der nævnes 1522, er identisk med den "Hans Clausen", som nævnes 1503 m.fl. Men det er rimeligt at antage, at brødrene Hans og Oluf Bangs far ("Claus Bang"?) formentlig har været en fremtrædende borger i Middelfart, siden 2 sønner bliver borgmestre der.

Hvis CL har fat i den lange ende her, så er Niels Bang i Skamby altså født senest o.1475/85 (CL foreslår o.1480). Dermed en midaldrende mand på mindst o.35/45 år gammel, da han o.1522 blev far til Hans Bang og mindst o.50/60 år gammel, da han bliver far til Claus.

Jeg har år tilbage været i længere brevkorrespondance med Carl Langholz - og hans teknik er meget at bygge en formodet sammenhæng op ud fra, hvad der var typisk i samtiden (opkaldelse, godsvandringer, ægteskab mellem nært beslægtede, gætte fødeår, o.s.v.). Hans bog er propfuldt med gæt på fødeår - og sammenligner personer, som forekommer flere gang i hans bog, så vil ofte opdage, at han kan have skrevet forskellige gæt på samme person. Jeg fik faktisk et eksemplar forærende af hans anetavle over ... lige da den udkom. Derfor vil jeg ikke lægge mere i det, end at det var Carl Langholz bud, men at han næppe har haft bevis på, at "Claus Bang" også var far til Niels Bang i Skamby, men at det er et RENT gæt.

Han har ikke kunnet finde en passende Hans Bang, så blev det til Claus Bang, hvis man gættede på det rigtige fødeår og gik ud fra, at en yngre søn sagtens kan være opkaldt efter farfaderen - netop fordi vi ikke kender hele søskendeflokkens navne, så kan der have været en ældre søn Claus, som bare er død som lille inden o.1537.

CL's forslag betyder, at Niels Bang i Skamby o.1522 var en middelaldrende mand - eller ældre - som på det tidspunkt i en længere årrække havde været gejstlig (katolsk) - i modsætning til sine (ældre?) "brødre" (Hans & Oluf) i Middelfart, som valgte faderens næringsvej. Måske har Niels Bang som dreng ganske kort været hos sin "farbror" Mathias Bang, der 1461-84 var præst i Asperup sogn (Vends herred). Niels Bang kan i en længere årrække derfor har levet som ugift, men i kølvandet af reformationen, er blevet gift (f.eks. med sin husholderske) og så er familien begyndt at blomstre med flere børn. Endelig så får "Claus Bang" så også en søn ved navn Niels blandt sine sønner, som kan være opkaldt efter farfaderen Niels Bang, som nævnes 1435. Som jeg kender CL, sådan ville han have tænkt for at retfærdiggøre sit valg.

NIELS BANG - ER OLUF BANG HELT UDELUKKET?
Problemet ved CL's forslag er, at vi ikke ved, hvor gammel Niels Bang reelt set var, så vi kunne vel prøve at gætte på noget andet, som et eksperiment.

Hvis vi fastholder, at Niels Bang o.1522 har været en voksen mand, så kunne han også være født så sent som o.1490/1500 og være en fætter til brødrene Peder og Niels Bang i Middelfart (sønner af Hans Bang). Og skal det passe, så er Oluf Bang det mest oplagt bud som far. Vi ved kun om ham, at han var borgmester i 1521 - hans titel taget i betragtning, så er det rimeligt at antage, at han har været en midaldrende eller ældre mand på det tidspunkt. Dette gæt siger så, at Niels Bang o.20/30 år gammel blev far til sønnen Hans og o.45/55 år gammel blev far til Claus Bang.

HVIS der Hans Nielsen Bang i Bogense og Niels Bang i Skamby har haft noget med hinanden at gøre, så var det sidstnævnte, der gjorde førstnævnte en tjeneste, og trak den gren af slægten mod øst.

I 1547 nævnes "Povel Bangh, borgmester i Assens, Hans Bangh, byfoged i Middelfart, Jyrgen Bangh og Henrich Bang, brødre". Disse 4 mænd er reelt set de eneste mænd, som vi kan placere med sikkerhed som sønner af Oluf Bang - resten af Hundrups forslag er meget usikre.

Men at "broderen" Niels Bang ikke nævnes på dette tidspunkt, kan vi så forklare ved, at han er død senest 1543, hvor den næste nævnes som præst i Skamby - måske allerede død o.1537. Ligesom det underlige forhold med, at et notat placerer en Bang i Oure og Gudme sogne i den modsatte ende af Fyn, som ikke bliver der, kan forklares ved, at han hellere ville tættere på sin hjemegn, så det blev til Skamby (og ikke Klinte-Grindløse).

Faktum er vel, at Hundrup foretog et kvalificeret gæt, hvor han forsøgte at få flere oplysninger til at gælde samme person. Vi ved, at han gik for langt, og hans tankegang har det imod sig, at han har rodet godt og grundigt rundt i det i de ældste slægtled og især om Oluf Bang, så hans troværdig lider en del.

Hvis skiftet skal være sket fra "c.1532" (jf. Wiberg's noter) og Niels Olufsen Bang skal være død 1558, så løber vi ind i problemer: 1) sønnen Hans opgives som født i Skamby (jf.visitatsbogen - det har han nok selv fortalt præsten); samt 2) "Niels Olufsen Bang" skal så i en længere årrække har været sat fra bestillingen, hvis der 1543 var 2 andre, som nævnes som h.h.v. afgående og ny præst i Skamby; 3) Ligesom vi får et problem i forhold til det, at 4 brødre nævnes sammen i 1547 - hvorfor var Niels Olufsen Bang så ikke med? 4) at "Niels Olufsen Bang" er død i 1558 kunne være en sammenblanding af, at slegfredsønnen Niels Bangs far (Hans) formentlig døde i Bogense; 5) og endelig at "Niels Olufsen Bang" i Skamby ikke blev efterfulgt af sønnen "Niels", men af sønnen "Hans".

Så længe dette "NOTAT" ikke kendes i sin originale form, så er der for mange forhold, der gør Hundrups forslag usikkert, så det bedste GÆTVÆRK er vel det, som Carl Langholz har udført. Wiberg har åbenbart også vurderet notatet som mindre troværdigt.


KONKLUSION
... ja, det blev vist til rigelig meget "frem og tilbage", "op og ned", o.s.v. ... jeg håber alligevel, at det hjalp lidt på vej.

Den reelle og "kolde" konklusion er, at vi (indtil nu) ikke har noget BEVIS på, hvem der var far til Niels Bang i Skamby - alt andet er spekulationer og formodninger (især mine herover) - men vi kan vel tillade os at sige, at han sikkert var beslægtet med Bang-slægten i Vends herred.


De bedste hilsner
Henrik P. Jensen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 11/08-08 21:01

Hej Henrik

Mange tak for de fyldige grublerier, som det nok vil tage nogen tid at tygge igennem...

Du sikkert været der,- men selvom det lyder lidt skørt må jeg alligevel spørge om du har overvejet muligheden af at Niels (Clausen?) kunne være identisk med den meget ubeskrevne Niels B. af slægten fra Assens g. med Margrethe Bangs?

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-Laurvigen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af:

Dato: 12/08-08 04:23

Jacob Madsen har gode oplysninger om Niels Bangs hustru i Bogense

"Aar 1595 den 26de April, Løffuerdag for 1ste Søndag e Paaske, Kl 5 Morgen døde Mette, Per Hegelunds Dater i Ripe, Niels Bangs Hustrue, . Aar 1595 den 30te April, den Onsdag Mette S. Niels Bangs bleff begraffuet, vissiterede Jeg. H Nils prædiket ved Mettes Begravelse ..... Waar der aff Othensze Mette og Marine Mule; Karine min Hustrue kom did Tirsdag; Hans Frisis Hustrue; aff Asnes Villem Bang, Oluff Lang, begge Borgemester, Niels Mad; aff Horsznes Morthen Lerche, Mange Præster"
mvh
Hans
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af:

Dato: 12/08-08 04:37

Biskop Madsen skriver at han "Aar 1589 den 21de Januar var vdj Bogense till Hr Christens Bryllups i Heszelager". Ifølge "Series Pastorum" i Hesselager kirke var "Kristen H. Skamby" præst i Hesselager 1578-1629.

Omkring Niels Bang c 1522 har jeg ikke endnu kunnet spore noget dokument, der omtaler ham. I Adkomstregistreringen er ingen dokument fra Skamby 1522, ej heller i Christian II registre 1513-23 (FYN) (RA). - Ifølge Frederik I's Registre fik 28. august 1527 Hans Bangh presentatz paa Asperuppe och Roersløff ....
mvh
HansRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 12/08/08 04:57 af Hans Nørgaard.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 12/08-08 13:18

Hej Hans

Endnu engang tak for dine værdifulde bidrag.

Det var interessant at Niels Bangs Hustru var Mette Pedersdatter Hegelund, helt sikkert noget at gå videre med.

Mette og Marine Mule af Odense må givetvis være Fru Mette Kotte, gift med Hans Mule, og ældste datter Maren, som var gift 1. med Domprovsten i Ribe Caspar Mule.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 3 gang(e). Sidst ændret 02/10/10 01:35 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Ejvind Rasmussen

Dato: 12/08-08 18:22

Hej
Jeg vil lige deltage med et par grublerier om Bang slægten, Jeg har en slæægtsbog af Jens K. Noe Sognepræst i Tirstrup: Han skriver om Bang slægten, den gren som er mine aner; Hans Bang muligvis søn af byfogeden i Odense "Niels Bang" .Han nævnes første gang i 1469 som nærværende på Vends Herredsting. Han boede lige uden for middelfart og må have været rådmand eller borgmester i Middelfart. J.K.Noe nævner at han har 3 sønner Peder Hansen Bang, oluf Hansen Bang som begge var borgmester i middelfart, og Niels Hansen Bang nævnt i rusttjensteliste fra 1511,boede i Bogense, han søn Niels Nielsen Bang født udenfor ægteskab ca, 1532, blev kaldet til sognepræst i Klinte/grindløse 1558, gift med Cathrine Knudsdatter, hans søn Hans Nielsen Bang, over tog faderens embede i 1608, og blev som faderen Provst i Skam Herred, han var gift med en datter af *.
Og så har han en ny Hans Nielsen Bang født 1523 i Skanby død den 29/12 1603, hans søn * Niels Hansen Bang blev også præst i Skamby hvor han døde ca 1648,
Desvære har Jens K, Noe ikke været god til at angive sine kilder, men med det sammenfald af navne så er det ikke så sært at det har været og er svært at få styr på denne Bang slægt.
mvh Ejvind
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af:

Dato: 13/08-08 08:32

Jeg har faktisk i brevbøger, tegnelser og registre fra 1500 og frem kopi af forskellige dokumenter til Bangslægternes historie, så efterhånden som jeg "falder" over dem vil jeg lægge dem ud på [www.fynhistorie.dk]
mvh
Hans
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 13/08-08 10:59

Hej

Jeg har måtte hjælpe en bekendt med Windows-installation m. m. og har heldigvis fået tømt hjernen for Bang-hovedbrudet for en stund.
Slægten får indtil videre lov at ligge ved Henriks bemærkning om at den "sandsynligvis er en del af slægten fra Vends".

Tak til Hans for dokumenterne, der som sidegevinst fik sat skub i det gamle Hegelund-hængeparti.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-Laurvigen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: dd08200

Dato: 16/08-08 06:15

Må jeg spørge, om de to nævtes far, som må hedde Niels Bang, er bror til de to brødre Hans og Oluf, der begge var borgmestre i Middelfart og hos Fritz Schönwandt har en beregnet, ikke kendt far - Claus Bang.
Mange hilsner
Hanne Thøgersen
www.hannet.dk
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: dd08200

Dato: 16/08-08 06:25

Jeg er flere stedet stødt på angivelse af, at moderen til slegfredssønnen Niels skulle være Anne Clausdatter Halvbjørn. Hun er meget yngre end ægtefællen Hans Bang (død 23.1.1560). Jeg har svært ved at tro, at det var hende, der levede papirløst med Hans Bang, mens har stadig havde en gejstlig (katolsk) karriere, boende i Fjelsted - iflg Fritz Schönwandt. Har nogen lyst til at kommentere på dette.
Mange hilsner
Hanne Thøgersen
www.hannet.dk
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af:

Dato: 16/08-08 07:37

Hej Hanne
I Kongens rettertings dombøger (RA) findes en sag
Nr. 624 ? Odense 07.06.1547
Dombog 5, Fol. 143V-144V
Per; Simon Christensen; Hans Als; Rasmus Basse
(gejstlig; borgerlig ? Middelfart; Middelfart; Middelfart;
Middelfart) mod Hans Bang (borger ? Bogense)
Kirkelige forhold (ejendom, kirkegods, arv, forlening)
? Kongen fraværende; 20 fraværende fra rådet
? 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne
havde nogle gårde og noget altergods i forlening, der
var lagt til Skt. Anne Alteret af Morten Bang, skønt
sagsøgerne mente, at de var arvinger til godset.

Jeg ved ikke om denne sag er brugt i forbindelse med studiet af Bangslægterne, men ellers var det da et sted jeg ville lede med de spørgsmål du rejser. Jeg har mange sager fra dombøgerne i rettertinget, men desværre sprang jeg denne over.
mvh
Hans
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: Henrik P. Jensen

Dato: 16/08-08 12:01

GÆSTERNE VED METTES BEGRAVELSE
Interessant med gæsterne ved Mette's begravelse i 1595. "Mette og Marine Mule" er sikkert mor og datter, d.v.s. Mette Lauridsdatter (Kotte) og Marine Mule (nu i sit andet ægteskab Mads Knudsen Skriver). "Hans Frisis Hustrue" må have været identisk med Else Olufsdatter Bager - datter købmand Oluf Nielsen Bager og Margrethe Clausdatter (Hvidbjørn). "aff Asnes Villem Bang" må være identisk med Willum Bang, der var gift med Barbara Mule (d.v.s.også en datter af førnævnte Mette Kotte). "Oluff Lang" kender jeg til, men hans aner er vist ukendt, men han var gift med en Johanne Jacobsdatter fra Odense. "Niels Mad" er svært at placere yderligere, men han kan have været en bror til biskoppen selv. "aff Horsznes Morthen Lerche" - kan jeg ikke placere, men på Fyn findes på dette tidspunkt en Lerche slægt i Nyborg. Iøvrigt var biskop Jacob Madsen's moster mormor til Mette Pedersdatter Hegelund, så han selv forrettede dermed sin kusines datters begravelse.

Else Olufsdatter Bager var en kusine til Mette Hegelunds mand gennem hans mor. Den "massive" opbakning fra Mette Kotte og hendes 2 døtre er svær at forklare - men Mette Kottes svigermor Anne Bang var datter af Jens Bang og Else Grott i Assens. I mine noter har jeg indtil nu haft placeret Jens Bang som en bror til Niels Bangs far (Hans Nielsen Bang) - denne tanke kunne finde sin bekræftigelse blandt gæsterne her. Det betyder, at Niels Bang blev ledsaget til begravelsen af sin kusines svigerdatter og 2 af dennes døtre.

ANNE CLAUSDATTER (HALVBJØRN)
Det må være en fejl, hvis hun nogen steder anføres som mor til "slegfredsønnen" Niels Bang (o.1532-1608), senere sognepræst i Klinte. "Slegfred" betyder jo at barnet er fået med en "frille". Jeg har svært ved at forestille mig, at en borgerdatter først levede som "frille" og dernæst er blevet gift med ham. Kronologisk set er der også grund til at sætte spørgsmålstegn ved sagen. Anne's søster Margrethe opgives som værende født 1536, så Anne har været en meget ung pige o.1532, at faderen - en rådmand i Bogense - ville synes, at de var helt fint, at hans datter levede papirløst med en biskoppelig notar. Anne Clausdatter (Halvbjørn) har helt sikkert, som FS skriver det været gift med Hans Bang, men det er sket EFTER slegfredsønnens fødsel, men hun har ikke været moderen til barnet, men det har en "frille" (en anden kvinde).

METTE HEGELUNDS MAND - NIELS BANG
F.E.Hundrup placeret ham som søn af Hans Bang i dennes ægteskab med Anne Clausdatter (Hvidbjørn) og dermed som en yngre halvbror til slegfred-sønnen. Mette's mand var jo rådmand i Bogense, så den "ægte" søn er altså fulgt i faderens fodspor. Samme opfattelse fremfører FS i sin artikel om Bang-slægterne.

FS nævner faktisk en Morten Bang i Middelfart i 1564, men tilsyneladende ikke lige den lille detalje, som dokumentet fra 1547 nævner, nemlig at borger Hans Bang i Bogense havde snuppet noget gods, som Morten Bang havde givet til kirken i Middelfart. Umiddelbart kunne den i 1547 nævnte Morten Bang være en afdød ugift bror til Hans Bang, nu i Bogense, som derefter fik lidt interesse i broderens dispositioner.

NIELS BANG (ASSENS) OG NIELS BANG (BOGENSE)
Ja, der er unægtelig alt for mange Niels Bang'ere og så gælder det om at holde hovedet koldt. Den ubeskrevne "(Niels Bang) antagelig gift med Margrethe Bangs" kan ikke være identisk med Niels Bang, g.m. Mette Hegelund. Førstnævnte anfører FS som søn af Jens Bang i Assens og dermed som farbror til Anne Clausdatter (Halvbjørn), som var mor til Niels Bang i Bogense (gift med Mette Hegelund).

NIELS BANG (SKAMBY)
Iflg. CL er det Niels Bang i Bogenses far Hans Nielsen Bang, der 1527 "presentatz paa Asperuppe och Roersløff ....". Jeg tror ikke, at den oplysning hjælper os videre med at finde Skamby-præstens ophav (interesant er oplysningen dog om Hans Bang).

DEN UBESKREVNE NIELS BANG
Jeg synes, at den ubeskrevne Niels Bang fra Assens er et interessant forslag til at være identisk med Niels Bang i Skamby. Problemet i denne tankegang er vel bare oplysningerne om slotsskriveren, som FS i sin første artikel placerede hos Bang-slægten i Vends herred, men senere måtte flytte ham til Assens-slægten.

Slotsskriveren Christoffer Bang kaldes 1563 for "Christoffer Nielsen Slodzskriffuer paa Skanderborg", og denne giver 1599 afkald på en gård i Assens, som han hævder at have fået udlagt i gælds betaling efter sin afdøde broder Jens Bang. Meget tyder altså på, at disse 2 brødres far "Niels Bang" var bosat i Assens og ikke var sognepræst i Skam. Christoffer Bang var iøvrigt gift med Kirstine Clausdatter (Halvbjørn), d.v.s. hans kusine.

Iøvrigt tyder noget på, at Niels Bang i Skamby døde med meget unge sønner, og at hustruen blev gift med efterfølgerne i sognet - så det er vel ikke tænkeligt, at hun så vil være blevet kaldt "Margrethe Bangs"

BRØDRENE HANS OG OLUF BANG
Ja, det er rigtigt, at CL bringer den tanke på banen, at Niels Bang i Skamby var bror til brødrene Hans og Oluf Bang. Tanken er ikke umulig, men vi må vel stadigvæk indrømme, at vi ikke rigtig har frembragt argumentET for, at det er mere rigtigt. Ligesom vi kan finde på andre forslag, som man også kan argumentere for.

JENS K. NOE
Jeg har lidt svært ved lige at finde ud, hvem årstallet 1469 klistres på - "Hans Bang" eller "byfogeden i Odense Niels Bang".

FS skriver i sin artikel, at borgmester Hans Bang i Middelfart, som nævnes 1522 måske var identisk med den Hans Clausen, som nævnes 1503, 1504 & 1507 - ligesom betragtes som bror til den Oluf Bang, som nævnes 1521 som borgmester smst. (gift med Anna Jensdatter Slet).

Borgmester Hans Bang i Middelfart anfører FS så som far til brødrene Peder, Oluf og Niels. Den første blev præst i Middelfart, den næste blev klerk i Rom og den sidste blev rådmand i Middelfart.

FS og JKN er enigeom Hans Bangs sønners navne, men de er uenige om borgmester Hans Bangs fars navn - J.K.Noe skriver "muligvis søn af byfogeden i Odense Niels Bang". Denne Niels Bang er vel helt ny i denne tråd. Hvem er han og hvad ved vi om ham?

Det andet nye fra J.K.Noe er vel, at der i en rustningsliste fra 1511 nævnes en Niels Bang. Hvad står der egentlig om ham dér? Kaldes han "Hansen" eller gætter Noe på, at han identisk med Hang Bangs søn af samme navn? Nævnes denne Niels Bang i 1511 i Bogense?


De bedste hilsner
Henrik P. JensenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 16/08/08 12:08 af Henrik P. Jensen.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af:

Dato: 16/08-08 12:14

Hej Henrik
Hvis du bruger mit link til min kildesamling vil du se, at ingen Niels Bang optræder på rostjenestetaksationen 1511. Jeg har lagt originalen fra kong Christierns og kong Hans's tegnelsesbog på nettet. Der er mange gode grunde til at gå langsomt frem, der er vist i det meget skrevne om Bangerne af og til sneget sig en myte ind som ikke lader sig efterspore. En pastor Niels Bang i Skamby er muligvis en "Wiberg opfindelse". Madsen skriver at Hans Nielsen Bang er født sammesteds dvs Skamby.
I et tingsvidne om afhændelsen af et hus i Assens 1560 står der : var Povel Bang, Borgemester i Assens og Forstander for Vor Frue Tiders Gods tilstede paa Assens Bything, hvor han fra sig og alle sine Efterkommere, tilskjødede til Jørgen Bang, en Søn af Sl. Borgemester Jens Bang, et Huus og en Jord..."
mvh
HansRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 16/08/08 12:37 af Hans Nørgaard.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: Henrik P. Jensen

Dato: 16/08-08 15:05

Hej Hans

Tak fordi du lige minder mig om dit link - det glemte jeg i forbifarten at få kigget på. Det ser RIGTIG spændende ud alt sammen - lækkert.

NIELS BANG (SKAMBY)
Jeg er enig med dig i, at vi meget vel måske endda kan nå til det punkt, at vi faktisk bliver nødt til at drage Wibergs udmelding i tvivl, om der var en præst i Skamby, som hed Niels Bang. Indtil videre et det kun Wiberg, der nævner ham, og han kan godt være en "opfindelse", som du skriver. At når sønnen af biskop Jacob Madsen anføres som født i Skamby, så drager han konklusionen, at så var der også en præst sammesteds af det navn. Det er faktisk det, som jeg er inde på i mit første indlæg herover, da jeg skriver: "at Wiberg ikke havde anden "historisk" dokumentation på, at faderen var præst end det forhold, at Jacob Madsen skrev "født samme Steds" ..."

Meget interessant, at du så har fundet en Bertel Iebsen som præst i Skamby i 1511. Dermed kan vi vel sige, at en evt. "Niels Bang" i hvert fald ikke kan have siddet i embedet tidligere end på dette tidspunkt.

Men hvis vi antager, at Wiberg ikke har anden dokumentation end biskoppens visitatsbog, så efterlader det også med spørgsmålet, hvordan vi skal forstå oplysningen om, at Hans Bang er født i Skamby? Boede faderen bare ved hans fødsel i sognet? Eller vover vi også at stille spørgsmålstegn ved biskoppens notater og antyder, at han har misforstået noget? - han har jo trods alt selv talt med Hans Bang - formoder jeg.

En af de mere vovede forslag kunne jo så blive, at brødrene Hans og Claus, der begge blev sognepræster, f.eks. kunne være brødre til rådmand Jens Bang i Assens og skriveren Christoffer Bang. At den ubeskrevne Niels Jensen Bang (gift med Margrethe) en kortere periode har været tilknyttet i Skamby, men alligevel har haft sin faste bopæl i Assens, hvor både faderen og sønnen af samme navn var med i borgerrepræsentationen. Men tanken virker lidt "tyndbenet".

OLUF LANG & HANS LANG
I dine kildecitater blev jeg lige opmærksom på, at der jo 1531 var en trætte mellem "Elsze Bang wtii Asszens oc hendes mettarffuinge" (Else Grott gm.Jens Bang) og så "Hans Lang, borger ther sammesteds". Stridens anliggende var "Naxstrup marck". Ved du, hvor det ligger henne?

Se også Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering, hvor Hans Lang 1528 & 1532 også kaldes rådmand i Assens.

Formentlig var denne borger Hans Lang en slægtning - måske far/farfar - til den Oluf Lang, som blev borgmester i Assens, døde før 1616 (skifte 1624). Måske hjælper det også til en forståelse af, hvor Oluf Lang 1595 optræder i følget ved Mette Pedersdatter Hegelunds begravelse - hende, der var gift med Niels Bang i Bogense. Hvis Else Grott og Hans Lang i 1531 har kæmpet lidt om fælles arvegods, så kunne det være endnu en indikation af, at Niels Bang i Bogense var "nært" beslægtet med Jens Bang (eller dennes hustru) i Assens, når der 1595 optræder en Oluf Lang i følget ved hans hustrus begravelse.

De bedste hilsner
Henrik P. Jensen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af:

Dato: 16/08-08 16:25

Borgmester i Assens før Jens Bang, Beril Pedersens datter ??? blev ifølge historikeren Holger F. Rørdam gift med Jørgen Lang, borger i Assens. Jeg har lagt et par sider ud af en artikel H.F. Rørdam skrev i 1865 om Assens på Christian II, Frederik I og Christian III's tid. Der omtaler Bang i Assens.

Du får også lige dette notat om Christoffer Bang, forfattet af pastor Crone i et manuskript om Gråbrødre kirke i Odense (Litterære Samlinger. LAO). "Afridset i Bircherod Notæ men uden mandens og konens billeder, der var udhugne. "I Choret en Liigsten med Underskrift: Her liger begrafen erlig oc velact Mand Christopher Bang, Vicarius udi Othense, hvilchen som døde Anno 1599 den 6 Decembris; med sin kiere Hustrue Kirsten Klausdaater, som døde Anno 1624 den 22 Martii; med theris Børn Gud gifve dennem alle en glædelig Opstandelse".
Fra Vedel Simonsen citerer Crone Omdenne Mand som var Stiftsskriver; hans Svigermoder var Karine Kotte. Han blev indskreven ved Wittenberg Universitet 16.5. 1556. Han blev begraven 2den Søndag i Adv (9.12)" Den sidste oplysning har han fra Eiler Brockenhuus's kalenderoptegnelser.
mvh
HansRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 16/08/08 18:53 af Hans Nørgaard.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558, en fejl men hvad så?

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 16/08-08 21:16

Henrik P. Jensen skrev:
-------------------------------------------------------
> En af de mere vovede forslag kunne jo så blive, at
> brødrene Hans og Claus, der begge blev
> sognepræster, f.eks. kunne være brødre til rådmand
> Jens Bang i Assens og skriveren Christoffer Bang.
> At den ubeskrevne Niels Jensen Bang (gift med
> Margrethe) en kortere periode har været tilknyttet
> i Skamby, men alligevel har haft sin faste bopæl i
> Assens, hvor både faderen og sønnen af samme navn
> var med i borgerrepræsentationen. Men tanken
> virker lidt "tyndbenet".

Muligvis tyndbenet, men alligevel påvist med rimelig sandsynlighed, og kronologisk virker det fornuftigt. - spændende tanke.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-Laurvigen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: dd08200

Dato: 23/08-08 00:07

Til alle I meget kyndige og ihærdige slægtsforskere:

1. HPJ skriver 16/8: FS nævner faktisk en Morten Bang i Middelfart i 1564, men tilsyneladende ikke lige den lille detalje, som dokumentet fra 1547 nævner, nemlig at borger Hans Bang i Bogense havde snuppet noget gods, som Morten Bang havde givet til kirken i Middelfart. Umiddelbart kunne den i 1547 nævnte Morten Bang være en afdød ugift bror til Hans Bang, nu i Bogense, som derefter fik lidt interesse i broderens dispositioner.

FS skriver om sagen fra 1547 at det drejer sig om gods indstiftet af Matts Bang. Denne Matts Bang kan være lig den Mathias Bang, som FS indsætter i slægtstavlen som bror til en antaget Claus Bang og Hans Bang i Indslev. Tavlen passer så vidt som parterne i sagen i 1547 er Hans Bang, sønnesøn af Hans Bang i Indslev overfor sønnesønner af den sansynlige Claus Bang. Sagens udfald er, at godset deles i 3 ejendomsbreve, hvor sønnerne af Oluf Bang får en del, 2 af Hans Bangs sønner er med på en anden del (Oluf og Hans er i FS slægtstavle brødre og sønner af den antagne Claus Bang). Iflg. FS går indsigelsen ikke på,hvem der er de nærmeste arvinger, men på, at Hans Bang ikke længere er præst og at han har misligholdt godset.

2. Så vidt jeg kan se, har I stadig ikke fået placeret den Hans 'Olufsen' Bang, der er præst i Klinte indtil 1558 - der må vel være en forbindelse mellem ham og rådmand Hans Bang i Bogense, siden dennes slegfredssøn overtager embedet i Klinte.

Mange hilsner
Hanne Thøgersen
www.hannet.dk

www.hannet.dk
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 23/08-08 16:14

hej Finn!

Her er lidt til din hjemmeside:

Mads Hansen, f. ca. 1589, d. 1665; nævnt som rådmand i Assens 1634-1665; g. Gertrud Lauridsdatter, f. ca. 1620, d. c. 1675 (2g. Hermann Hermannsen Swollen, foged, derefter landtingshører, derefter kbmd), d.a. sognepræst i Vissenbjerg Laurids Andersen

Mads Hansen havde en søster, hvis datter var Anne Rasmusdatter, g. borgmester i Middelfart Claus Madsen (brugte ikke selv Bang-navnet). Dette ægtepar havde følgende børn:

1. Claus Clausen, f. 1618, d. 1648, sognepræst i Stenløse; g. Margrethe Jacobsdatter, d.a. den velhavende sgpr. til Viby Jacob Jacobsen og søster til biskop Laurids Jacobsen Hindsholm (1.g. 1632 Niels Olufsen, sgpr. til Stenløse, d. 1646; 3g. Jørgen Ottesen Seeblad, sgpr. til Stenløse, f. ca. 1618, d. 1660, s.a. Otto Kknudsen Seeblad og Abigael Hasebart; 4g. 1663 Jacob Eriksen, d. 1680, sgpr. i Stenløse)
2. Hans Clausen Bang, f. 1620, d. 1658, sgpr i Bogense 1646/47; g. Maren Hansdatter Buxen, (?d.a. forgængeren i Bogenseembedet)
3. Mathias Clausen Bang, f. 1623, d. 1667, rektor i Odense 1653, professor smst 1663; g. 1652 Anne Johansdatter, d.a. professor Johan Pouch i Ribe. (Svigerbørn: Thønnis Hansen, Jørgen Hansen, Hans Nielsen Borch, alle kbmd. i Odense )
4. Lorentz Clausen, rdmd i Middelfart; g. Karen Behrendt
5. Anne Elisabeth Bang; g. Abraham Rüdiger, apoteker i Nyborg
6. Lisbeth Clausdatter Bang; 1g. Mads Mortensen Lime, f. 1610, d. 1658, sgpr. i Middelfart; 2g. Johan Henriksen Gossmann, f. 1621, d. 1680, sgpr. i MiddelfartRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 23/08/08 16:42 af Carl Rosenberg.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 23/08-08 18:40

Hej Carl

Det er jo noget en overraskelse at min mest sikre Bang-forbindelse nu ser ud til at gå igennem Anne Rasmusdatter (Bang).

Hvad er kilden til dine oplysninger? Dækker den også oplysningerne om Maren Hansdatter Buxen, g. m. Hans Clausen Bang (f. 1620).

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-Laurvigen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 23/08-08 19:02

Hej Finn

Min kilde er een af de bedste kilder til det fynske rådsaristokrati, nemlig:

Svend Larsen's "Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede I og II

Og han bringer naturligvis mange flere yderst velunderbyggede oplysninger om Bang-slægten!

Svend Larsen nævner, at Anne Rasmusdatter forældre ikke er fundet, men kan være Rasmus Nielsen Bang og Mette

mvh
C. Rosenberg
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 23/08-08 19:54

Hej igen

Når man lægger alle oplysningerne sammen med skemaet over Bang fra Vends, ender Claus Madsen og Anne Rasmusdatter med at være fætter/kusine af 4. grad.

man kan godt blive lidt vanvittig af de Banger, så jeg skynder mig videre i teksten inden det rabler.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 02/10/10 01:33 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Carl Rosenberg-Desroses

Dato: 23/08-08 22:09

Hej Finn!

Svend Larsens doktordisputats "Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede I og II", udgivet af Odense Bys Museer 1965, er uundværlig for alle, der beskæftiger sig med fynsk rådsaristokrati.

mvh
C. RosenbergRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 23/08/08 22:10 af Carl Rosenberg.
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 23/08-08 22:44

Tak for tippet, den må jeg se at få lånt på et tidspunkt.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-Laurvigen
Valg:

Re: Niels Olufsen Bang 1503 - 1558? #LØST#, men nok ikke helt alligevel...

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 31/08-08 14:07

Hej igen

Som sagt så gjort, og efter at have læst "Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede, Svend Larsen, (Odense Bys Museer 1965), tavle XXX , Mads Hansen, side 132-135", er der ingen tvivl om at F.S. tager over hvor Svend Larsen stopper og omvendt.

Så hvis det skal være rigtigt, må man vel indtil videre nøjes med at betragte denne linje som en spindelinje af Bang-slægten fra Vends Herred.

Bogen om det fynske rådighedsdemokrati er i øvrigt lidt af en guldgrubbe.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 02/10/10 01:31 af Finn Holbek.
Valg:

Gå til side: 1 2 Næste

Aktuel side: 1 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.