Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Per Iuell

Dato: 23/02-08 08:36

Hei!
Jeg er stadig på jakt etter min 5-tipp-oldefar Jens Juel som i 1670/80-årene hadde tjeneste på slottet i København. Først i de kongelige staller, senere som livkarl for prins Frederik.
I kirkeboken for Holmens kirke har jeg funnet han og Johanna Jensdatter oppført som foreldre ved 4 barnedåper: Helene Juliane i 1676, Hedvig Sophie i 1677, Christian (som senere ble fogd i Norge) i 1679 og Frederik i 1683. Etter dette stopper alle spor.
Det er en liten mulighet for at han i 1683 slo seg ned i Frederikshald i Norge og senere i Bergen. Jeg er meget interessert om noen vet mer om dette.
Det er også uklart hvor han kom fra før tjenesten i kongens staller, muligens fra Norge.

Dersom noen vet noe om anene til Mathias Juel (Juul) som var rådmann og borgermester i Aalborg i slutten av 1600-årene, er jeg også interessert i dette, for Jens og Mathias var visstnok brødre. Jeg har forhørt meg ved det kommunale arkivet i Aalborg, men de vistte ikke annet enn at Mathias kom fra Norge.

Jeg ville blitt svært glad for ytterlige opplysninger!

Vennlig hilsen
Per Iuell, Asker, Norge.
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Birgitte Roger Hansen

Dato: 24/02-08 12:18

Hej Per Iuell

Prøv lige at se denne tidligere tråd

[www.dis-danmark.dk]

Der står noget om Mathias Juul.

Hilsen

Birgitte Hansen
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Vibek Bogner

Dato: 24/02-08 12:42

Hej Per.

er han mon identisk med Maleren Jens (Jørgensen) Juel Han malede det berømte billede af familien Ryberg Assens 1796-97.

Født i Balslev 1745 død i København 1802. ??????? (søg på google)

Vh. Vibek Bogner.
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Per Iuell

Dato: 24/02-08 13:56

Hei, og takk for innspill!

Nå fikk jeg noen årstall far Aalborg som jeg ikke kjente til fra før.

Nei, "min" Jens er ikke identisk med maleren, men de kan jo være i slekt. jeg har tenkt å prøve å finne ut av det en gang.

Vennlig hilsen
Per Iuell
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: MR

Dato: 24/02-08 14:36

Hej Per

Nu ved jeg ikke hvormange Jens Juel, der var København i 1680erne, men mon ikke det kunne være ham her?

Kilde Eremit.dk

Kjøbenhavns Diplomatarium
Bind: VII
Side: 173
Nummer: 268

5 April 1687

Om Forlig mellem Politimesteren og Magistraten.

H. Jens Juel med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom dend instruction, som vj os elskelig Claus Rask etc. den 23 iunij anno 1683 allernaadigst giort haver angaaende politien, udj dend femte articul indeholder, at hand skal leve j god eenighed oc fortrolighed med magistraten her j voris etc. Kiøbenhafn, oc de med hannem, oc flittig conferere med hin anden om alt hvis, som til een god politie, skich oc orden kand tiene, saa alting skickelig oc vel kand tilgaa oc voris tieniste uden nogen misforstand, jrring oc tvistighed forrettis, oc bemelte magistrat nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis fornefnte Claus Rask iche skal ville beqvemme sig, samme articel, efter mange deris til hannem baade mundtlige oc skriftlige giorde erindringer, at efterleve, hvilchet iche alleene skal præjudicere dennem j deris embeder, medens end oc kunde foraarsage, at de j sin tid mueligt motte komme til at svare til hans forretninger her j staden, som de skal være gandske uvidende udj, da er voris etc., at i forskrefne parter strax for eder paa een belejlig tid oc sted lader kalde, hvis besværinger oc paastaaende, dend eene imod dend anden kand have, med flid forhører oc overveyer oc os derom eders allerunderdanigste betenkende tillige med udførlig relation om alting til vjdere voris allernaadigste resolution med allerforderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 5 aprilis 1687.

Commissarierne vaare: h. Jens Juel, estats raad Moth, iustitz raad Povel Nielsen, cancellie raad Worm oc assessor Jørgen Landorp.

Sæl. Tegn. XLVI. 106-07.

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 24/02-08 16:38

Hej

Den Jens Maya henviser til er nu nok nærmere Jens Juel, baron til Juelinge 1672, geheimeråd, blå ridder osv. og da han nævnes med en anden tung dreng Mathias Moth, er det svært at forestille sig at det skulle være samme Jens som få år før har været staller og livkarl.

Den norske slægt Juell med to LL'er har ikke forbindelse til de danske slægter Juel og Juul, og da den heller ikke er dansk adel er der desværre heller ingen hjælp at hente i Adelsårbogen.

Maleren Jens er igen en helt anden snak

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 2 gang(e). Sidst ændret 02/10/10 02:11 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: MR

Dato: 24/02-08 16:42

Hej Finn

Ja, jo længere jeg læste om ham, måtte jeg også udelukke ham.

Han omtales også som Baron hos Eremitten.

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Per Iuell

Dato: 24/02-08 18:05

Hei igjen, og takk for interessen!

Ja, jeg har også forlengst avskrevet baronen som min ane. Jeg må nok gå andre veier i min anerekke for å finne "blått blod".

En ting er imidlertid sikkert: Min forfar fogd Christian Juell ble døpt i Holmen kirke, og hans far står i kirkeboken oppført i kirkeboken som Jens Juel med én l, men det er meget mulig at Jens opprinnelig kom fra Norge, og at hans far het Christen.

Mvh Per
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 25/02-08 03:20

@ Maya; jeg har meget lidt kendskab til Eremitten.., har du evt. et link?

@Per; man skal vist ikke lægge for meget i stavemåden i kirkebøgerne.

Der findes i øvrigt masser af danske Juel, Juul, Juhl osv. som ikke har forbindelse til nogle af de store slægter.
Har før været omkring de Juell's på en norsk webside, men husker ikkke desværre ikke linket; kun at der med sikkerhed ikke var kontakt til de danske slægter.

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-Laurvigen
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: MR

Dato: 25/02-08 06:14

@ Finn

Jeg havde ellers skrevet navnet på hjemmesiden, længere oppe i mit første indlæg til Per.

Jeg indledte med:
Kilde: Eremit.dk, men nu får du hele linket:

Velkommen til eremit.dk

En samling af litteratur om København

[www.eremit.dk]

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: MR

Dato: 25/02-08 06:33

Hej

Ang. de kongelige stalde og livkarl

Jeg tænkte på; om der findes noget om kongens regnskaber på Rigsarkivet og man måske på den måde kan spore Jens Juell og indkredse hans år, under kongens tjeneste.

Var det en mulighed? Og findes der regnskaber m. m.?

Frederik 3. (18.3.1609-9.2.1670), konge af Danmark og Norge 1648-70.

Christian 5. (15.4.1646-25.8.1699), konge af Danmark og Norge 1670-99.

Det kræver nok at Per, selv kommer til København og studere dét nærmere.

Har udmeldt sig af DISRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 25/02/08 06:34 af MaYa Rasm..
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: MR

Dato: 25/02-08 06:55

Hvad med dette, kunne det være en mulighed ?, for at finde noget om Pers Jens Juell:

Partikulærkammeret 1649-1849

[www.sa.dk]

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Finn Holbek

Dato: 25/02-08 09:55

mange tak, der skulle nok kunne ligge et par guldkorn.

hav en god dag smiling smiley

Venlig hilsen Finn

[finnholbek.dk] - Skeel - Holbek - Schaffalitzky de Muckadell - Ahlefeldt-LaurvigenRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 25/02/08 11:06 af Finn Holbek.
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Per Iuell

Dato: 25/02-08 10:23

Hei, og takk igjen for all bistand!

Ja, jeg har store planer om å besøke Rigsarkivet i København for å undersøke om det ligger noe av slottets regnskaper der.
MaYa, dette partikulærkammeret var jeg ikke klar over. Der burde det ligge noe. 1000 takk!

Hilsen Per
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: MR

Dato: 25/02-08 10:28

Hej Per

Prøv dette på Daisy.

[www.daisy.sa.dk]

I rubrikken Arkivseries navn

Her sætter du Partikulærkammeret

Ikke andet og SØG, så kan du se hvad RA har.

Held og lykke

Har udmeldt sig af DIS
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Peter Kristiansen

Dato: 25/02-08 22:46

Du skulle måske prøve Hjalmar Friis: Den Kongelige Stald-Etat, udgivet 1947 på Gyldendals Forlag i København. Det er storværket om Staldetatens historie.

m.v.h. Peter Kristiansen
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Per Iuell

Dato: 28/02-08 13:45

Hei!

Nettopp kommet hjem fra hyttetur på fjellet og oppdager at jeg har fått flere gode tips. 1000 takk! Jeg ser frem til å forsøke både Partikulærkammeret og "Den Kongelige Stald-Etat".

Hilsen Per
Valg:

Re: Jens Juel (Juell, Iuell)

Indsendt af: Steen Thomsen

Dato: 06/03-08 12:18

Der er også en seddelsamling på RA (forstuen) over hoffet, men jeg er usikker på om den rækker så langt tilbage.

De bedste hilsner
Steen Thomsen

NB beskeder her i tråden eller som alm e-post
IKKE som 'Private meddelelser' i Forum.
(Der bliver for mange steder at kigge efter).

=================================
[www.danbbs.dk]
Frederikssundsvej 128 H st-th
DK 2700 Brønshøj
Tlf: +45 3880 0202
=================================
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.