Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 06/12-07 22:07

Ridefoged og forvalter over Ørum slot og len (1641/1653), borger og tolder, Peder Madsen Rosenberg (c1615-1670) skal ha tatt familienavnet Rosenberg etter sin første hustru Barbara (c1600-1660). Formynder for Peder's datter Barbara Rosenberg i hans 2. ekteskap med Margrete Pedersdatter (1630-1675) var hans yngre bror, borgermester i Nyborg og senere Odense, Jens Madsen Rosenberg (c1616-1682), som også antages å ha tatt sitt etternavn fra sin svigerinne. Minst 8 av Jens' barn brukte også navnet Rosenberg. En tredje (eldre) bror, amts- og stiftsskriver i Ribe, Anders Madtzen (c1609-1670) er såvidt vites ikke nevnt med familienavn. (Kilde: Jørgen Frøslund-Jensen).

I Norge virket foged og kjøbman i Christiania, Peder Iversen Rosenberg (c1665?-1718), født i Tønsberg, Vestfold, og gift i 1695 med Kirsten Pedersdatter Leuch (1670-1705), av det 'øverste skikt' av Christiania's borgerstand (hennes 2. ektemann).

Far til denne Peder Iversen Rosenberg var en Iver Madsen (Madtzen/Mattsen), som døde i Tønsberg den 1 Juli 1691.

Kan denne Iver Madsen være en fjerde bror (av ovennevnte Anders Madsen, Peder Madsen Rosenberg og Jens Madsen Rosenberg) ?

Jeg håper noen av DIS-Forum's lesere vil komme med sine synspunkter på dette. Jørgen Frøslund-Jensen har tipset meg om at C. Rosenberg, som har adskillige innlegg i dette forum, kanskje ville interessere seg for spørsmålet.


Det fantes iøvrigt en foged på Sunnmøre (Norge) fra 1684 ved navn Jens Tø(r)gersen Rosenberg (c1650?-1705) som (etter 1688) blev gift med Cecilie Tygesdatter Castberg, datter av sorenskriver på Sunnmøre Tyge Nielsen Castberg fra Kallø, Jylland.

Kjennes ev. forbindelse mellom denne J.R. og 'den ovennevnte Jens Madsen Rosenberg ?
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af:

Dato: 07/12-07 01:24

Hej Per!

Jeg har ham som 4. bror, men der var også en 5. bror Hans. Jeg har Lars Helbo som kilde til disse oplysninger, så prøv at kontakte ham. Du kan finde Lars mailadresse ved at søge ham i dette forum. Jeg er spændt på det videre forløb, da Jens Madsen Rosenberg er en af mine aner.

Mvh Kjartan
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 07/12-07 12:09

Vi skal være opmærksomme på at det tilsyneladende er EFTERTIDEN der tillægger Jens Mqadsen og nu også hans brødre tilnavnet Rosenberg. Crone i Personalhistorisk Tidsskrift 1883 og Svend Larsen i Studier over det fynske rådsaristokrati fra 1965, der begge har gennemgået meget arkivmateriale, bemærker begge, at Jens Madsen ALDRIG ses at have benyttet navnet Rosenberg, det ses ikke på epitafiet med et maleri af ham med kone og hele børneflokken, som siden 1654 har hængt i Nyborg kirke, og hvor han kaldes "Jens Madtzon". Og heller ikke på den bygning han lod bygge i 1650 i Nyborg mellem Korsbrødregården og præstegården, som stadig er prydet af hans navnetræk og hvor han kalder sig "Jens Madtzen". Det er først hans børn og den ældste datters børn der antager navnet.

Og tilsyneladende er det rigtigt at det er formynderskabet over broderen Peder Madsens datter, Barbara Rosenberg, der er inspirationen. Hun var efter tidens skik opkaldt efter Peder Madsens afdøde første kone, der var datter af Niels Hansen Rosenberg, bartskær i Ålbog. Denne nørrejyske familie Rosenberg er behandlet af C.Klitgaard i Pers.Tidsskr.1931 og 1932.

Bartskærdatteren fra Ålborg havde en bror, Thøger Nielsen Rosenberg, der var præst i Skallerup. Han omtales udførligt i C.Klitgaards Vendsysselske præstefamilier (1945), der kender 12 børn i hans to ægteskaber, men ingen Jens. Han skal være født ca.1614 og døde 1683, 1.gang gift 1641, 2.gang engang i 1650erne. Skiftet efter ham skal findes i Ålborg bispearkiv, men Klitgaard oplyser at kun børnene af andet ægteskab er nævnt der.

At Jens Tøgersen Rosenberg i Norge var født ca.1650 gør det fristende alligevel at antage ham som søn af præsten i Skallerup.

Og jo, Iver Madsen kan selvfølgelig være en fjerde bror, og det er muligt at lysten til at antage navnet Rosenberg kan have spredt sig til fætre og kusiner også, men indtil videre er det vel kun de tre brødre, Peder, Jens og Anders der er dokumenterede uden at deres forældre og fødested kendes. Skulle der være dokumentation for en fjerde bror Iver og også for en femte bror Hans er jeg meget interesseret.

Forbindelsen mellem den nørrejyske og den fynske Rosenbergfamilie har flere gange været oppe at vende i dette forum, så jeg vil ønske, Jørgen, at du lægger dit materiale frem i denne tråd, da vi åbenbart er en del interesserede. Jeg er sandelig, idet min morfar var en efterkommer af Jens Madsens ældste datters yngste datter, der også kaldte sig Rosenberg og blev gift med en tolder i Svendborg.

Venligst

Jan
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af:

Dato: 07/12-07 19:47

Kære Jan,

jeg tror ikke, jeg kan bidrage med oplysninger, der er nye for dig. Jeg fornemmer af dit indlæg, at du har fod på Rosenberg-slægten. Jeg vil meget gerne privat sende dig mit materiale, men det vil trods alt være for omfattende at lægge det på Forum.

I øvrigt har Per Nermo på fornem vis fremlagt de væsentligste oplysninger om brødrene Madtzen.

Du har nogle bemærkninger om brødrenes brug af tilnavnet Rosenberg. Jeg har ikke på noget tidspunkt kaldt Anders Madtzen for Rosenberg, men jeg indrømmer - efter en gennemgang af mit materiale i dag - at jeg ikke kan finde belæg for at tillægge Peder Madtzen tilnavnet Rosenberg.

Med hensyn til Jens Madtsen må jeg gøre opmærksom på, at Svend Larsen i Studier over Det fynske Rådsaristokrati bind 2 kalder Jens Madtzen for Jens Madsen Rosenberg på siderne 199, 208, 220, 249 og 277. Også Biskop Jens Bircherod, der var Jens Madtzens samtidige, kalder ham Jens Madsen Rosenberg. Se Personalhistorisk Tidsskrift 1927 siderne 55, 58 og 234 samt PT:1928 side 132.

På et tidspunkt har jeg set beskrevet, at det først var på et relativt sent tidspunkt, at Jens Madsen begyndte at bruge navnet Rosenberg. Jeg har været på jagt efter denne kilde, netop for at kunne vurdere, hvorvidt det var efter at have overtaget formynderskabet for broderen Peders datter Barbara, at Jens Madtzen blev til Jens Madtzen Rosenberg.

Med venlig hilsen

Jørgen Frøslund
8900
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 07/12-07 22:53

Kære Jørgen!

Nej, jeg har bestemt ikke fod på Rosenbergerne. Det er f.ex. nyt for mig at bror Anders nævnes som amts- og stiftsskriver i Ribe. Og du har ret: Det kunne være interessant at konstatere om og fra hvornår han evt. selv kaldte sig Rosenberg. Det ville kunne bekræfte eller afkræfte tesen om det lånte familienavn. På det område gjorde man jo dengang nogenlunde som man selv ville.

Jeg vil være en meget glad modtager af dit materiale. Min mailadresse står i min brugerprofil.

Venligst

Jan
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: regelsen

Dato: 07/12-07 23:21

En bemærkning. Anetavle for Helge Rode 1870-1937

Aalborg: Bartskær Hans Rosenberg, * ca. 1535, begr. 1566, ~ Barbara, søn

Niels Hansen Rosenberg, * ca. 1565, død 1641 i Aalborg, begr. 05.09. Budolfi, Bartskær ~ Karen Thøgersdatter.

Mvh
regelsen
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 07/12-07 23:36

Foged på Sunnmøre (Norge) fra 1684, Jens Tøgersen Rosenberg (død 1705) sin svigerfar, sorenskriver (også på Sunnmøre) Tyge Nielsen Castberg (c1620-1684) var født på Kalø/Kallø, Jylland, der Jens' "mulige" fasters svoger Anders Madtzen (c1609-1670) var Slotsskriver (på Kalø slott) i 1640. Dette kun nevnt som et 'løst indisium', og vel knapt det ...
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af:

Dato: 09/12-07 10:31

Hej Jan og Per,

jeg har nu pr. privat mail sendt jer samtlige mine forskningsnotater vedr. de tre Mads-sønner.

Med venlig hilsen
Jørgen
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 09/12-07 13:10

Mange tak for det modtagne meget store materiale. Jeg glæder mig til at studere det nærmere og vender tilbage.

Venligst

Jan
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: regelsen

Dato: 09/12-07 21:58

C. Klitgaard.

Berigtigelse af en familie ?Rosenberg?.
(Personalhistorisk Tidsskrift)

?Til min i forrige Bind af nærv. Tidsskrift. (9. III. 208 ff.) optagne lille Artikel om en Familie Rosenberg maa jeg beklageligvis fremkomme med et Par Berigtigelser:?

Præsten Hans Rosenberg var gift med: Dortea Pedersdatter Kragelund, (Biskopdatter).

+ H. G. Olrik ?Oversigt over Forstandere og Lærere ved den kgl. Skole i Sorø 1586-1737? oplyst at Barbara Rosenberg 15. november 1646 ægtede Ridefoged til Ørum Slot Peder Madsen.

H. G. Olrik: Laurids Foss ?.., fik 04.07.1685 Bestalling som Forstander for Sorø Skole, indsat 16.07.1785. Gift 16.09.1677 m. Barbara Pedersdatter Rosenberg, født 1662, død 1734; datter af Borger i Thisted Peder Madsen og Margrethe Pedersdatter.

Efter sine forældres død var Barbara under formynderskab af en farbroder, borgmester Jens Madsen i Odense (død 1681) og fra 1675, for sin halve arvs vedkommende, af sin morbroder, Ridefoged på Vestervig, Dueholm og Ørum, senere ejer af Randrup og Kongstedlund, Peder Pedersen Brønsdorph (1622-1701). Efter hendes mands død blev der 1710 for hans gæld gjort udlæg i hendes ejendom Lystrupgaard i Uvelse sogn, Lynge- Frederiksborg.

?.Da det i Jydske Reg. 1675 nr. 104 udtrykkelig siges, at Barbara Pedersdatters Morbroder er ridefoged Peder Pedersen (Brønsdorph) på Ørum, må hun være opkaldt efter sin fader Peder Madsens første hustru og har også taget dennes efternavn. Thi 15.11.1646 ægtede han, der i et bryllupsdigt, forfattet af kapellan i Ingstrup ? Christen Christensen Hammer betegnes som ?Ridefoget til Ørum Slodt? i Thisted Babara Nielsdatter Rosenberg, datter af borger i Aalborg Niels Hansen Rosenberg og Karen Thøgersdatter, og således Søster til Biskop Frantz Nielsen Rosenberg i Viborg (1593-1658); hun var da enke efter sognepræst til Thisted og Tilsted, provst i Hundborg Herred, Mag. Sveder Poulsen Kitting, begr. I Thisted 05.07.1643.

(Foss: K. Carøe: PHT 1922 s. 69, begr. i Sorø kirke se Løffler sst s. 68)

Mvh
regelsen
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 10/12-07 00:12

Hvem var 'Præsten Hans Rosenberg' (som var gift med biskopdatter Dortea Pedersdatter Kragelund) ?
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 10/12-07 00:20

Er han kanskje 'den 4. (3.?) bror' av Jens Madsen Rosenberg (c1616-1682) ?
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: regelsen

Dato: 14/12-07 16:26

Hej

Jeg har ikke "styr" på Hans Rosenberg * ca. 1535 - Bartskær i Aalborg begr. 1566 & ~ med Barbara ..., men biskop Frands Nielsen Rosenberg var ~ med Anne Povlsdatter Grum, der igen var datter af biskop i Lund, Povl Mortensen Aastrup, hvis broder Peder Mortensen Grum var laugmand i Trondhjem.

Mvh
regelsen
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 14/12-07 18:00

"regelsen": Mitt spørsmål gjaldt altså 'Præsten Hans Rosenberg' (som var gift med biskopdatter Dortea Pedersdatter Kragelund), og som nevnes først i ditt innlegg den 09/12-07 kl. 22:58.
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Ingelise Lundsteen

Dato: 16/04-08 19:28

Hej Per
I Vedsted, Haderslev Amt var 1665-1687 præsten Hans Frantsen Rosenberg, født i Lund 8-09-1627. Han blev 1661 gift med Dorothea Pedersdtr. Kragelund af Faarevejle (Faren blev biskop i Ribe). Fra Wiberg
mvh
Ingelise
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 16/04-08 22:42

Mange takk, Ingelise !

Ja, da kan det vel knapt være tvil om at Hans er sønn av biskop i Viborg, Frantz Nielsen Rosenberg (1593-1658) fra Ålborg, som vel da må ha vært bosatt i Lund i Skåne rundt 1627. Hvem var Frantz gift med, mon tro ?

Noen slektsmessig forbindelse mellom Hans Frantzen Rosenberg f.1627 og Jens Madsen Rosenberg (c1616-1682) i Nyborg og Odense er ikke lett å påvise, siden man såvidt jeg forstår ikke vet hvem sistnevntes far Mads var, og om han ev. var identisk med biskop i Skåne (1620-1638) Mads Jenssøn Medelfart Lund (1579-1638), som var gift tre ganger og hadde mange barn født i tidsrommet 1612-1634.
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Ingelise Lundsteen

Dato: 17/04-08 06:35

Hej Per
Igen Wiberg: Peder Jensen Kraglund, f. Bergen 31.12.1602; Far: Jens Kraglund, Købmand; gift 1. 1628 Bodil Nielsdatter, d. 27.4.34; 3 sønner; gift 2. 1634 Lene Thomasdatter, f. Bregnholm, Aarhus 1.12.1613, d. 7.4.1697, 2 sønner, 9 døtre; i Faarevejle 1628-50.
26.6.1650 biskop i Ribe; Dr. theol 1653; død som jubellærer 13.9.1681; retfærdig og nidkær. I historiske årbøger, hvor han kaldes Kragelund.
mvh
Ingelise
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 29/11-09 17:32

Mange takk, Ingelise !

Denne kjøpmann i Bergen, Jens Kraglund/Kragelund (f. rundt 1565 ?), hvem var han, mon tro ?

Han skal iflg. Georg Agerby være en 'Pedersen', og død i Bergen i 1618.
Valg:

Re: Iver Madsen (Rosenberg ?), død 1691, Tønsberg, far til foged Peder I. Rosenberg

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 29/11-09 22:23

Av Ingelise's siste innlegg framgår da indirekte at presten Hans Frantsen Rosenberg's hustru (g. 1661), Dorothea Pedersdatter Kraglund, var datter i biskop Peder Jensen Kraglund (Kragelund) (1602-1681) fra Bergen sitt 2. ekteskap med Lene Thomasdatter (1613-1697), dersom det stemmer at det var kun i dette ekteskap at det ble født døtre.
Valg:

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.