Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 10/12-07 20:50

Kjære Lars;

Her, et forsøk på en foreløpig sammenstilling av noen Pram / Praem / Praëm som kan være av samme slekt : Pram.htm, ref. innleggene i debatten over, samt noen av mine "norske Pram'er".
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 10/12-07 20:52

Hej Per

Ved et hurtigt gennemsyn mener jeg også, det er sådan det må se ud.
Dog:
Jeg tror Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter har mindst endnu et barn, en datter Marie Christensdatter Pram gift med Christopher Hieronymussen Eckler/Sproe (Sprogø) i Nyborg. Hun død i 1726, han død i 1718.
De fik 2 børn:
1) Claus Christophersen, f. 1704
2) Hendrich Pram (Christophersen) i 1707

Ovennænvte findes flere steder på nettet - bl.a. på adressen [www.sprog]øe.dk/KateHTML/g010.html#I204

Det er jo intersseant at her også findes en Hendrich Pram født i begyndelsen af 1700-tallet.
Hvorfra stammer fogeden i Inderøys omtrentlige fødselsår (1700) fra?

MVH
Lars

Lars Skovvang Larsen, Faxe
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Jan Engedahl

Dato: 28/12-07 17:12

I innlegg av 10.12.2007 spørres det etter "Hvorfra stammer fogeden i Inderøys omtrentlige fødselsår (1700) fra?" Dette kan jeg ikke svare på, men jeg har et gammelt noe ufulstendig notat fra NST (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift) IV Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene. Ved sogneprest H. Ostermann, Greve. Side 303. Prom, Henrik Frederik, f. 26/10 1726 i Nærøy i Namdalen, søn av Christian Prom fra Skjelskør og Elisabeth Burchardt.
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Lars Skovvang Larsen

Dato: 28/02-08 08:13

Her er seneste om Pramfamilien:


Skifteuddrag fra Skælskør byfoged.
Uddragene er lavet af undertegnede.


Protokollen 1699 - 1715

Uddrag - (33939):
Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 15, folie 198 A ? 205 B.
Skifte den 24. april 1704 efter afgangen Hans Christiansen Bagger fordum borger og indvåner i Skælskør.
Enke: Cathrine Christensdatter - med lavværge hendes bror Hendrich Christensen Pram.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Christen Hansen, 7 år gammel.
2) Andre Hansen, 3 år gammel.
3) Johannes Hansen, 2 år gammel.
På børnenes vegne: Christian Hansen Bagger (på folie 205 A er han nævnt som den afdødes far. Han var gift).
Gården som den salig mand iboede i Skælskør var beliggende i Brogaden på den nordre side Algaden vest vestre op til Christian Baggers iboende gård med tilliggende gårdsrum og haveplads strækkende sig ud tilover? Noret.
Boet vurderet til 359 rdl. Boets udgifter opgjort til 411 rdl.
Blandt kreditorerne var Christian Hansen Bagger med en fordring på 172 rdl. (han afstod en del af sin fordring) og Anders Hansen Aggersøe på sin hustru Anniche Michelsdatters vegne for børnegods 108 rdl (Hans Christiansen havde været værge for hende).Mats Rasmussen Pram (34166)
Skifte nr. 33, folie 311.
Ikke undersøgt (27. februar 2008).Uddrag - (33957):
Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 34, folie 317 A - .
Skifte fredag den 9. september 1707 efter Skipper Hendrich Christensen Pram i Skælskør. Han var død den 28. juli forleden år (1706).
Enke: Inger Bertelsdatter - med lavværge Sr. Lauritz Hendrichsen, byfoged i Korsør.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Christen Hendrichsen (alder ikke angivet).
2) Stine Hendrichsdatter (alder ikke angivet).
3) Sille Hendrichsdatter (alder ikke angivet).
4) Kirsten Hendrichsdatter (alder ikke angivet).
Formynder efter loven for børnene: Monsr. Christen Bertelsen.
Vurderingsmænd (skibet): Alle var skippere og søfarende folk ? Peder Pedersen Lottrup, Hans Hansen, Niels Jen-sen Aggersøe og Hans Ibsen.
Hendrich Pram havde halvpart i en "?jert 11 Lester dregtig" ? Den anden halvdel var ejet af Maren, salig Christen Pedersens. Halvparten vurderet til 216 rdl.
Vurderingmænd til det øvrige gods: Matz Rasmussen, Peder Povelsen og Marchus Pedersen.
Registreringsforretningen foregik over 2 dage.
Gården den salig mand iboede beliggende her udi Skælskør i Brogaden på den nordre side Algaden, ? vester op til Maren salig Christen Pedersens bolig på den den østre side, og østen til Christen Pedersen ? iboende gård med al dens tilliggende . . . med tilligende gårdsrum? og haveplads. Jernkakkelovn i dagligstuen. gården vurderet til 250 rdl.
Under vurderingen nævnes både "Boden" og "Pachhuuset". I boden var der bl.a. 1000 synåle. Af dyr nævnes bl.a. 4 køer, 14 får og 5 lam og 4 heste. Nævnt "Jord I Marchen", bl.a. i Møllemarken og Nymark. Der forefandtes 41 bøger, herunder en "Huus och shibs Postil" vurderet til 2 mark, flere danske og tyske bøger og en hollandsk histo-riebog.
Mange sider med folk, der skyldte penge til afdøde.
Blandt tilgodehavender var udgifter i forbindelse med underhold af og begravelsen af hans farbror, afgangen Matz Rasmussen Pram. Nævnt salig Matz Rasmussens efterladte ?børn, "och hvis fordringer Sahl: Kej Mat-zens effter Mand Povel Bagger i ?" var skyldig at svare. Skiftet efter Mats Rasmussen Pram var ikke tilende-bragt.
Enken fremviste en "Missive" fra Christian Matzen Pram, dateret Dalby den 19. februar 1696, hvori han tilstår at være skyldig til hans broder, hendes salig mand Hendrich Pram 8 riksdaler han af Niels Kieldsen har oppebå-ret. (folie 328 A) (sammenhængen ikke forstået ? navnene er skrevet korrekt af. Var Christian Matzen Pram søn af Hendrichs farbror Matz Rasmussen Pram?).
På folie 332 A er Christian Matzen Pram nævnt som værende "I Fyen"
Boet samlede indtægter: 1.562 rdl.
Der var gæld til flere handelsmænd i Lybech.
Boets samlede udgifter opgjort til 1.736 rdl.

Skiftet er ikke færdigfotograferet. Sidste fotograferede side er folie 338A.
Protokollen 1716 - 1734


Uddrag - (33932):
Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 42, folie 234 B ? 247 A.
Skifte den 21. marts 1725 efter Catrine Christensdatter Pram, som boede og døde i Skælskør.
Enkemand: Johan Ehrhard Herman, bager og borger.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Anne Kirstine Hermandsdatter, 18 år gammel.
2) Anne Marie Hermandsdatter, 16 år gammel.
Ved skiftet mødte ? på Christen/Christian Hansen på egne og medsøskendes vejne ? Lorentz Arf fra Søgård. Jo-han Erhart Bager nævnt som Christian Hansens stedfar.
Gården den salig kone iboede beliggende her udi Skælskør i Brogaden på den nordre side Algade imellem byfo-geden Sr. Hans Nielsen Stub iboende gård på den vestre side og Peder Olsens gård på den østre side med tillig-gende gårdsrum og haveplads.
Nævnt jord i marken.
Tjenestepige Mette Poulsdatter (½ års løn tilgode, 3-2-0 rdl.) og tjenestepige Zidsel Hansdatter (½ års løn tilgode, 2 rdl.)
Boet vurderet til 976 rdl. Boets overskud opgjort til 753 rdl. Begge døtre blev hver tillagt 200 rdl. i mødrende arv.Uddrag - (33931):
Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 78, folie 446 B ? 459 A.
Registrerings- og vurderingforretning den 18. august 1734 / skiftet sluttet den 17. marts 1735 efter Johan Erhart Hermann, forrige overformynder i Skælskør (mange stavemåder).
Arvinger:
1) En datter Anne Kirstine Erhartsdatter, gift med Hans Hansen Møller, boende ved Odense "Skib Huus" i Fyn.
2) En datter Anne Marie Erhartsdatter, gift med Jens Paulsen Muurmester borger og indvåner i Skælskør.
3) En datter Anne Catrine Johan Erhartsdatter, 7 år gammel, værende hos sin svoger forbemeldte Jens Poulsen Muurmester. Formynder for hende: Morbroderen Mons. Frederich Loss, Klokker i Korsør.
Jens Poulsen Muurmester fremlagde en kontrakt dateret 28. september 1733 / tinglæst den 5. oktober mellem ham og hans afdøde svigerfar. Ifølge den overlod Johan Erhart Herman formedelst alderdom og skrøbelighed hus og husholdning til Jens Poulsen Muurmester. Nævnt indestående børnepenge og arvegods efter hans "mellemste" hustru Kirsten Kieldsdatter. Nævnt skifte efter hans sidste hustru Elisabeth Jacobsdatter Loss af 28. april 1733. Johan Erhart skulle have sit ophold hos datteren og svigersønnen indtil han døde.
Boet vurderet til 696 rdl. Boets overskud opgjort til 263 rdl.

Lars Skovvang Larsen, Faxe
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 29/11-09 17:35

Er det noen som kan komme med nye opplysninger i dette spørsmålet ?
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 29/11-09 22:15

Jeg beklager at jeg (igjen) overså innleggene på 'side 2', og presiserer hermed at det var mitt spørsmål nederst på side 1 jeg refererte til :

Presten Thomas Kejsen Pram (1693-1763) fra Risinge var g.m. Anna Olufsdatter Bagger(c1701-1763), datter av Oluf Pedersen Bagger og Anne Sophie Mathiasdatter Byssing.

Spørsmålet er om sistnevnte Oluf Pedersen Bagger var sønn av sogneprest i Kjølstrup, Odense, Peder Povlsen Bagger (c1643-1704) og Elisabeth Olufsdatter Thestrup, som hadde sønnen Povl Pedersen Bagger (1670-1722), proprietær til Risinge Hovedgård.

Hvis svaret er Ja, så bærer altså sønner (Povl og Oluf) bestefedrenes fornavn, hvilket seg jo hør og bør.
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 01/12-09 11:06

Oluf (Ole) Pedersen Bagger i Farum var søn af Peder Poulsen Bagger i Kølstrup. Det fortæller to samtidige kilder. Dels slægtningen Rasmus Winther i den Wintherske slægtebog fra 1755, dels Treschow i sine jubellærere fra 1753, han skriver: "Jeg har haft den Ære at kiende ham moxen i 30 Aar, og vi have været Naboer, og hinandens Skrifte-Fædre i 21 Aar." Så kan man vist ikke komme det nærmere.

Til gengæld er jeg interesseret i din dokumentation af at Anne Bagger er en Olufsdatter. Hverken Wiberg eller Quistgaard kender hendes ophav.

Om Oluf Baggers afkom fortæller Treschow at han havde 4 sønner og 5 døtre, hvoraf kun 3 døtre var levende da han skrev Oluf Baggers biografi - senest i 1753.

I sin stamtavle over slægterne Thestrup og Stampe (1910) nævner Møller 3 døtre, Elisabeth (1706-59), Marthe Christine (1709-80) og Rebecca (1715-81) - og ingen Anna. Iflg. Wiberg dør Anna først 1763, og måtte, hvis Møllers dødsår er rigtige, være en fjerde overlevende datter. Men jeg vil bestemt anse Treschow for at være en primær kilde når han både var ven og nabo til Oluf Bagger.

Omvendt passer Anna Baggers ca.fødeår fint med at hun kunne være den førstefødte i ægteskabet. Jeg krydser fingre for at du har dokumentationen i orden.

Venligst

Jan - 5792
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 01/12-09 11:36

Her bliver jeg foreløpig svar skyldig, og håper, at noen av deltagerne i denne 'tråden' vil ile meg til unnsetning.

Kanskje har f.eks. Lars Skovvang Larsen, 'trådens ejer', mulighet til å kommentere dette, altså om det finnes dokumentasjon på at/om Anne Bagger (c1701-1763) (g.m. presten Thomas Kejsen Pram (1693-1763) fra Risinge) ev. er en datter av Oluf Pedersen Bagger og Anne Sophie Mathiasdatter Byssing.

Både Ole/Oluf, Anne/Anna, Peder og Mathias finnes som fornavn blant barna til Anne Bagger og Thomas K. Pram. De 11 barna var :

I Ole Bagger Thomsen Praëm, * 08.08.1721, Kristianstad, Norge,
II Cay (Kej) Thomasen Praëm, * 29.03.1724, Hjardemål, død 31.08.1791, Øsløs, Informator ved Vajsenhuset, sognepræst,
(~ Dorothea Cathrine Obel, * 21.09.1726, Øsløs sogn, død 17.12.1764, Øsløs sogn (datter af Ole Jørgensen Obel og Sofie Hansdatter Tanche)),
III Christance Petronelle Praem, f/d Apr 1726, Hjardemål,
IV Povel Moth Praëm, * 1727, Hjardemål, død 17.07.1767, København, Fuldmægtig i Københavns Overformynderi,
(~ 21.03.1754, Frederikke Sophie de Bæhr, død Eft 1754) (~ 31.10.1759, Margrethe Cathrine Lund, død et. 1759),
V Christance Petronelle Praem, * 1729, Hjardemål,
VI Hedvig Marie Thomasdatter Praëm, * 1731, død 29.04.1773, Vester Vandet, (~ før 1759, Michael Bertelsen Langballe, * 05.04.1727,
Nebel, Vester Vandet sogn, død 28.03.1773, Vester Vandet sogn, Kapellan, sognepræst (Søn af Bertel Mikkelsen Langballe og Bodil Marie Stampe)).
VII Jens Mathias Praëm, * 12.06. 1732 (ist. f. 20.06.1735, Aalborg ?),
VIII Peder Bagger Thomasen Praëm, * ca. Aug 1733, Hjardemål, død Mai 1734, Hjardemål,
IX Anna Catharina Pram, * 09.02.1738, Hjardemål, død 18.11.1809, Trondheim, Norge, Værtshusholder,
(~ 01.1759, Nors Kirke, Nors sogn, Hans Christian Johansen Begstrup, * 04.05.1703, Helgenæs, Mols, død 01.1759, Nors sogn,
Sognepræst (søn af Johan Begtrup og Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby)) (~ 29.08.1766, Hjemme i huset, Niels Juul,
* Omk 1720, død 01.1788, København, Vinhandler, værtshusholder, vært for Det Norske Selskab),
X Susanna Dorothea Praëm, * 1741, Hjardemål, død 29.01.1772 (ist. død etter 1787 ?), Øsløs, Øsløs sogn, (~ 30 Aug 1765 Henrik Bertelsen Langballe,
* 1718 Nebel, død 02.05.1771, Øsløs, Skolelærer (søn af Bertel Mikkelsen Langballe og Bodil Marie Stampe)),
XI Peder Praëm, født 1744, døpt 24 à Trinit (Hjardemål kirkebok), død før 29 Nov 1744, Hjardemål.
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 01/12-09 11:40

Jeg mener selvsagt ikke, at oppkalling av mulige besteforeldre (Ole/Oluf, Anne/Anna, Peder og Mathias) er noe 'bevis', men likevel ....
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 01/12-09 15:08

Du har ret, opkaldene tyder på et nært familieskab, det skal så bare konstateres. Gad vide om der ikke findes en stamtavle over Oluf Bagers descendens? Hvis Anna er en Olufsdatter kunne man formode at hun blev gift i Husum. Wiberg mener hun blev gift ca.1720, men der er tilsyneladende huller i Husums kirkebog på den tid.

Venligst

Jan 5792
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Per Nermo

Dato: 01/12-09 19:16

Georg Agerby ser ut til å mene at Anna Bagger er født (1700/1701) i Øsløs, Vester Han, Thisted.

Hvor er Oluf Bagger's døtre Elisabeth 1706, Marthe Christine 1709 og Rebecca 1715 født ?

Var Oluf også prest (i Farum, Ølstykke, Frederiksborg) ?
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 02/12-09 10:52

"Husum" var en smutter, det var, som du skriver, i Farum Oluf Bagger var præst, senere også provst i Ølstykke herred. Iflg. Wiberg kom han til Farum i 1698, blev gift i Vor Frelser på Christianshavn 6.juni året efter, så jeg formoder at alle hans børn blev født i Farum. Kirkebogen er bevaret, så de kan sikkert findes der, medmindre moderen har født under ophold andre steder.

Jeg har ikke fundet Anna Baggers fødsel ved en hurtig gennemgang af Øsløs kirkebog. Gad vide hvor Georg Agerby har sin oplysning fra?

Jeg har fundet en henvisning til Lengnick, som skulle have en Bagger-stamtavle. Jeg har før lånt hans Genealogier på mikrokort og vil forsøge igen.

Venligst

Jan 5792
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: regelsen

Dato: 02/12-09 12:01

Hej

Bortset fra Lengnick, så er der også:

Fr. Bagger: "Personalia betreffende Friderich Bagger, sammenskrevne
af ham selv med tillæg af hans brodersøn Key praem; med en indledning
udg. af Joh. Henr. Tauber". (Iris 1792, II, 113-60, 225-76;
jfr. 1792 III, 1-48.

Mvh
regelsen
Valg:

Re: Forpagter Christen Rasmussen Pram og Kirsten Hendrichsdatter på Ringegaard? på Fyn i 1666

Indsendt af: Jan Finken

Dato: 03/12-09 07:58

Tak for henvisningen. Den kan desværre ikke hjemlånes til nærmere studium, men kan dog ses på biblioteket. Han var vist et meget usædvanligt menneske.

Venligst

Jan 5792
Valg:

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.