Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

AneEfterlysningDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Re: BRUUN, Thomas & FRYDENDAHL, Dorthea Marie fra Skælskør o. 1800

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 25/08-11 10:30

Tak til Lars Kr. Lundin vedr. ANNE KNUDSDATTER:

Lars Kristian Lundin har i "Anetavlen" 30/5 2011 behandlet spørgsmål omkring KNUD HANSEN BAGER og hans børn med omhyggelig henvisning til denne tråd, idet han fremlægger argumenter for, at KNUD HANSEN og THILCHE HANSDATTERs datter, ANNE KNUDSDATTER (døbt 1678 i Nyborg, se ovenfor) skulle være identisk med den ANNE KNUDSDATTER "af Fraugde"(ca. 1678-1768), som 4/2 1725 i Fraugde Kirke blev viet til degnen THOMAS KINGO STUB. Han efterlyser supplerende bemærkninger hertil, som jeg vælger at anbringe i umiddelbar fortsættelse af denne tråd, hvor den også logisk hører hjemme, samt fordi det p. t. ikke er muligt at svare på "Anetavlen." -

Gennenser man fadderlisterne til MADS PEDERSEN ECKLEFFs og ANNE KNUDSDATTERs børn finder man ikke umiddelbart nævnt nogen slægtninge af ANNE KNUDSDATTER Mads Eckleffs:
Den PEDER KNUDSEN (1683-1733), vi finder i 1706 var søn af Rådmand i Nyborg KNUD PEDERSEN (død 1709) og hustru GERTRUD LAMBRTSDATTER (1646-1707) - og "GJERTRUD KNUD PEDERSENs" bar 22/3 1685 KNUD HANSEN BAGERs søn PEDER KNUDSEN til dåben. -
Fadderen fra 1706 omtales senere som Købmand i Nyborg, men efterlod, da hans bo i 1737 blev gjort op, et fallitbo. Enken blev gift anden gang med Rådmand og Byskriver siden Borgmester og Byskriver i Nyborg JACOB LERCHE (SØRENSEN LEMMING) (død 1772). - En datter KAREN PEDERSDATTER (f. 1723).

22/3 1685 fik KNUD HANSEN BAGER døbt sine to tvillingedrenge. - Den anden, HANS KNUDSEN, nævnes i skiftet efter faderen, men er blevet overset af mig, da jeg i sin tid opnoterede skiftet her på tråden.

For Lars Kr. Lundins argumenter synes det derfor at måtte føje sig bekvemt, at "1728 8. Septembr viedes HANS KNUDSEN BAGER af Nyborg og ANNE MADSDATTER tjenende paa Hollufgaard" i Fraugde Kirke.

Jeg kan intet p. t. sikkert sige om ANNE KNUDSDATTER Mads Eckleffs oprindelse, da jeg ikke har fundet nogen ANNE KNUDSDATTER blandt KNUD PEDERSENs og GERTRUD LAMBERTSDATTERs børn.

Om den Bager KNUD HANSEN, der tog borgerskab i Nyborg i 1665 kan med sikkerhed siges, at det var ham, der første gang var gift med enke efter to ægteskaber BIRGITTE NIELSDATTER (død 1672) og gift anden gang ca. 1672/73 med THILCHE HANSDATTER.
Dette kan nemlig forklare TO ting, nemlig:

1) Hvorfor bageren først fik børn døbt fra 1674 ff.

2) ældste datter BIRGITTE CHRISTINE KNUDSDATTER var opkaldt, dels efter faderens første hustru BIRGITTE NIELSDATTER, og dels efter den CATHRINE KNUDSDATTER, der bar hende til dåben. - Hvilket medfører:

3) CATHRINE KNUDSDATTER kan være KNUD HANSENs mor eller halvsøster. og

4) når KNUD BAGER 24/10 1669 (Nyborg Kirkebog, opslag 56) - altså FØR andet ægteskab med THILCHE HANSDATTER - står fadder til BENDIX HANSEN BAGERs datter APLONNE BENDIXDATTER, så tyder dette nu helt klart på, at KNUD HANSEN BAGER og BENDIX HANSEN BAGER (død 1707, begr. 24/3 i Nyborg), begge Nyborg, var brødre.
BENDIX BAGER var gift med MARIE, BENDIX BAGERs, som i 1678 var fadder til KNUD HANSEN BAGERs datter ANNE KNUDSDATTER.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
Valg:

Re: BRUUN, Thomas & FRYDENDAHL, Dorthea Marie fra Skælskør o. 1800

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 25/08-11 20:22

Det var naturligvis BIRGITTE CATHRINE KNUDSDATTER, der var opkaldt dels efter faderens første hustru BIRGITTE NIELSDATTER, dels efter den CATHRINE KNUDSDATTER, der bar hende til dåben.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
Valg:

Re: BRUUN, Thomas & FRYDENDAHL, Dorthea Marie fra Skælskør o. 1800

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 09/09-11 13:03

I Nyborg Kirkebog 22/11 1719 (Opslag 217) får HANS HANSEN døbt en søn JENS (HANSEN):

"Bar ANNE MADS PEDERSENs. Faddere: ANNE MARGRETHE HANS NIELSENs, RASMUS POULSEN Tolder, PEDER KNUDSEN, BERTE CATHRINE SØRENSDATTER."-
.

Der er her tale om ANNE KNUDSDATTER, MADS PEDERSEN ECKLEFs,

datteren ANNE MARGRETHE MADSDATTER (begr. 30/10 1730 "på Vor Frue Kirkegård ved den sønder side på Kirken"),- gift 13/8 1717 i Nyborg Kirke med Skipper HANS NIELSEN REFSØE (begr. 18/6 1750 "og ringet med 4 Klocker"),

Tolderen RASMUS POULSEN BOESEN (f. 13/4 1668 i Svendborg, død 17/8 1757 i Nyborg (Se: Jürgen Beyer i "Personalhistorisk Tidsskrift" 2004: 1: "Familien Trellund indtil ca. 1800", s 79-80).

Købmand PEDER KNUDSEN (døbt 12/4 1683 i Nyborg Kirke, begr. 4/9 1733 i Nyborg, Samfrændeskifte 1737) - Se: Jürgen Beyer i "Personalhistorisk Tidsskrift" 2004:1, s. 80 og S. Nygårds Samlinger: Knudsen, Peder). Gift 22/11 1722 i Nyborg Kirke med ANNE MARGRETHE RASMUSDATTER BOESEN (døbt 26/7 1702 i Nyborg, død 4/4 1740 i Nyborg), datter af ovennævnte Tolder og første hustru KAREN HANSDATTER WIBORG (f. 8/7 1684 og døbt 15/7 1684 i Nyborg Kirke, begr. 23/7 1706).

BERTHE CATHRINE SØRENSDATTER er ikke identificeret. -
.

Skipper HANS NIELSEN (REFSØE) og ANNE MARGRETHE MADSDATTER efterlod sig vist ingen børn, men i Nyborg kirke døbtes:

1722 "17. September Skipper HANS NIELSENs Søn PEDER (HANSEN).
" ANNE MARGRETHE JØRGEN BRUNs bar. Faddere: CATHRINE OLDENBORG, STEEN BAGER, ANDERS JENSEN, Mademoiselle DREYER."

ANNE MARGRETHE FRIIS (ca. 1676-24/1 1745) blev ca. 1699/1700 gift med Toldinspektør i Nyborg JØRGEN BRUUN (f. 1651 i København, død 15/6 1733 i Nyborg) (Se: "Svend Larsen, 1965: "Studier over det fynske Rådsaristokrati i det syttende Århundrede" II, s. 275 nr. 7.

CATHRINE OLDENBORG = CATHRINE JACOBSDATTER BECKER (f. 1677 i Odense, død 1731 i Nyborg). - Gift 1695 med Apoteker i Nyborg CLAUS OLDENBORG (død 1732 i Nyborg). (Se Svend Larsen, 1965, II, s. 220 Tavle LI JACOB GOTTFRIED BECKER, nr. 24).

Mademoiselle DREYER = en datter af Rådmand i Nyborg ANTONIUS HANSEN DREYER (død 1720). (Se: Svend Larsen, 1965 II, s. 276, nr. 12).

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
Valg:

Re: BRUUN, Thomas & FRYDENDAHL, Dorthea Marie fra Skælskør o. 1800

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 11/04-12 17:16

30/6 1788 blev Sognepræst i Råbjerg Hr. CHRISTIAN WILHELM BRINCH og Jomfru i København CHRISTIANE DORTHEA NØRAGGER viede på Kattrup i Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt.
Til dette ægteskabs gennemførsel havde de to kongelige bevillinger, begge af dato 20/6 1788 - den ene på stuebryllup - og den anden på, at de måtte ægte hverandre "uagtet de vare hinanden beslægtede i 2det og 3die Led" -

Nødvendigheden af denne sidste bevilling dokumenterer, at JOHAN NICOLAI KALLAGER og MARGRETHE CATHRINE KALLAGER var søskende. -

Margrethe Cathrine Kallagers mand, NIELS BRINCH døde 3/11 1805 i Grundfør, Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt, 83 år, 2 måneder og 3 dage gammel (Lengnicks Kirkebogsuddrag - Kirkebogen er siden brændt).

Oplysningen i skiftet efter deres mor i 1774 om sønnen, der rejste meget i udlandet, kunne tyde på, at Johan Nicolai Kallagers tjeneste som Kancelliassessor især blev udført i "TYSKE KANCELLI" - dvs. udenrigstjenesten.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
Valg:

Re: BRUUN, Thomas & FRYDENDAHL, Dorthea Marie fra Skælskør o. 1800

Indsendt af: bobjsommer

Dato: 14/04-12 04:18

Lengnicks Kirkebogsuddrag fra Grundfør Kirkebog (i bind 44)har også (under afdøde) bevaret slutdata om Johan Nicolai Kallagers eneste søster, MARGRETHE CATHRINE KALLAGER, således:

"1812 BRINK, MARGRETHE, Madam i Præstegaarden, 2/2 (90)".

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
Valg:

Gå til side: Foregående 1 2

Aktuel side: 2 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.